Linhart Kamil (1920 - 2006)

Kamil Linhart, významný český malíř, grafik a pedagog, se narodil 8. ledna 1920 v Lounech. Pocházel z rodiny profesora dějepisu a zeměpisu Kamila Linharta a Josefy Linhartové, rozené Zlatohlávkové. Jelikož otec působil v letech 1922 – 1925 jako učitel v Berehovu na Podkarpatské Rusi, trávil mladý Kamil své dětství střídavě tam a v Chožově u prarodičů. Svá studia zahájil Kamil Linhart v roce 1926 na Obecné škole v Lounech. V roce 1930 však začal navštěvovat Státní Československou reálku, kde 18. května 1938 úspěšně odmaturoval s vyznamenáním. Poté nastoupil studium na Českém vysokém učení technickém v Praze, kde se věnoval architektuře vodního stavitelství. Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava v roce 1939, byly dne 28. října uzavřeny vysoké školy. Kamil Linhart byl tak nucen přerušit studium a vrátit se z Prahy zpět do rodných Loun. Do roku 1943 se živil jako zemědělský dělník na statku v Chožově. V roce 1940 se Kamil Linhart seznámil s kolínským rodákem, knihovníkem Jaroslavem Janíkem, který do Loun přijel v roce 1933. Byl to člověk s velkým přehledem a spoustou významných známostí z uměleckých kruhů. Toto přátelství se zdálo pro mladého Linharta přímo osudové. Společně s Jaroslavem Janíkem, Františkem Fastem a Jaroslavem Mrnkou utvořili pod vedením surrealistického hnutí lounskou neformální surrealistickou skupinu, která hlásala heslo „Jsme především surrealisté srdcem“ a jako taková odmítla utvořit formální skupinu. Skupina pořádala setkání v bytech jednotlivých členů. Tam se také uskutečnila první neoficiální výstava Kamila Linharta s názvem Za pavučinami. V této době byla ve středisku Linhartových zájmů zejména krajinomalba. Náměty čerpal z krajin v okolí Loun. V roce 1943 ukončil Kamil Linhart studium na Učitelském ústavu v Lounech a nastoupil místo učitele na Obecné škole v Ročově, kde působil do konce války. V roce 1945 se stal Linhart učitelem Obecné školy na Mariánce v Lounech a po znovuotevření vysokých škol započal se svými přáteli Zdeňkem Sýkorou a Vladislavem Mirvaldem studium výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zde studovali pod vedením profesorů Cyrila Boudy, Martina Salcmana a Karla Lidického. V roce 1950 se Linhart stal asistentem na Pedagogické fakultě v Praze a ve stejném roce uspořádal svou první oficiální samostatnou výstavu s názvem Lounsko konanou v Divadle v Lounech. V roce 1952 působil Linhart jako vedoucí instruktor malířské skupiny Kontakt v Litvínově. O rok později byl jmenován odborným asistentem Pedagogické fakulty a v roce 1959 se stal vedoucím kabinetu Výtvarné výchovy Ústavu pro dálkové studium. V šedesátých letech došlo v Linhartově tvorbě k posunu od surrealismu a krajinomaleb k lyrické abstrakci (Améby, Hlava, Balvany). Navázal také na předchozí archetypální studie tvarů a hledání podstaty světa, které přenášel do svých děl. Asi od poloviny šedesátých let se zabýval tvorbou geometrizovaných reliéfů a plasticko – obrazových, reliéfních kompozic. V roce 1965 byl Linhart jmenován docentem na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1968 se zúčastnil kolektivní výstavy nazvané „Nová citlivost“ pořádané skupinou Křižovatka, která se konala v předních českých metropolích v Praze, Brně a Karlových Varech. V sedmdesátých a osmdesátých letech se Kamil Linhart dostal do finální fáze své umělecké tvorby, kterou zasvětil studiu astrofyziky a kosmické tématice. Fascinován událostmi na poli kosmonautiky a nekonečností vesmíru, vytvářel velice osobité, sugestivní obrazy vyjadřující jak úžas, tak obavy z možných hrozeb, které jsou ve vesmíru ukryty. Po vážném úrazu v roce 2002 byl na dva měsíce hospitalizován. Po odchodu z nemocnice prakticky ukončil svou uměleckou kariéru. Věnoval se převážně četbě a studiím kvantové fyziky a podstaty vesmíru. Kamil Linhart zemřel 19. června 2006 v nemocnici Sv. Anny v Lounech.

Balcar Jiří

1929 - 1968

Bauch Jan

1898 - 1995

Bartovský Václav

1903 - 1961

Bělocvětov Andrej

1923 - 1997

Beneš Vincenc

1883 - 1979

Beneš Vlastimil

1919 - 1981

Beran Zdeněk

1937 - 2014

Born Adolf

1930 - 2016

Boštík Václav

1913 - 2005

Boudník Vladimír

1924 - 1968

Brázda Pavel

1926

Burian Zdeněk

1905 - 1981

Cimbura Emil

1922

Čapek Josef

1887 - 1945

Černý Karel

1910 - 1960

Demartini Hugo

1931 - 2010

Diviš Alén

1900 - 1956

Exner Ivan

1960

Fára Libor

1925 - 1988

Hejna Václav

1914 - 1985

Filla Emil

1882 - 1953

Fišárek Alois

1906 - 1980

Foltýn František

1891 - 1976

Fremund Richard

1928 - 1969

Gross František

1909 - 1985

Grygar Milan

1926

Gutfreund Otto

1889 - 1927

Hilmar Jiří

1937

Hlinomaz Josef

1914 - 1978

Hudeček František

1909 - 1990

Chad Václav

1923 - 1945

Chatrný Dalibor

1925 - 2012

Chlupáč Miloslav

1920 - 2008

Istler Josef

1919 - 2000

Janeček Ota

1919 - 1996

Janoušek František

1890 - 1943

Janoušková Věra

1922 - 2010

Jíra Josef

1929 - 2005

Jiroudek František

1914 - 1991

Jiří John

1923 - 1972

Justitz Alfréd

1879 - 1934

Kafka Čestmír

1922 - 1988

Kars Jiří

1880 - 1945

Kiml Václav

1928 - 2001

Kmentová Eva

1928 - 1980

Koblasa Jan

1932 - 2017

Kolář Jiří

1914 - 2002

Kolářová Běla

1923 - 2010

Kolíbal Stanislav

1925

Kolínská Jitka

1930 - 1992

Komárek Vladimír

1928 - 2002

Kopecký Bohdan

1928 - 2010

Kopecký Vladimír

1931

Kosárek Adolf

1830 - 1859

Kotík Jan

1916 - 2002

Kotík Pravoslav

1889 - 1970

Král Jaroslav

1883 - 1942

Kremlička Rudolf

1886 - 1932

Kubíček Jan

1927 - 2013

Kubín Otakar

1883 - 1969

Kubišta Bohumil

1884 - 1918

Kupka František

1871 - 1957

Lacina Bohdan

1912 - 1971

Lada Josef

1887 - 1957

Laška Pavel

1907 - 1983

Lhoták Kamil

1912 - 1990

Liesler Josef

1912 - 2005

Linhart Kamil

1920 - 2006

Lukavský Jaroslav

1924 - 1984

Majerník Cyprián

1909 - 1945

Málek Antonín

1937

Malich Karel

1924

Marešová Milada

1901 - 1987

Matal Bohumír

1922 - 1988

Matoušek František

1901 - 1961

Medek Mikuláš

1926 - 1974

Menčík Václav

1926

Mirvald Vladislav

1921 - 2003

Mrkvička Otakar

1898 - 1957

Muzika František

1900 - 1974

Načeradský Jiří

1939 - 2014

Nejedlý Otakar

1883 - 1957

Němec Rudolf

1936 - 2015

Nemes Endre

1909 - 1985

Nepraš Karel

1932 - 2002

Nešleha Pavel

1937 - 2003

Netík Miroslav

1920

Novák Vladimír

1947

Novák Ladislav

1925 - 1999

Ouhel Ivan

1945

Ovčáček Eduard

1933

Paderlík Arnošt

1919 - 1999

Jaroslav Paur

1918 - 1987

Pelc Antonín

1895 - 1967

Pešicová Jaroslava

1935 - 2015

Piesen Robert

1921 - 1977

Preissig Vojtěch

1873 - 1944

Procházka Antonín

1882 - 1945

Radimský Václav

1867 - 1946

Rittstein Michael

1949

Róna Jaroslav

1957

Ronovský František

1929 - 2006

Rykr Zdeněk

1900 - 1940

Schikaneder Jakub

1855 - 1924

Sion Zbyšek

1938

Sklenář Zdeněk

1910 - 1986

Slavíček Antonín

1870 - 1910

Slavík Otakar

1931 - 2010

Smetana Jan

1918 - 1998

Sopko Jiří

1942

Souček Karel

1915 - 1982

Stratil Václav

1950

Sutnar Ladislav

1897 - 1976

Sychra Vladimír

1903 - 1963

Sýkora Zdeněk

1920 - 2011

Šíma Josef

1891 - 1971

Šimák Lev

1896 - 1989

Šimotová Adriena

1926 - 2014

Šlenger Karel

1903 - 1981

Špála Václav

1885 - 1946

Štorek František

1933 - 1999

Štyrský Jindřich

1899 - 1942

Tichý František

1896 - 1961

Tikal Václav

1906 - 1965

Tittelbach Vojtěch

1900 - 1971

Toyen

1902 - 1980

Trampota Jan

1889 - 1942

Váchal Josef

1884 - 1969

Válová Jitka

1922 - 2011

Valter Karel

1909 - 2006

Vobecký František

1902 - 1991

Vostřebalová - Fischerová Vlasta

1898 - 1963

Vožniak Jaroslav

1933 - 2005

Vyleťal Josef

1940 - 1989

Wachsman Alois

1898 - 1942

Wiesner Richard

1900 - 1972

Zoubek Olbram

1926 - 2017

Zrzavý Jan

1890 - 1977

Zykmund Václav

1914 - 1984

Kokolia Vladimír

1956

Bauernfreund Jakub

1904 - 1976

Kaláb František

1908 - 1950

Klápště Jaroslav

1923 - 1999

Malý František

1900 - 1980

Podhrázský Stanislav

1921 - 1999

Serpan Jaroslav (Laroslav Sossountzov)

1922 - 1976

Vaca Karel

1919 - 1989

Neuschul Ernst

1895 - 1968

Orlik Emil

1870 - 1932

Fuka Vladimír

1926 - 1977

Mrázková Daisy

1923 - 2016

Trnka Jiří

1912 - 1969

Kyncl František

1934 - 2011

Herbst Jaroslav

1887 - 1971

Michalčík Antonín

1914 - 1998

Piskač Bedřich

1898 - 1929

Kubíček Jánuš

1921 - 1993

Urbásek Miloš

1932 - 1988

Merta Jan

1952

Procházková Linka

1884 - 1960

Dlouhý Bedřich

1932

Hliněnský Robert

1908 - 1979

Lamr Aleš

1943

Puchnarová Dana

1938

Gruber Ivan

1929

Hendrych Jan

1936

Jiří Mědílek

1954

Plicka Karel

1894 - 1987

Miroslav Šnajdr

1952

Smutný Oldřich

1925

Preclík Vladimír

1929 - 2008

Milan Kyncl

Tomáš Rajlich

Karel Nepraš

Rotrekl Theodor

Karel Valter

Štech Adam

Kintera Krištof

Stanislav Zippe

Bartuszová Mária

1936 - 1996

Chatrný Ivan

1928 - 1983

Trinkewitz Karel

Bilecki Jiří

Kučerová Alena

Valenta Jiří

Přibyl Lubomír

Jetelová Magdalena

Zippe Stanislav

Wojnar Jan

Novosad Karel

Milkov Stefan

Sophistica Gallery Privátní galerie českého moderního umění a současného umění.