Liesler Josef (1912 - 2005)

"Nemaluju sny, ale realitu, která je vždycky nějak propletena s fantazií, tedy s věcmi vymyšlenými. Proto jsem fantaskní realista." Josef Liesler byl znám jako výrazný český malíř, grafik, ilustrátor, tvůrce monumentálních obrazů, autor návrhů plakátů a poštovních známek. Svými pracemi a rozsáhlou uměleckou pozůstalostí se zapsal bezpochyby do paměti mnoha sběratelů. Narodil se 19. září 1912 v malé vesnici ústeckého kraje Vidolicích u Kadaně a zemřel 23. srpna 2005 v Praze. Pocházel z rodiny německého původu, přesto však vždy vystupoval proti německému nacionalistickému smýšlení a ve třicátých letech přijal československé občanství. Po absolvování českého gymnázia v Karlových Varech odešel studovat do Prahy. Stal se studentem fakulty architektury a pozemního stavitelství na Českém vysokém učení v Praze (1934 – 1938). Angažoval se převážně v oboru kreslení u profesorů Cyrila Boudy, Josefa Sejpky a Oldřicha Blažíčka. Radost z ukončení studií roku 1938 však byla zastíněna jinou událostí. 30. září 1938 byla podepsána Mnichovská dohoda o připojení německo – českého pohraničí k Říši. O rok později, kdy došlo k obsazení Polska německými jednotkami, vzbudil Josef Liesler nevídaný rozruch, když se svými přáteli a kolegy (Václav Hejna, Zdeněk Seydl, Arnošt Paderlík) založil skupinu Sedm v říjnu, která poprvé roku 1939 vystavila svá díla v pražském salónu Topič. Skupina se snažila svým programem reagovat na válečné události. Jejím hlavním námětem se stal člověk jako bytost schopná uchovat si důstojnost a lidskost v krutých podmínkách válečné doby. Působení skupiny nemělo však dlouhého trvání. Roku 1941 byla zrušena. V této době byla Lieslerova tvorba pod vlivem exprese inspirována malíři jako Goya nebo Daumier (cyklus Tobě navzdory mé století, 1959). Lieslerova malířská a grafická činnost byla hned od začátku inspirována historií, hudbou a především divadlem. Divadlo chápal jako pestrý odraz života samého. Ve výtvarné tvorbě měl velice osobitý malířský styl. Každý znalec, ale i laik, musí ocenit jeho cit pro sladění barev, linií, detaily, které nepostrádaly univerzálnost a jednoduchost. Obrazy jsou plné bohatých tvarů a barevností. Jeho díla jsou do jisté míry pod vlivem surrealismu, avšak Liesler sám svou tvorbu nazýval jako „fantaskní realitu“. Jeho obrazy reagovaly na dobu útlaku okupací, kterou přibližoval různými alegorickými symboly a podobenstvím. Dále maloval apokalyptické obrazy fantomů, příšer a bestií, které ohrožují člověka tak jako válka. Koncem války se jeho tvorba blížila k vrcholu. Inspirován svými vzpomínkami, ironií, fantastickými představami vznikala jeho nejznámější díla. Mezi jeho veliké vzory patřili osobnosti jako Picasso, Dürer, El Greco a k tomu už zmínění Goya a Daumier, dále pak velikáni doby renesance a baroka. Velkou úctu také choval k jednomu z významných představitelů surrealismu, katalánskému malíři Salvadoru Dalímu. Ve svých dílech se Liesler snažil zachytit a propojit tradiční pojetí malby Dülera a svobodu moderního umění Dalího. Velice slavnou se stala jeho grafika s názvem Šok v Louvru, na které zobrazil mladého pankáče uprostřed slavné francouzské budovy. V uměleckém světě byl Liesler neobyčejně aktivní. Byl členem mnoha uměleckých spolků a sdružení. V roce 1942 se stal členem prestižního Spolku výtvarných umělců Mánes. Byl jedním z nejstarších členů umělecké skupiny Hollar, do kterého vstoupil roku 1945. V tom samém roce nastoupil také na ČVUT, kde s hrdostí vedl kreslířské kurzy. Kromě toho se stal v roce 1958 spoluzakladatelem výtvarné Skupiny 58, byl čestným členem Florentské akademie (1964) a dále pak členem Královské belgické akademie (1969), čehož si velice považoval. V roce 2003 mu prezident Václav Klaus udělil Medaili Za zásluhy druhého stupně. Josef Liesler byl velice aktivním i v oblasti ilustrací. Během svého života se stal autorem mnoha knižních ilustrací jako např. A. S. Puškin, Evžen Oněgin (1956); G. Flaubert, Paní Bovaryová (1960); L. N. Tolstoj, Anna Karenina (1964) nebo Miquel de Cervantes, Důmyslný rytíř DonQuijote de la Mancha. Ilustracemi však jeho činnost neskončila. V roce 1975 byl odměněn cenou UNESCO za nejkrásnější poštovní známku světa z edice Hydrologická dekáda a v roce 1980 dostal cenu za nejlepší československou známku. Za svůj život vytvořil více než 100 poštovních známek. V roce 2002 se na jeho počest konala výstava, kterou uspořádala Akademie věd ČR, jako jednomu z nejvýznamnějších představitelů českého poválečného umění.

Balcar Jiří

1929 - 1968

Bauch Jan

1898 - 1995

Bartovský Václav

1903 - 1961

Bělocvětov Andrej

1923 - 1997

Beneš Vincenc

1883 - 1979

Beneš Vlastimil

1919 - 1981

Beran Zdeněk

1937 - 2014

Born Adolf

1930 - 2016

Boštík Václav

1913 - 2005

Boudník Vladimír

1924 - 1968

Brázda Pavel

1926

Burian Zdeněk

1905 - 1981

Cimbura Emil

1922

Čapek Josef

1887 - 1945

Černý Karel

1910 - 1960

Demartini Hugo

1931 - 2010

Diviš Alén

1900 - 1956

Exner Ivan

1960

Fára Libor

1925 - 1988

Hejna Václav

1914 - 1985

Filla Emil

1882 - 1953

Fišárek Alois

1906 - 1980

Foltýn František

1891 - 1976

Fremund Richard

1928 - 1969

Gross František

1909 - 1985

Grygar Milan

1926

Gutfreund Otto

1889 - 1927

Hilmar Jiří

1937

Hlinomaz Josef

1914 - 1978

Hudeček František

1909 - 1990

Chad Václav

1923 - 1945

Chatrný Dalibor

1925 - 2012

Chlupáč Miloslav

1920 - 2008

Istler Josef

1919 - 2000

Janeček Ota

1919 - 1996

Janoušek František

1890 - 1943

Janoušková Věra

1922 - 2010

Jíra Josef

1929 - 2005

Jiroudek František

1914 - 1991

Jiří John

1923 - 1972

Justitz Alfréd

1879 - 1934

Kafka Čestmír

1922 - 1988

Kars Jiří

1880 - 1945

Kiml Václav

1928 - 2001

Kmentová Eva

1928 - 1980

Koblasa Jan

1932 - 2017

Kolář Jiří

1914 - 2002

Kolářová Běla

1923 - 2010

Kolíbal Stanislav

1925

Kolínská Jitka

1930 - 1992

Komárek Vladimír

1928 - 2002

Kopecký Bohdan

1928 - 2010

Kopecký Vladimír

1931

Kosárek Adolf

1830 - 1859

Kotík Jan

1916 - 2002

Kotík Pravoslav

1889 - 1970

Král Jaroslav

1883 - 1942

Kremlička Rudolf

1886 - 1932

Kubíček Jan

1927 - 2013

Kubín Otakar

1883 - 1969

Kubišta Bohumil

1884 - 1918

Kupka František

1871 - 1957

Lacina Bohdan

1912 - 1971

Lada Josef

1887 - 1957

Laška Pavel

1907 - 1983

Lhoták Kamil

1912 - 1990

Liesler Josef

1912 - 2005

Linhart Kamil

1920 - 2006

Lukavský Jaroslav

1924 - 1984

Majerník Cyprián

1909 - 1945

Málek Antonín

1937

Malich Karel

1924

Marešová Milada

1901 - 1987

Matal Bohumír

1922 - 1988

Matoušek František

1901 - 1961

Medek Mikuláš

1926 - 1974

Menčík Václav

1926

Mirvald Vladislav

1921 - 2003

Mrkvička Otakar

1898 - 1957

Muzika František

1900 - 1974

Načeradský Jiří

1939 - 2014

Nejedlý Otakar

1883 - 1957

Němec Rudolf

1936 - 2015

Nemes Endre

1909 - 1985

Nepraš Karel

1932 - 2002

Nešleha Pavel

1937 - 2003

Netík Miroslav

1920

Novák Vladimír

1947

Novák Ladislav

1925 - 1999

Ouhel Ivan

1945

Ovčáček Eduard

1933

Paderlík Arnošt

1919 - 1999

Jaroslav Paur

1918 - 1987

Pelc Antonín

1895 - 1967

Pešicová Jaroslava

1935 - 2015

Piesen Robert

1921 - 1977

Preissig Vojtěch

1873 - 1944

Procházka Antonín

1882 - 1945

Radimský Václav

1867 - 1946

Rittstein Michael

1949

Róna Jaroslav

1957

Ronovský František

1929 - 2006

Rykr Zdeněk

1900 - 1940

Schikaneder Jakub

1855 - 1924

Sion Zbyšek

1938

Sklenář Zdeněk

1910 - 1986

Slavíček Antonín

1870 - 1910

Slavík Otakar

1931 - 2010

Smetana Jan

1918 - 1998

Sopko Jiří

1942

Souček Karel

1915 - 1982

Stratil Václav

1950

Sutnar Ladislav

1897 - 1976

Sychra Vladimír

1903 - 1963

Sýkora Zdeněk

1920 - 2011

Šíma Josef

1891 - 1971

Šimák Lev

1896 - 1989

Šimotová Adriena

1926 - 2014

Šlenger Karel

1903 - 1981

Špála Václav

1885 - 1946

Štorek František

1933 - 1999

Štyrský Jindřich

1899 - 1942

Tichý František

1896 - 1961

Tikal Václav

1906 - 1965

Tittelbach Vojtěch

1900 - 1971

Toyen

1902 - 1980

Trampota Jan

1889 - 1942

Váchal Josef

1884 - 1969

Válová Jitka

1922 - 2011

Valter Karel

1909 - 2006

Vobecký František

1902 - 1991

Vostřebalová - Fischerová Vlasta

1898 - 1963

Vožniak Jaroslav

1933 - 2005

Vyleťal Josef

1940 - 1989

Wachsman Alois

1898 - 1942

Wiesner Richard

1900 - 1972

Zoubek Olbram

1926 - 2017

Zrzavý Jan

1890 - 1977

Zykmund Václav

1914 - 1984

Kokolia Vladimír

1956

Bauernfreund Jakub

1904 - 1976

Kaláb František

1908 - 1950

Klápště Jaroslav

1923 - 1999

Malý František

1900 - 1980

Podhrázský Stanislav

1921 - 1999

Serpan Jaroslav (Laroslav Sossountzov)

1922 - 1976

Vaca Karel

1919 - 1989

Neuschul Ernst

1895 - 1968

Orlik Emil

1870 - 1932

Fuka Vladimír

1926 - 1977

Mrázková Daisy

1923 - 2016

Trnka Jiří

1912 - 1969

Kyncl František

1934 - 2011

Herbst Jaroslav

1887 - 1971

Michalčík Antonín

1914 - 1998

Piskač Bedřich

1898 - 1929

Kubíček Jánuš

1921 - 1993

Urbásek Miloš

1932 - 1988

Merta Jan

1952

Procházková Linka

1884 - 1960

Dlouhý Bedřich

1932

Hliněnský Robert

1908 - 1979

Lamr Aleš

1943

Puchnarová Dana

1938

Gruber Ivan

1929

Hendrych Jan

1936

Jiří Mědílek

1954

Plicka Karel

1894 - 1987

Miroslav Šnajdr

1952

Smutný Oldřich

1925

Preclík Vladimír

1929 - 2008

Milan Kyncl

Tomáš Rajlich

Karel Nepraš

Rotrekl Theodor

Karel Valter

Štech Adam

Kintera Krištof

Stanislav Zippe

Bartuszová Mária

1936 - 1996

Chatrný Ivan

1928 - 1983

Trinkewitz Karel

Bilecki Jiří

Kučerová Alena

Valenta Jiří

Přibyl Lubomír

Jetelová Magdalena

Zippe Stanislav

Wojnar Jan

Novosad Karel

Milkov Stefan

Bauer Michal

Sophistica Gallery Privátní galerie českého moderního umění a současného umění.