Válová Jitka (1922 – 2011)

Jitka Válová, přední osobnost českého poválečného umění, se narodila 13. prosince 1922 v Kladně. Pocházela z rodiny bankovního úředníka, ze čtyř dětí (samá děvčata). Ve své tvorbě a vlastně i v životě byla velmi úzce spjata se svou sestrou, o dvě hodiny mladším dvojčetem, Květou. Jitka ve čtrnácti letech nastoupila na sklářskou školu v Železném Brodě, kde studovala tři roky a poté zde absolvovala ještě jeden rok praxi.

Během let 1945 – 1946 studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením jednoho z největších českých výtvarníků a architektů, Josefem Kaplickým, o kterém sama tvrdila, že byl výborný, ovšem velmi náročný na své žáky. Vyžadoval od nich mnoho a detailně, což Jitce nějak nesedělo a tak přešla k Emilu Fillovi, u něhož studovala během let 1946 – 1950. S ním byla Válová velmi spokojená jak po studijní stránce, tak jí velmi vyhovoval jako člověk. Fillův přístup k žákům byl vřelý, shovívavý a laskavý. I přes možnou nevýhodu své malé postavy tvořila Jitka Válová monumentální obrazy. Společně se svou sestrou Květou byla členkou skupiny Trasa, jež byla založena v roce 1954. V roce 2000 se Jitka Válová stala členkou obnovené Umělecké besedy.

Velmi ojedinělou a zajímavou byla její dvojjediná tvorba se sestrou Květou Válovou. Obě patřily k jedinečným úkazům českého výtvarného umění 2. poloviny 20. století. Je až pozoruhodné, s jakou oddaností se obě sestry – dvojčata, až do smrti Květy Válové v roce 1998, doplňovaly a povzbuzovaly ve svém umění, a to jak v jeho pojetí, tak i v jeho mravním závazku.

V šedesátých letech vynalezla, ještě s pomocí své sestry, originální techniku s názvem „lité kresby“. Tehdy Válová tuto techniku používala k vyjádření hudebního záznamu. Později, během sedmdesátých a osmdesátých let ji užila znovu, ovšem tehdy tato technika sloužila jako nástroj pro vytváření sugestivních lidských torz. Nyní se ve své tvorbě opět vrací k hudbě a tuto techniku užívala k zápisu akustických vjemů z poslechu svých oblíbených hudebních děl.

Roku 1994 byla oběma sestrám Válovým udělena Herderova cena ve Vídni. V roce 2003 získala Jitka Válová cenu Ministerstva kultury České republiky za přínos v oblasti divadla, hudby, architektury a výtvarného umění. O rok později, v roce 2004, Jitce Válové udělilo cenu za umělecký přínos Zastupitelstvo statutárního města Kladna. V roce 2005 dostala čestnou cenu poroty za mimořádný grafický výkon na XII. Ročníku celostátní soutěže s názvem Grafika roku 2005. V roce 2007 dostala Jitka Medaili ministra kultury České republiky s názvem Artis Bohemia Amicis. Poslední udělenou cenou byla Plaketa Středočeského kraje v roce 2008.

Prvně vystavovala společně se svou sestrou roku 1958 v Domě osvěty v Kladně. Další větší výstavu měly sestry Válovy roku 1966 v Galerii Václava Špály v Praze. Celkem společně sestry absolvovaly několik desítek výstav. Mezi ty nejvýznamnější patří například společná výstava v Galerii výtvarného umění v Chebu, v Roudnici nad Labem a v Karlových Varech pořádaných během roku 1983. Retrospektivní výstavy pořádané v roce 1993 ve Středočeské galerii v Praze, ve Státní galerii ve Zlíně, v Západočeské galerii v Plzni. Největší výstava, které podala ucelený pohled na tvorbu sester Válových, se pořádala ve Veletržním paláci v Praze v roce 2000. Od roku 1957 až do roku 2011 se Jitka Válová účastnila více než sta kolektivních výstav doma i v zahraničí. Během zahraničních výstav navštívila země jako například Belgie, Francie, Německo, Slovensko nebo dokonce Spojené státy americké.

Díla Jitka Válové jsou zastoupena v mnoha soukromých i veřejných sbírkách u nás i po celém světě. Mezi ty nejvýznamnější u nás patří Národní galerie v Praze, České muzeum výtvarného umění v Praze a Galerie hlavního města Prahy, Moravská galerie v Brně, Muzeum umění v Olomouci, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie umění v Karlových Varech, Lidická galerie, Památník Terezín, Galerie Benedikta Rejta v Lounech.

Roku 1995 byl o sestrách Válových natočen filmový dokument v České televizi v rámci cyklu Genus, pod vedením Ester Krumbachové. Roku 2006 se Jitka Válová stala hostem pořadu Marka Ebena s názvem Na plovárně. Roku 2008 režíroval Petr Skala pořad v České televizi s názvem Malířský portrét Jitky Válové.

Jitka Válová nás opustila 27. března 2011 a byla pochována v Kladně.