Šimotová Adriena (1926 - 2014)

Adriena Šimotová je česká výtvarnice, která se narodila 6. srpna 1926 v česko-francouzsko-švýcarské rodině, usazené natrvalo v Praze. Její otec, Václav Šimota pocházel z chudých venkovských poměrů a pracoval jako technický úředník. Matka Adrieny, Milena Šetlíková (provdaná Šimotová) se plně věnovala rodině. Babička Mathilde Šetlíková, rozená Berenstecher, byla původem z Yverdonu, což je francouzská část Švýcarska. Babička s nimi žila ve společné domácnosti a na svou vnučku měla velký vliv. Rodina byla velmi kulturně založena. Adriena již od útlého dětství kreslila a hrála na klavír. V rodině se mluvilo česko-francouzsky. V roce 1953 se vdala za dlouholetého přítele ze studií Jiřího Johna. V roce 1960 se jim narodil syn Martin John a v roce 1972 jímanžel umírá. Adriena v letech 1940 – 1941 studovala na soukromé grafické škole v Praze u profesora Jaroslava Švába. O rok později nastoupila na státní grafickou školu v Praze, kde studovala u profesorů Richarda Landra a Zdeňka Balaše, který pro ni byl důležitou oporou a autoritou. Během let 1945 – 1950 studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru u profesora Josefa Kaplického, který ve své výuce kladl velký důraz na kompozici a umění formy. Ve stejném ateliéru studovali i Jiří Mrázek a Jiří John. V této době vznikaly mezi Šimotovou a jejími kolegy pevné přátelské vztahy, které později vedly ke vzniku známé a vlivné skupiny UB 12, která sdružovala malíře, sochaře grafiky i teoretiky. V roce 1950 byla přijata do Střediska Umělecké besedy. V roce 1953 začala se svým manželem pracovat v ateliéru Nad Královskou oborou, kde se velkou náhodou setkali s malířem Václavem Boštíkem. V jeho ateliéru uspořádali svou první improvizovanou výstavu, které se stala počátkem historie skupiny UB 12. V roce 1957 uspořádalo několik členů skupiny UB 12 svou první veřejnou výstavu. V roce 1960 vystavovala v Síni Lidové demokracie v Praze své pastely a tempery s civilizační a městskou tématikou. V témže roce byla skupina UB 12 oficiálně schválena Svazem výtvarných umělců. V roce 1962 na výstavě v Československém spisovateli vystavila figurální obrazy, mezi nimiž je i obraz Zrcadlo, který byl velmi důležitý pro vývoj její další tvorby. Rekce na výstavu nebyly však příliš kladné. Byla uzavřena státními orgány. V Rudém právu vyšla negativní recenze a v Československém rozhlase byla vysílána kritická reportáž. Tím se o výstavu začala zajímat široká veřejnost, kritikové i umělci. Během let 1979 – 1980 se věnovala ilustrování. S jejím výtvarným doprovodem se můžeme setkat např. u básní Vladimíra Holana, které vyšly v osmém díle Holanových sebraných spisů pod názvem Nokturnál v nakladatelstvíOdeon. V letech 1993, 1995, 1998, 2003 vyučovala na letní umělecké škole v Salcburku. V roce 1973 dochází u Adrieny Šimotové k významnému zlomu v její dosavadní tvorbě. Po šestiletém hledání opustila klasickou malířskou techniku. Začala pracovat s novým materiálem: s textilem a s reálným fyzickým prostorem. V osmdesátých letech se jejím hlavním pracovním materiálem stál papír. Vznikaly papírové sochy, reliéfy aj. Během let 1984 – 1989 tvořila a instalovala poprvé své velké prostorové kresby. Kolem roku 1987 se v její tvorbě objevovaly křesťanské motivy, znaky a témata. Během svého dosavadního života objela Adriena Šimotová se svými obrazy výstavy na mnoha místech nejen po celé vlasti, ale i po celém světě. Navštívila zahraniční místa, jako jsou např. Francie, Slovinsko, Brazílie, Itálie, Německo, Spojené státy americké, Anglie, Rakousko, Maďarsko a Rakousko. Při společné cestě s manželem do Paříže, v roce 1968, se osobně setkala s umělcem Josefem Šímou. Roku 1967 se účastnila Mezinárodního bienále grafiky v Lublani, kde získala řadu čestných uznání a v roce 1979 Grand Prix. V roce 1970 získala zlatou medaily na Mezinárodním bienále grafiky ve Florencii. V roce 1990 získala prestižní cenu Gottfrieda von Herder ve Vídni. Roku 1991 je jí udělen Řád rytíře umění a literatury – Chevalier d'Ordre de l'Art et Lettre. Během roku 1994 jí zemřel syn a to ji poznamenalo jak v osobní, tak i profesnírovině. V roce 1997 převzala z rukou prezidenta České republiky Medaili za zásluhy I. stupně. V roce 2003 je jí udělen francouzský Řád důstojníka umění a literatury Officier d'Ordre de l'Art et Lettre. V roce 2005 udělila Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě Adrieně Šimotové titul Doctor Honoris causa. Senátem České republiky byla vyznamenána Cenou Společnosti pro vědu a umění. Téhož roku získala Cenu Ministerstva kultury Český republiky za rok 2005.

Balcar Jiří

1929 - 1968

Bauch Jan

1898 - 1995

Bartovský Václav

1903 - 1961

Bělocvětov Andrej

1923 - 1997

Beneš Vincenc

1883 - 1979

Beneš Vlastimil

1919 - 1981

Beran Zdeněk

1937 - 2014

Born Adolf

1930 - 2016

Boštík Václav

1913 - 2005

Boudník Vladimír

1924 - 1968

Brázda Pavel

1926

Burian Zdeněk

1905 - 1981

Cimbura Emil

1922

Čapek Josef

1887 - 1945

Černý Karel

1910 - 1960

Demartini Hugo

1931 - 2010

Diviš Alén

1900 - 1956

Exner Ivan

1960

Fára Libor

1925 - 1988

Hejna Václav

1914 - 1985

Filla Emil

1882 - 1953

Fišárek Alois

1906 - 1980

Foltýn František

1891 - 1976

Fremund Richard

1928 - 1969

Gross František

1909 - 1985

Grygar Milan

1926

Gutfreund Otto

1889 - 1927

Hilmar Jiří

1937

Hlinomaz Josef

1914 - 1978

Hudeček František

1909 - 1990

Chad Václav

1923 - 1945

Chatrný Dalibor

1925 - 2012

Chlupáč Miloslav

1920 - 2008

Istler Josef

1919 - 2000

Janeček Ota

1919 - 1996

Janoušek František

1890 - 1943

Janoušková Věra

1922 - 2010

Jíra Josef

1929 - 2005

Jiroudek František

1914 - 1991

Jiří John

1923 - 1972

Justitz Alfréd

1879 - 1934

Kafka Čestmír

1922 - 1988

Kars Jiří

1880 - 1945

Kiml Václav

1928 - 2001

Kmentová Eva

1928 - 1980

Koblasa Jan

1932 - 2017

Kolář Jiří

1914 - 2002

Kolářová Běla

1923 - 2010

Kolíbal Stanislav

1925

Kolínská Jitka

1930 - 1992

Komárek Vladimír

1928 - 2002

Kopecký Bohdan

1928 - 2010

Kopecký Vladimír

1931

Kosárek Adolf

1830 - 1859

Kotík Jan

1916 - 2002

Kotík Pravoslav

1889 - 1970

Král Jaroslav

1883 - 1942

Kremlička Rudolf

1886 - 1932

Kubíček Jan

1927 - 2013

Kubín Otakar

1883 - 1969

Kubišta Bohumil

1884 - 1918

Kupka František

1871 - 1957

Lacina Bohdan

1912 - 1971

Lada Josef

1887 - 1957

Laška Pavel

1907 - 1983

Lhoták Kamil

1912 - 1990

Liesler Josef

1912 - 2005

Linhart Kamil

1920 - 2006

Lukavský Jaroslav

1924 - 1984

Majerník Cyprián

1909 - 1945

Málek Antonín

1937

Malich Karel

1924

Marešová Milada

1901 - 1987

Matal Bohumír

1922 - 1988

Matoušek František

1901 - 1961

Medek Mikuláš

1926 - 1974

Menčík Václav

1926

Mirvald Vladislav

1921 - 2003

Mrkvička Otakar

1898 - 1957

Muzika František

1900 - 1974

Načeradský Jiří

1939 - 2014

Nejedlý Otakar

1883 - 1957

Němec Rudolf

1936 - 2015

Nemes Endre

1909 - 1985

Nepraš Karel

1932 - 2002

Nešleha Pavel

1937 - 2003

Netík Miroslav

1920

Novák Vladimír

1947

Novák Ladislav

1925 - 1999

Ouhel Ivan

1945

Ovčáček Eduard

1933

Paderlík Arnošt

1919 - 1999

Jaroslav Paur

1918 - 1987

Pelc Antonín

1895 - 1967

Pešicová Jaroslava

1935 - 2015

Piesen Robert

1921 - 1977

Preissig Vojtěch

1873 - 1944

Procházka Antonín

1882 - 1945

Radimský Václav

1867 - 1946

Rittstein Michael

1949

Róna Jaroslav

1957

Ronovský František

1929 - 2006

Rykr Zdeněk

1900 - 1940

Schikaneder Jakub

1855 - 1924

Sion Zbyšek

1938

Sklenář Zdeněk

1910 - 1986

Slavíček Antonín

1870 - 1910

Slavík Otakar

1931 - 2010

Smetana Jan

1918 - 1998

Sopko Jiří

1942

Souček Karel

1915 - 1982

Stratil Václav

1950

Sutnar Ladislav

1897 - 1976

Sychra Vladimír

1903 - 1963

Sýkora Zdeněk

1920 - 2011

Šíma Josef

1891 - 1971

Šimák Lev

1896 - 1989

Šimotová Adriena

1926 - 2014

Šlenger Karel

1903 - 1981

Špála Václav

1885 - 1946

Štorek František

1933 - 1999

Štyrský Jindřich

1899 - 1942

Tichý František

1896 - 1961

Tikal Václav

1906 - 1965

Tittelbach Vojtěch

1900 - 1971

Toyen

1902 - 1980

Trampota Jan

1889 - 1942

Váchal Josef

1884 - 1969

Válová Jitka

1922 - 2011

Valter Karel

1909 - 2006

Vobecký František

1902 - 1991

Vostřebalová - Fischerová Vlasta

1898 - 1963

Vožniak Jaroslav

1933 - 2005

Vyleťal Josef

1940 - 1989

Wachsman Alois

1898 - 1942

Wiesner Richard

1900 - 1972

Zoubek Olbram

1926 - 2017

Zrzavý Jan

1890 - 1977

Zykmund Václav

1914 - 1984

Kokolia Vladimír

1956

Bauernfreund Jakub

1904 - 1976

Kaláb František

1908 - 1950

Klápště Jaroslav

1923 - 1999

Malý František

1900 - 1980

Podhrázský Stanislav

1921 - 1999

Serpan Jaroslav (Laroslav Sossountzov)

1922 - 1976

Vaca Karel

1919 - 1989

Neuschul Ernst

1895 - 1968

Orlik Emil

1870 - 1932

Fuka Vladimír

1926 - 1977

Mrázková Daisy

1923 - 2016

Trnka Jiří

1912 - 1969

Kyncl František

1934 - 2011

Herbst Jaroslav

1887 - 1971

Michalčík Antonín

1914 - 1998

Piskač Bedřich

1898 - 1929

Kubíček Jánuš

1921 - 1993

Urbásek Miloš

1932 - 1988

Merta Jan

1952

Procházková Linka

1884 - 1960

Dlouhý Bedřich

1932

Hliněnský Robert

1908 - 1979

Lamr Aleš

1943

Puchnarová Dana

1938

Gruber Ivan

1929

Hendrych Jan

1936

Jiří Mědílek

1954

Plicka Karel

1894 - 1987

Miroslav Šnajdr

1952

Smutný Oldřich

1925

Preclík Vladimír

1929 - 2008

Milan Kyncl

Tomáš Rajlich

Karel Nepraš

Rotrekl Theodor

Karel Valter

Štech Adam

Kintera Krištof

Stanislav Zippe

Bartuszová Mária

1936 - 1996

Chatrný Ivan

1928 - 1983

Trinkewitz Karel

Bilecki Jiří

Kučerová Alena

Valenta Jiří

Přibyl Lubomír

Jetelová Magdalena

Zippe Stanislav

Sophistica Gallery Privátní galerie českého moderního umění a současného umění.