Nešleha Pavel (1937 - 2003)

Pavel Nešleha, pedagog a jeden z předních českých malířů, se narodil 19. února 1937 v Praze. S rodiči žil v Kyjích u Prahy, kde také navštěvoval základní devítiletou školu. Zde se mladý Nešleha poprvé setkal se skutečným uměním, když na něj zapůsobil jeho učitel výtvarného kroužku Vladimír Šebík. Větší část svého dětství prožil v prostředí Druhé světové války, což do jisté míry zanechalo své stopy na malířově výtvarném projevu. Tou dobou jezdíval často s rodiči do malé vesničky, matčiny rodné obce, Borovska. Zde se v prostředí okolo řeky Želivky pomalu utvářelo Nešlehovo umělecké vnímání světa. Další inspirací budoucí umělcovy práce najdeme v pískovcových jeskyních na Kokořínsku, kde se jako malý účastnil skautských táborů. Po ukončení základní školy v roce 1952 se přihlásil ke studiu Vyšší výtvarné školy na pražských Vinohradech k profesorům Zdeňku Balážovi a Karlu Tondlovi. Zde studoval do roku 1956. Během té doby se postupně seznamoval s díly starších malířů, seznámil se se sbírkou Vincence Kramáře, navštívil ateliér Emila Filly a společně se svými spolužáky (Zdeňkem Beranem, Antonínem Málkem a Václavem Křížem) poznal díla, tehdy nevystavovaných umělců, skupinyOsma. Po ukončení výtvarné školy navštěvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, ateliér profesora Aloise Fišárka, kde studoval monumentální a užité malby se zaměřením na textilní umění. Postupem času vytvořil, se svými spolužáky, blíže neohraničenou skupinu s názvem Somráci, kteří se nejčastěji scházeli v hospodě U Křižovníku. Studium ukončil v roce 1962. Jeho diplomová práce, abstraktní malba pro Divadlo hudby v Hradci Králové, byla režimem shledána ideologicky závadnou a musela být zničena. V letech 1962 – 1964 nastoupil povinnou vojenskou službu v Kolíně nad Labem. Svou cestu za uměním zahájil Pavel Nešleha již při studiu na Výtvarné škole, kdy se svými nejbližšími spolužáky vyjížděl na Slovensko, kde jej upoutala tradičnost a stálost tamějšího stylu života. Během své kariéry se zabýval převážně malbou, kresbou, grafikou, fotografiemi, světelnými objekty a reliéfy. Počáteční tvorbu ovlivnila především generace moderního malířství kolem kubo-
expresionistických projevů Bohumila Kubišty a Emila Filly. Tématem prvních Nešlehových obrazů byly portréty strýce, osamělé figury nebo Kyjský kostel románského stylu, kolem kterého jako malý jezdil každý den do školy. Společné těžiště těchto témat bylo úsilí vyjádřit tragičnost lidského života v kontrastu s tehdejším falešným socialistickým režimem. V letech 1958 – 1959 se zúčastnil zájezdu do Moskvy a Leningradu, se poprvé setkal s evropským avantgardním uměním, prostřednictvím děl Pabla Picassa, Vincenta van Gogha, Paula Cézanna, Henriho Matisse a dalších významných umělců. Počátkem šedesátých let byl Pavel Nešleha pod vlivem francouzského malíře Georgese Rouaulta. Tvorba se postupně zjednodušovala v plošný znakový útvar, patrný je i vliv expresivního umění založené na vrstvení barev. Hlavním námětem Nešlehových grafik a kreseb se stalo zpracování Shakespearova Hamleta. V grafikách používal techniku obtisku ohněm opalovaných desek z umělé hmoty. Experimentoval se strukturálním zpracováním grafiky s netradičním zásahem do obrazové plochy (Propalovaná kresba tuží). Během let 1962 – 1964, kdy podstupoval povinnou vojenskou službu v Kolíně nad Labem, seznámil se v místním muzeu s rozsáhlou tvorbou Zdeňka Rykra. Ve vojenském skladišti vznikají strukturální grafiky na motivy Hamleta a první grafiky ze série Fragmenty. Po ukončení vojenské služby pokračoval v tvorbě strukturální grafiky s pronikajícími imaginativními a figurativními prvky. Na počátku jara 1968 obdržel Nešleha stipendium francouzské vlády a odjíždí tak na tři měsíce do Paříže, kde obdivuje a zároveň studuje sbírky pařížských galerií a francouzské památky. Po srpnové okupaci Československa sovětskými jednotkami uskutečnil studijní cestu přes Německo, Belgii a Nizozemsko. Po návratu dokončil výstavbu ateliéru, kde žil se svou ženou Mahulenou Nešlehovou. Od roku 1969 začal fotografovat. Koncem šedesátých let se zaměřil na tvorbu velkoformátových expresivních kreseb s motivy lidského těla, jež se staly reakcí na politickou situaci a zároveň výrazem násilí a hrubosti. Soustředil se také na grafiku, ve které využíval techniku suché jehly na vlastních fotografických snímcích detailů ruky. Postupně tak vznikal cyklus s názvem Historie lidské ruky. Začátkem sedmdesátých let se nadále věnoval grafice, kresbě, světelným objektům a reliéfům (Dvanáctistěn). Využíval působení difúzního světla na bílé, nad sebou seskládané dřevěné desky. Na tuto techniku získal patent. Současně s prací na Dvanáctistěnu vytvořil cyklus velkoformátových tužkových kreseb s názvem Židle – typologie lidské pokleslosti. V roce 1975 podnikl Nešleha cestu do Japonska, aby se seznámil se současnou architekturou a tamními památkami. O rok později zrealizoval projekt světelného prostoru v Mramorovém paláci v Teheránu. K íránské tématice se v průběhu sedmdesátých let ještě vrací, když maluje rozměrné obrazy íránské krajiny. Po návratu vzniká cyklus tužkových kreseb TV Story reagující na normalizační pořady. O rok později (1977) vytvořil cyklus kreseb s názvem Čas otevřených dveří, který dokončil v roce 1978. Koncem sedmdesátých let se v tvorbě Pavla Nešlehy objevuje silný motiv přírody, především tedy k environmentálním živlům, na základě čehož vznikly čtyři velkoformátové triptychy Země, Vody, Vzduchu a Ohně. V roce 1982 vytvořil devatenáct tužkových kreseb pro památník v Osvětimi. Při schůzkách umělců v soukromí ateliéru se Pavel Nešleha nejvíce sblížil s Bedřichem Dlouhým, Zdeňkem Beranem a Hugem Demartinim, se kterými se v roce 1987 podílel na vzniku tvůrčí skupiny Zaostalí. Koncem osmdesátých let vytvořil sestavu obrazů Transformace I, II a Ani na zemi ani na nebi, ve kterých téma živlů dostalo až mýtický charakter. V roce 1990 působil na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru malby nejdříve jako docent a o rok později už jako profesor. Současně vykonával funkci prorektora. V dalších letech absolvoval několik zahraničních cest do Italie a Španělska s návštěvou známých uměleckých metropolí. V letech 1996 - 1997 pracoval na sérii velkoformátových digitálních tisku s názvem Via canis. V roce 1998 podstoupil těžkou operaci a následnou chemoterapii. Ve své práci se čím dál více zaměřuje na práci s fotografiemi. Hlavním tématem se znovu objevuje příroda a přírodní elementy. Na sklonku života se zabýval hrou světla v barvě a prostoru. Během svého umělecky náročného života se Pavel Nešleha zúčastnil mnoha domácích i mezinárodních výstav. V roce 1966 byl zastoupen na Výstavě mladých v Domě pánu z Kunštátu v Brně, kde se seznámil s Jindřichem Chalupeckým. Svou první samostatnou výstavu uspořádal v roce 1967 v Galerii mladých v Mánesu. V roce 1970 se zúčastnil Bienále grafiky v Paříži, o rok později v Ljubljani a italském Terstu. V roce 1974 uspořádal další samostatnou výstavu vGalerii Baukunst v Kolíně nad Rýnem. Na Bienále kresby v Rijece získal cenu bělehradské Moderní galerie. Další samostatné výstavy uskutečnil v roce 1983 v kolínském Oblastním muzeu a na pražské Staroměstské radnici. V roce 1988 se na výstavě Forum ’88 v Holešovické tržnici poprvé představila skupina Zaostalí. V roce 1994 připravil pro sérii výstav Velké téma pořádaných galerii Litera v Praze cyklus kreseb Lesk a bída apokalyptických koní. Po roce 2000 uspořádal Pavel Nešleha dvě fotografické výstavy v pražské galerii Litera a v Galerii N na Malé Straně, dále pak výstavu v Atriu Moravské galerie a v roce 2003 uskutečnil svou poslední výstavu v litoměřické Severočeské galerii. Pavel Nešleha zemřel po těžké nemoci dne 13. září 2003 v Praze ve věku 66 let.

Balcar Jiří

1929 - 1968

Bauch Jan

1898 - 1995

Bartovský Václav

1903 - 1961

Bělocvětov Andrej

1923 - 1997

Beneš Vincenc

1883 - 1979

Beneš Vlastimil

1919 - 1981

Beran Zdeněk

1937 - 2014

Born Adolf

1930 - 2016

Boštík Václav

1913 - 2005

Boudník Vladimír

1924 - 1968

Brázda Pavel

1926

Burian Zdeněk

1905 - 1981

Cimbura Emil

1922

Čapek Josef

1887 - 1945

Černý Karel

1910 - 1960

Demartini Hugo

1931 - 2010

Diviš Alén

1900 - 1956

Exner Ivan

1960

Fára Libor

1925 - 1988

Hejna Václav

1914 - 1985

Filla Emil

1882 - 1953

Fišárek Alois

1906 - 1980

Foltýn František

1891 - 1976

Fremund Richard

1928 - 1969

Gross František

1909 - 1985

Grygar Milan

1926

Gutfreund Otto

1889 - 1927

Hilmar Jiří

1937

Hlinomaz Josef

1914 - 1978

Hudeček František

1909 - 1990

Chad Václav

1923 - 1945

Chatrný Dalibor

1925 - 2012

Chlupáč Miloslav

1920 - 2008

Istler Josef

1919 - 2000

Janeček Ota

1919 - 1996

Janoušek František

1890 - 1943

Janoušková Věra

1922 - 2010

Jíra Josef

1929 - 2005

Jiroudek František

1914 - 1991

Jiří John

1923 - 1972

Justitz Alfréd

1879 - 1934

Kafka Čestmír

1922 - 1988

Kars Jiří

1880 - 1945

Kiml Václav

1928 - 2001

Kmentová Eva

1928 - 1980

Koblasa Jan

1932 - 2017

Kolář Jiří

1914 - 2002

Kolářová Běla

1923 - 2010

Kolíbal Stanislav

1925

Kolínská Jitka

1930 - 1992

Komárek Vladimír

1928 - 2002

Kopecký Bohdan

1928 - 2010

Kopecký Vladimír

1931

Kosárek Adolf

1830 - 1859

Kotík Jan

1916 - 2002

Kotík Pravoslav

1889 - 1970

Král Jaroslav

1883 - 1942

Kremlička Rudolf

1886 - 1932

Kubíček Jan

1927 - 2013

Kubín Otakar

1883 - 1969

Kubišta Bohumil

1884 - 1918

Kupka František

1871 - 1957

Lacina Bohdan

1912 - 1971

Lada Josef

1887 - 1957

Laška Pavel

1907 - 1983

Lhoták Kamil

1912 - 1990

Liesler Josef

1912 - 2005

Linhart Kamil

1920 - 2006

Lukavský Jaroslav

1924 - 1984

Majerník Cyprián

1909 - 1945

Málek Antonín

1937

Malich Karel

1924

Marešová Milada

1901 - 1987

Matal Bohumír

1922 - 1988

Matoušek František

1901 - 1961

Medek Mikuláš

1926 - 1974

Menčík Václav

1926

Mirvald Vladislav

1921 - 2003

Mrkvička Otakar

1898 - 1957

Muzika František

1900 - 1974

Načeradský Jiří

1939 - 2014

Nejedlý Otakar

1883 - 1957

Němec Rudolf

1936 - 2015

Nemes Endre

1909 - 1985

Nepraš Karel

1932 - 2002

Nešleha Pavel

1937 - 2003

Netík Miroslav

1920

Novák Vladimír

1947

Novák Ladislav

1925 - 1999

Ouhel Ivan

1945

Ovčáček Eduard

1933

Paderlík Arnošt

1919 - 1999

Jaroslav Paur

1918 - 1987

Pelc Antonín

1895 - 1967

Pešicová Jaroslava

1935 - 2015

Piesen Robert

1921 - 1977

Preissig Vojtěch

1873 - 1944

Procházka Antonín

1882 - 1945

Radimský Václav

1867 - 1946

Rittstein Michael

1949

Róna Jaroslav

1957

Ronovský František

1929 - 2006

Rykr Zdeněk

1900 - 1940

Schikaneder Jakub

1855 - 1924

Sion Zbyšek

1938

Sklenář Zdeněk

1910 - 1986

Slavíček Antonín

1870 - 1910

Slavík Otakar

1931 - 2010

Smetana Jan

1918 - 1998

Sopko Jiří

1942

Souček Karel

1915 - 1982

Stratil Václav

1950

Sutnar Ladislav

1897 - 1976

Sychra Vladimír

1903 - 1963

Sýkora Zdeněk

1920 - 2011

Šíma Josef

1891 - 1971

Šimák Lev

1896 - 1989

Šimotová Adriena

1926 - 2014

Šlenger Karel

1903 - 1981

Špála Václav

1885 - 1946

Štorek František

1933 - 1999

Štyrský Jindřich

1899 - 1942

Tichý František

1896 - 1961

Tikal Václav

1906 - 1965

Tittelbach Vojtěch

1900 - 1971

Toyen

1902 - 1980

Trampota Jan

1889 - 1942

Váchal Josef

1884 - 1969

Válová Jitka

1922 - 2011

Valter Karel

1909 - 2006

Vobecký František

1902 - 1991

Vostřebalová - Fischerová Vlasta

1898 - 1963

Vožniak Jaroslav

1933 - 2005

Vyleťal Josef

1940 - 1989

Wachsman Alois

1898 - 1942

Wiesner Richard

1900 - 1972

Zoubek Olbram

1926 - 2017

Zrzavý Jan

1890 - 1977

Zykmund Václav

1914 - 1984

Kokolia Vladimír

1956

Bauernfreund Jakub

1904 - 1976

Kaláb František

1908 - 1950

Klápště Jaroslav

1923 - 1999

Malý František

1900 - 1980

Podhrázský Stanislav

1921 - 1999

Serpan Jaroslav (Laroslav Sossountzov)

1922 - 1976

Vaca Karel

1919 - 1989

Neuschul Ernst

1895 - 1968

Orlik Emil

1870 - 1932

Fuka Vladimír

1926 - 1977

Mrázková Daisy

1923 - 2016

Trnka Jiří

1912 - 1969

Kyncl František

1934 - 2011

Herbst Jaroslav

1887 - 1971

Michalčík Antonín

1914 - 1998

Piskač Bedřich

1898 - 1929

Kubíček Jánuš

1921 - 1993

Urbásek Miloš

1932 - 1988

Merta Jan

1952

Procházková Linka

1884 - 1960

Dlouhý Bedřich

1932

Hliněnský Robert

1908 - 1979

Lamr Aleš

1943

Puchnarová Dana

1938

Gruber Ivan

1929

Hendrych Jan

1936

Jiří Mědílek

1954

Plicka Karel

1894 - 1987

Miroslav Šnajdr

1952

Smutný Oldřich

1925

Preclík Vladimír

1929 - 2008

Milan Kyncl

Tomáš Rajlich

Karel Nepraš

Rotrekl Theodor

Karel Valter

Štech Adam

Kintera Krištof

Stanislav Zippe

Bartuszová Mária

1936 - 1996

Chatrný Ivan

1928 - 1983

Trinkewitz Karel

Bilecki Jiří

Kučerová Alena

Valenta Jiří

Přibyl Lubomír

Jetelová Magdalena

Zippe Stanislav

Wojnar Jan

Novosad Karel

Milkov Stefan

Bauer Michal

Vyleťal Jan

Antal Eduard

dfdf

Švankmajer Jan

Dobeš Milan

Kunc Milan

Válová Květa

Géza Szóbel

Pavel Rudolf

Boška Jindřich

Kádár Béla

Fiedler François

Bielecki Jiří

Přibyl Lubomír

1937

Kučerová Alena

1935

Paur Jaroslav

Bielecki Jiří

1929 - 2000

Zemánek Bohumil

Válová Květa

1922 - 1998

Bolf Josef

Pištěk Theodor

Antal Eduard

1929 - 2011

Vohrabal Josef

fdf

Drtikol František

Maňka Pavel

Čihánková Jarmila

Miertušová Anastázia

Radoslav Kratina

Nápravník Milan

Jelínek Jiří

1901 - 1941

Pražák Čeněk

1914 - 1996

Lubomír Typlt

Aleš Veselý

Jaroslav Vožniak

Květa Válová

Jiří Valenta

Kresba II.

Daniel Pitín

Císařovský Tomáš

Nikl Petr

John Jiří

Belohradský Štefan

Hampl Josef

Bartuzs Juraj

Fila Rudolf

Bartusz Juraj

1933

Švec Ján

Monogramista D.T.

Klimo Alojz

Rybka Zdeněk

Zívr Ladislav

Vasilko Ján

Anderle Jiří

Sophistica Gallery Privátní galerie českého moderního umění a současného umění.