Rudolf Kremlička (1886-1932): Cesta k modernímu obrazu

Pořadatel: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

Místo konání: 14I15 Baťův institut, Vavrečkova 7040, budova 14, Zlín

Termín konání: 1. 3. – 30. 4. 2017

Termín vernisáže: v úterý 28. 2. 2017 v 17 hod. v přízemí budovy 14 ve Zlíně

Kurátorka výstavy: Pavlína Pyšná

Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy: 14. 3. v 17.00 hod.

Výstava Rudolfa Kremličky navazuje na volnou sérii výstavních projektů Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, které jsou věnovány vrcholným představitelům české výtvarné scény v přelomovém období závěru 19. a první poloviny 20. století. Kremlička náleží ke klíčovým postavám českého umění 20. století.

Výstava představuje v reprezentativním průřezu Kremličkovo malířské dílo, charakterizované prolínáním figurálních motivů s krajinomalbou. Jádro expozice se odvíjí od děl nacházejících se ve sbírce pořadatelské instituce, které obohacují téměř čtyři desítky obrazů zapůjčených z předních sbírkových institucí v čele s Národní galerií v Praze, Moravskou galerií v Brně či Západočeskou galerií v Plzni.

Na výstavě jsou zastoupeny Kremličkovy práce ze všech etap jeho tvůrčí činnosti.