Kolářová Běla (1923 - 2010)

Běla Kolářová, významná česká výtvarná umělkyně a fotografka, se narodila 24. března 1923 v Terezíně. Odtud se rodina roku 1928 přestěhovala do Prahy, kterou roku 1985 opustili a přestěhovali se do Paříže. Mladá Běla studovala na Obchodní škole. Své studium zde ukončila roku 1941 a v témže roce nastoupila do Knihkupeckého a tiskařského družstva s názvem mladé proudy (později Dílo). Toto družstvo bylo uzavřeno nacisty v roce 1943 a Běla začala pracovat v Baťových závodech ve Zlíně. Zde v roce 1944 potkala svého budoucího manžela, Jiřího Koláře, který přijel do Zlína proto, aby sestavil poválečný ediční program družstva Dílo. Roku 1949 se Běla a Jiří vzali. Roku 1956 Běla onemocněla tuberkulózou. Opustila zaměstnání a dlouhou dobu pobývala po sanatoriích. V tomto období se Běla Kolářová začala velmi věnovat fotografování. Fotografovala na zdravotních procházkách po pražské periferii (především Vršovice, Žižkov, Vinohrady). Především ji zajímají témata spojená s dětskou hrou. Se svým manželem Jiřím nesměli po normalizaci vystavovat. Společně odjeli na roční studijní pobyt do západního Berlína. Když je stále československé úřady nechtěly pustit zpět do vlasti, usadili se natrvalo v Paříži. V této době byl Jiří Kolář odsouzen za nedovolené opuštění Československa. Běla Kolářová se v roce 1981 vrátila do Prahy, aby zde vyřídila záležitosti spojené s propadnutím majetku. Úřady ji až do roku 1985 nedovolily odjet zpět za manželem. Po listopadu roku 1989 manželé začali opět navštěvovat Prahu a o deset let později, v roce 1999 se definitivně vrátili zpět do vlasti. Na počátku šedesátých let se Běla Kolářová pustila do experimentování. Zkoušela v temné komoře, co lze vytvořit na citlivé vrstvě papíru bez fotoaparátu, jen za pomoci zvětšovacího přístroje. Objevovala kolem sebe řadu malých objektů, využívala možnosti teplého parafínu a jiných tekutých hmot a tvořila tzv. umělý negativ, který byl kdykoliv připraven k dalšímu použití. Běla Kolářová se velmi zajímala i o další možnosti světla. Velmi složitý je například vznik fotoroláže nebo fotokoláže, kdy bývá obraz negativu někdy ještě doplněn o další světelnou kresbu. Mezi jedny z nejčastějších forem a druhů práce patřila tzv. kresba světlem. Pomocí této metody tvořila rentgenogramy kruhů, kde paprsek působí buď přímo na fotopapír, nebo na fotodesku. V další fázi své práce ve fotokomoře využívala již existující díla jiných fotografů. V roce 1964 vznikl její cyklus derealizovaných fotografů. V témže roce se Běla Kolářová vrátila k fotografování a sestavovala k ofotografování konstelace z nejrůznějších malých objektů a vlasů. Hlavním zájem vzbuzovala u fotografování v Běle hra světla stínu. Uvědomovala si, že fotoaparátem nelze zachytit stíny na předmětech samých a jimi vrhaných pod určitým úhlem dopadu světla. Zde se autorka narazila na hranice možností práce s fotografiemi. Rozhodla se použité objekty lepit. Jako první asambláže vznikaly jakési palety vzorníků. Používala součástky, vzorky barev, líčidla či drobnou galanterii. Běla Kolářová pořádala během svého života mnoho samostatných výstav. První se konala v roce 1966 v galerii na Karlově náměstí v Praze, kde vystavovala asambláže a fotografie. Roku 1975 se konala výstava v brněnské Minigalerii VÚVL, kde vystavovala fotografie. Roku 1990 vystavovala v galerii J. et J. Donguy v Paříži fotografie. O rok později vystavovala v gallerii U bílého jednorožce v Klatovech fotografie. Roku 1992 pořádala výstavy v pražském Domě fotografie, kde byly vystavovány fotografie z let 1961 – 1966 a v témže roce vystavovala také ještě v Domě umění v Brně a v Moravské galerii v Brně, kde se objevily fotografie z první poloviny šedesátých let. Účastnila se i mnoha kolektivních výstav. První takovou výstavu absolvovala roku 1962, která se pořádala v Klubu Mánes v Praze. Roku 1966 se účastnila hned několika výstav, nejdůležitějšími z nich byla asi výstava v Muzeum Kolín s názvem Obraz a písmo a výstava pořádaná v Národním muzeu v Praze s názvem Umění písma, poesie písma. O rok později se účastnila výstavy v Moravském muzeu v Brně a výstavy pořádané ve Studio Willmeroth, která se pořádala v Augšpurku a jejíž název byl 11 Künstler aus der Tschechoslowakei. V roce 1969 se účastnila výstavy s názvem Maler Dichter – Dichter Maler, která se pořádala v Galerie Weinelt a Kaufhof Passage. Roku 1984 se účastnila výstavy s názvem Aspects of Czechoslovak Photography, která se pořádala v galerii Thackerey and Robertson v San Franciscu. O rok později byla zastoupena na výstavě s názvem Sensibilités contepmoraines 1970 – 1984 70 artistes tchékues et slovaques hors Tchécoslovaquie. Která byla pořádána v galerie Librairie La Dérive v Grenoble. Roku 1987 vystavovala vGalerie Del Bello v Torontu. Roku 1988 vystavovala třikrát ve FlaxmanGallery v Londýně. Zde pořádané výstavy se nazývaly Spring ?68 – Exhibition of Seven Czech Artist, Summer Show, Homage to the Square – Josef Alberts and 99 Invited Artists. V témže roce vystavovala tak dvakrát v Paříži. První výstava se konala v Librairie La Lune et les Feux a nazývala se Autour de la Revue K, druhá výstava se pořádala v Galerie l ?Usine a jmenovala se 45 artistes tchéques exposant á Paris au benefice du Forum civigue. V roce 1989 se účastnila vástavy v Moravské galerii v Brně, jejíž názav byl Stopadesát fotografií. Roku 1990 vystavovala své obrazy na výstavě pořádané v Schweizerische Stiffung für die Photographie v Curychu. Roku 1992 pořádala Asociece fotografů, Unie výtvarných umělců, Český fond výtvarných umění, Ministerstvo kultury ČR ve Výstavní síni Mánes v Praze výstavu s názvem Československá fotografie v exilu (1939 – 1989). Roku 2004 vystavovala v MuseuAmose Andersona v Helsinkách a o pár let později v Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově. Roku 2006 vystavovala ve Veletržním paláci. Běla Kolářová zemřela ve věku 87 let, dne 12. dubna 2010 v Praze.

Balcar Jiří

1929 - 1968

Bauch Jan

1898 - 1995

Bartovský Václav

1903 - 1961

Bělocvětov Andrej

1923 - 1997

Beneš Vincenc

1883 - 1979

Beneš Vlastimil

1919 - 1981

Beran Zdeněk

1937 - 2014

Born Adolf

1930 - 2016

Boštík Václav

1913 - 2005

Boudník Vladimír

1924 - 1968

Brázda Pavel

1926

Burian Zdeněk

1905 - 1981

Cimbura Emil

1922

Čapek Josef

1887 - 1945

Černý Karel

1910 - 1960

Demartini Hugo

1931 - 2010

Diviš Alén

1900 - 1956

Exner Ivan

1960

Fára Libor

1925 - 1988

Hejna Václav

1914 - 1985

Filla Emil

1882 - 1953

Fišárek Alois

1906 - 1980

Foltýn František

1891 - 1976

Fremund Richard

1928 - 1969

Gross František

1909 - 1985

Grygar Milan

1926

Gutfreund Otto

1889 - 1927

Hilmar Jiří

1937

Hlinomaz Josef

1914 - 1978

Hudeček František

1909 - 1990

Chad Václav

1923 - 1945

Chatrný Dalibor

1925 - 2012

Chlupáč Miloslav

1920 - 2008

Istler Josef

1919 - 2000

Janeček Ota

1919 - 1996

Janoušek František

1890 - 1943

Janoušková Věra

1922 - 2010

Jíra Josef

1929 - 2005

Jiroudek František

1914 - 1991

Jiří John

1923 - 1972

Justitz Alfréd

1879 - 1934

Kafka Čestmír

1922 - 1988

Kars Jiří

1880 - 1945

Kiml Václav

1928 - 2001

Kmentová Eva

1928 - 1980

Koblasa Jan

1932 - 2017

Kolář Jiří

1914 - 2002

Kolářová Běla

1923 - 2010

Kolíbal Stanislav

1925

Kolínská Jitka

1930 - 1992

Komárek Vladimír

1928 - 2002

Kopecký Bohdan

1928 - 2010

Kopecký Vladimír

1931

Kosárek Adolf

1830 - 1859

Kotík Jan

1916 - 2002

Kotík Pravoslav

1889 - 1970

Král Jaroslav

1883 - 1942

Kremlička Rudolf

1886 - 1932

Kubíček Jan

1927 - 2013

Kubín Otakar

1883 - 1969

Kubišta Bohumil

1884 - 1918

Kupka František

1871 - 1957

Lacina Bohdan

1912 - 1971

Lada Josef

1887 - 1957

Laška Pavel

1907 - 1983

Lhoták Kamil

1912 - 1990

Liesler Josef

1912 - 2005

Linhart Kamil

1920 - 2006

Lukavský Jaroslav

1924 - 1984

Majerník Cyprián

1909 - 1945

Málek Antonín

1937

Malich Karel

1924

Marešová Milada

1901 - 1987

Matal Bohumír

1922 - 1988

Matoušek František

1901 - 1961

Medek Mikuláš

1926 - 1974

Menčík Václav

1926

Mirvald Vladislav

1921 - 2003

Mrkvička Otakar

1898 - 1957

Muzika František

1900 - 1974

Načeradský Jiří

1939 - 2014

Nejedlý Otakar

1883 - 1957

Němec Rudolf

1936 - 2015

Nemes Endre

1909 - 1985

Nepraš Karel

1932 - 2002

Nešleha Pavel

1937 - 2003

Netík Miroslav

1920

Novák Vladimír

1947

Novák Ladislav

1925 - 1999

Ouhel Ivan

1945

Ovčáček Eduard

1933

Paderlík Arnošt

1919 - 1999

Jaroslav Paur

1918 - 1987

Pelc Antonín

1895 - 1967

Pešicová Jaroslava

1935 - 2015

Piesen Robert

1921 - 1977

Preissig Vojtěch

1873 - 1944

Procházka Antonín

1882 - 1945

Radimský Václav

1867 - 1946

Rittstein Michael

1949

Róna Jaroslav

1957

Ronovský František

1929 - 2006

Rykr Zdeněk

1900 - 1940

Schikaneder Jakub

1855 - 1924

Sion Zbyšek

1938

Sklenář Zdeněk

1910 - 1986

Slavíček Antonín

1870 - 1910

Slavík Otakar

1931 - 2010

Smetana Jan

1918 - 1998

Sopko Jiří

1942

Souček Karel

1915 - 1982

Stratil Václav

1950

Sutnar Ladislav

1897 - 1976

Sychra Vladimír

1903 - 1963

Sýkora Zdeněk

1920 - 2011

Šíma Josef

1891 - 1971

Šimák Lev

1896 - 1989

Šimotová Adriena

1926 - 2014

Šlenger Karel

1903 - 1981

Špála Václav

1885 - 1946

Štorek František

1933 - 1999

Štyrský Jindřich

1899 - 1942

Tichý František

1896 - 1961

Tikal Václav

1906 - 1965

Tittelbach Vojtěch

1900 - 1971

Toyen

1902 - 1980

Trampota Jan

1889 - 1942

Váchal Josef

1884 - 1969

Válová Jitka

1922 - 2011

Valter Karel

1909 - 2006

Vobecký František

1902 - 1991

Vostřebalová - Fischerová Vlasta

1898 - 1963

Vožniak Jaroslav

1933 - 2005

Vyleťal Josef

1940 - 1989

Wachsman Alois

1898 - 1942

Wiesner Richard

1900 - 1972

Zoubek Olbram

1926 - 2017

Zrzavý Jan

1890 - 1977

Zykmund Václav

1914 - 1984

Kokolia Vladimír

1956

Bauernfreund Jakub

1904 - 1976

Kaláb František

1908 - 1950

Klápště Jaroslav

1923 - 1999

Malý František

1900 - 1980

Podhrázský Stanislav

1921 - 1999

Serpan Jaroslav (Laroslav Sossountzov)

1922 - 1976

Vaca Karel

1919 - 1989

Neuschul Ernst

1895 - 1968

Orlik Emil

1870 - 1932

Fuka Vladimír

1926 - 1977

Mrázková Daisy

1923 - 2016

Trnka Jiří

1912 - 1969

Kyncl František

1934 - 2011

Herbst Jaroslav

1887 - 1971

Michalčík Antonín

1914 - 1998

Piskač Bedřich

1898 - 1929

Kubíček Jánuš

1921 - 1993

Urbásek Miloš

1932 - 1988

Merta Jan

1952

Procházková Linka

1884 - 1960

Dlouhý Bedřich

1932

Hliněnský Robert

1908 - 1979

Lamr Aleš

1943

Puchnarová Dana

1938

Gruber Ivan

1929

Hendrych Jan

1936

Jiří Mědílek

1954

Plicka Karel

1894 - 1987

Miroslav Šnajdr

1952

Smutný Oldřich

1925

Preclík Vladimír

1929 - 2008

Milan Kyncl

Tomáš Rajlich

Karel Nepraš

Rotrekl Theodor

Karel Valter

Štech Adam

Kintera Krištof

Stanislav Zippe

Bartuszová Mária

1936 - 1996

Chatrný Ivan

1928 - 1983

Trinkewitz Karel

Bilecki Jiří

Kučerová Alena

Valenta Jiří

Přibyl Lubomír

Jetelová Magdalena

Zippe Stanislav

Wojnar Jan

Novosad Karel

Milkov Stefan

Bauer Michal

Vyleťal Jan

Antal Eduard

dfdf

Švankmajer Jan

Dobeš Milan

Kunc Milan

Válová Květa

Géza Szóbel

Pavel Rudolf

Boška Jindřich

Kádár Béla

Fiedler François

Bielecki Jiří

Přibyl Lubomír

1937

Kučerová Alena

1935

Paur Jaroslav

Bielecki Jiří

1929 - 2000

Zemánek Bohumil

Válová Květa

1922 - 1998

Bolf Josef

Pištěk Theodor

Antal Eduard

1929 - 2011

Vohrabal Josef

fdf

Drtikol František

Maňka Pavel

Čihánková Jarmila

Miertušová Anastázia

Radoslav Kratina

Nápravník Milan

Jelínek Jiří

1901 - 1941

Pražák Čeněk

1914 - 1996

Lubomír Typlt

Aleš Veselý

Jaroslav Vožniak

Květa Válová

Jiří Valenta

Kresba II.

Daniel Pitín

Císařovský Tomáš

Nikl Petr

John Jiří

Belohradský Štefan

Hampl Josef

Bartuzs Juraj

Fila Rudolf

Bartusz Juraj

1933

Švec Ján

Monogramista D.T.

Klimo Alojz

Rybka Zdeněk

Zívr Ladislav

Vasilko Ján

Anderle Jiří

Sophistica Gallery Privátní galerie českého moderního umění a současného umění.