Bohdan Kopecký – Haldy

_dsc2191-copy_web

 

Signováno: vlevo nahoře „Kopecký 57“
Technika: olej/plátno
Rozměry: 26,5 x 41,5 cm

Rámováno – masivní původní rám.

Provenience – dílo pochází z významené sbírky.

V tvorbě Bohdana Kopeckého byl koncept klasického pojetí krajinomalby, vycházející z estetických kritérií harmonie a ideální krásy přírody, totálně otřesen jeho povoláním k útvaru Pomocného technického praporu na Mostecku v roce 1950 a následném šestiletém pracovním nasazení jako horník v hnědouhelných dolech. Až děsivě deformovaná krajina severních Čech se pro neobyčejně senzitivního malíře stala hlubokým zdrojem fascinace a po tříleté tvůrčí odmlce (1950  1953) začal opět tvořit, tentokrát však jakési magické a čarovné vize o apokalyptické zemi, za jejímž zánikem nestojí nikdo jiný než samotný člověk. Plátno Haldy z roku 1957 zachycuje věž a potrubí jedné z těžebních šachet, na kterých umělec osobně fáral. Nesporně představuje již zcela suverenní ukázku z Kopeckého významné tvůrčí fáze druhé poloviny padesátých let, v níž nalezl vlastní a nezaměnitelné výrazové možnosti expresivního projevu, které dávali tušit, že jde o jednoho z nejtalentovanějších krajinářů své generace. O jeho schopnostech vypovídá jak vynikajicí barevná skladba obrazu, jíž dominují různé škály modré a zelené, členěné výraznými a hutnými tahy černé, pomocé níž jsou tvořeny jakési pomyslné obrysové linie tvarů, ale i převažující chladná skladba palety velmi citlivě vyvážena narůžovělou linií na centrální ose plátna. Po malířské stránce je zcela fascinující malířovo hnětení masivních barevných past, nanášených přímo z barevné tuby. Rok 1957 byl pro Kopeckého zasadně přelomový. Nejenže se v té době mohl již naplno věnovat pouze malířské tvorbě, ale v pražské Galerii mladých měl svou první samostatnou výstavu a Národní galerie od devetadvacetiletého umělce poprvé zakoupila obraz Cesta do Záluží. Je to rok, kdy se malíř také seznámil s fotografem Josefem Sudkem, s nímž byl po dobu příštích pěti let ve velmi úzkém přátelském styku a Sudek díky němu mohl objevovat bizardní krásu zanikajícího Mostecka. Pozornost věnovaná malířskému dílu Bohdana Kopeckého v posledním desetiletí, jež vyústila ve vydání tří publikací a uspořádání několika samostatných výstav, stále jasněji ukazuje, že lze jeho odkaz právem řadit k nejsvébytnějším projevům neoficiální umělecké scény poválečného Československa.

Cena na vyžádání.

Biografie autora v encyklopedii Sophistica:
Kopecký Bohdan (1928-2010)

Při zájmu o dílo nám napište