V novém světě

Kde? Galerie výtvarného umění v Ostravě
Kdy? 28.9.2016 – 8.1.2017

Rozsáhlá výstava V novém světě je zakončením předchozích úspěšných projektů GVUO, které nesly jména Sváry zření / Fazety modernity v roce 2008 a Černá slunce / Odvrácená strana modernity v roce 2012.

Trilogie těchto expozic je především zaměřena na prezentaci vývoje umění v rozmezí let 1917 – 1927 a komplexní představení tehdejšího politického klimatu a sociálních témat a nadcházející dobu tzv. první republiky, která byla z uměleckého hlediska jedinečná a neopakovatelná.

Výstava V novém světě představuje díla od 60 jedinečných umělců a nabízí ke zhlédnutí více než 250 děl. Unikátnost expozice spočívá zejména v tom, že nejsou prezentování jen umělci patřící k tzv. hlavnímu proudu, ale také umělci, kteří byli v době jejich života naprosto vyloučení mimo veškeré umělecké kruhy.

Různorodost a propojenost výstavy je velkým přínosem pro její návštěvníky, kteří mohou vidět nejen obrazy, ale také ukázky z architektury, sochařství, fotografie či uměleckých médií.

Během expozice je možno také vidět kritické zachycení okolností kolem vlivu Tomáše Garrigue Masaryka vůči moderní plastice, což je téma, které dosud nebylo veřejnosti zobrazeno.

Doplňujícím prvkem výstavy jsou také stručné životopisy autorů a chronologicky popsané události včetně dosud nepublikovaných materiálů, mezi které patří například fotografie, katalogy či plakáty.

Koncepci expozice V novém světě připravil Karel Srp a pro veřejnost bude otevřena do 8. ledna 2017.