Válová Jitka (1922 - 2011)

Jitka Válová, přední osobnost českého poválečného umění, se narodila 13. prosince 1922 v Kladně. Pocházela z rodiny bankovního úředníka, ze čtyř dětí (samá děvčata). Ve své tvorbě a vlastně i v životě byla velmi úzce spjata se svou sestrou, o dvě hodiny mladším dvojčetem, Květou. Jitka ve čtrnácti letech nastoupila na sklářskou školu v Železném Brodě, kde studovala tři roky a poté zde absolvovala ještě jeden rok praxi. Během let 1945 – 1946 studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením jednoho z největších českých výtvarníků a architektů, Josefem Kaplickým, o kterém sama tvrdila, že byl výborný, ovšem velmi náročný na své žáky. Vyžadoval od nich mnoho a detailně, což Jitce nějak nesedělo a tak přešla k Emilu Fillovi, u něhož studovala během let 1946 – 1950. S ním byla Válová velmi spokojená jak po studijní stránce, tak jí velmi vyhovoval jako člověk. Fillův přístup k žákům byl vřelý, shovívavý a laskavý. I přes možnou nevýhodu své malé postavy tvořila Jitka Válová monumentální obrazy. Společně se svou sestrou Květou byla členkou skupiny Trasa, jež byla založena v roce 1954. V roce 2000 se Jitka Válová stala členkou obnovené Umělecké besedy. Velmi ojedinělou a zajímavou byla její dvojjediná tvorba se sestrou Květou Válovou. Obě patřily k jedinečným úkazům českého výtvarného umění 2. poloviny 20. století. Je až pozoruhodné, s jakou oddaností se obě sestry - dvojčata, až do smrti Květy Válové v roce 1998, doplňovaly a povzbuzovaly ve svém umění, a to jak v jeho pojetí, tak i v jeho mravním závazku. V šedesátých letech vynalezla, ještě s pomocí své sestry, originální techniku s názvem „lité kresby“. Tehdy Válová tuto techniku používala k vyjádření hudebního záznamu. Později, během sedmdesátých a osmdesátých let ji užila znovu, ovšem tehdy tato technika sloužila jako nástroj pro vytváření sugestivních lidských torz. Nyní se ve své tvorbě opět vrací k hudbě a tuto techniku užívala k zápisu akustických vjemů z poslechu svých oblíbených hudebních děl. Roku 1994 byla oběma sestrám Válovým udělena Herderova cena ve Vídni. V roce 2003 získala Jitka Válová cenu Ministerstva kultury České republiky za přínos v oblasti divadla, hudby, architektury a výtvarného umění. O rok později, v roce 2004, Jitce Válové udělilo cenu za umělecký přínos Zastupitelstvo statutárního města Kladna. V roce 2005 dostala čestnou cenu poroty za mimořádný grafický výkon na XII. Ročníku celostátní soutěže s názvem Grafika roku 2005. V roce 2007 dostala Jitka Medaili ministra kultury České republiky s názvem Artis Bohemia Amicis. Poslední udělenou cenou byla Plaketa Středočeského kraje v roce 2008. Prvně vystavovala společně se svou sestrou roku 1958 v Domě osvěty v Kladně. Další větší výstavu měly sestry Válovy roku 1966 v Galerii Václava Špály v Praze. Celkem společně sestry absolvovaly několik desítek výstav. Mezi ty nejvýznamnější patří například společná výstava v Galerii výtvarného umění v Chebu, v Roudnici nad Labem a v Karlových Varech pořádaných během roku 1983. Retrospektivní výstavy pořádané v roce 1993 ve Středočeské galerii v Praze, ve Státní galerii ve Zlíně, v Západočeské galerii v Plzni. Největší výstava, které podala ucelený pohled na tvorbu sester Válových, se pořádala ve Veletržním paláci v Praze v roce 2000. Od roku 1957 až do roku 2011 se Jitka Válová účastnila více než sta kolektivních výstav doma i v zahraničí. Během zahraničních výstav navštívila země jako například Belgie, Francie, Německo, Slovensko nebo dokonce Spojené státy americké. Díla Jitka Válové jsou zastoupena v mnoha soukromých i veřejných sbírkách u nás i po celém světě. Mezi ty nejvýznamnější u nás patří Národní galerie v Praze, České muzeum výtvarného umění v Praze a Galerie hlavního města Prahy, Moravská galerie v Brně, Muzeum umění v Olomouci, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie umění v Karlových Varech, Lidická galerie, Památník Terezín, Galerie Benedikta Rejta v Lounech. Roku 1995 byl o sestrách Válových natočen filmový dokument v České televizi v rámci cykluGenus, pod vedením Ester Krumbachové. Roku 2006 se Jitka Válová stala hostem pořadu Marka Ebena s názvem Na plovárně. Roku 2008 režíroval Petr Skala pořad v České televizi s názvem Malířský portrét Jitky Válové. Jitka Válová nás opustila 27. března 2011 a byla pochována v Kladně.

Balcar Jiří

1929 - 1968

Bauch Jan

1898 - 1995

Bartovský Václav

1903 - 1961

Bělocvětov Andrej

1923 - 1997

Beneš Vincenc

1883 - 1979

Beneš Vlastimil

1919 - 1981

Beran Zdeněk

1937 - 2014

Born Adolf

1930 - 2016

Boštík Václav

1913 - 2005

Boudník Vladimír

1924 - 1968

Brázda Pavel

1926

Burian Zdeněk

1905 - 1981

Cimbura Emil

1922

Čapek Josef

1887 - 1945

Černý Karel

1910 - 1960

Demartini Hugo

1931 - 2010

Diviš Alén

1900 - 1956

Exner Ivan

1960

Fára Libor

1925 - 1988

Hejna Václav

1914 - 1985

Filla Emil

1882 - 1953

Fišárek Alois

1906 - 1980

Foltýn František

1891 - 1976

Fremund Richard

1928 - 1969

Gross František

1909 - 1985

Grygar Milan

1926

Gutfreund Otto

1889 - 1927

Hilmar Jiří

1937

Hlinomaz Josef

1914 - 1978

Hudeček František

1909 - 1990

Chad Václav

1923 - 1945

Chatrný Dalibor

1925 - 2012

Chlupáč Miloslav

1920 - 2008

Istler Josef

1919 - 2000

Janeček Ota

1919 - 1996

Janoušek František

1890 - 1943

Janoušková Věra

1922 - 2010

Jíra Josef

1929 - 2005

Jiroudek František

1914 - 1991

Jiří John

1923 - 1972

Justitz Alfréd

1879 - 1934

Kafka Čestmír

1922 - 1988

Kars Jiří

1880 - 1945

Kiml Václav

1928 - 2001

Kmentová Eva

1928 - 1980

Koblasa Jan

1932 - 2017

Kolář Jiří

1914 - 2002

Kolářová Běla

1923 - 2010

Kolíbal Stanislav

1925

Kolínská Jitka

1930 - 1992

Komárek Vladimír

1928 - 2002

Kopecký Bohdan

1928 - 2010

Kopecký Vladimír

1931

Kosárek Adolf

1830 - 1859

Kotík Jan

1916 - 2002

Kotík Pravoslav

1889 - 1970

Král Jaroslav

1883 - 1942

Kremlička Rudolf

1886 - 1932

Kubíček Jan

1927 - 2013

Kubín Otakar

1883 - 1969

Kubišta Bohumil

1884 - 1918

Kupka František

1871 - 1957

Lacina Bohdan

1912 - 1971

Lada Josef

1887 - 1957

Laška Pavel

1907 - 1983

Lhoták Kamil

1912 - 1990

Liesler Josef

1912 - 2005

Linhart Kamil

1920 - 2006

Lukavský Jaroslav

1924 - 1984

Majerník Cyprián

1909 - 1945

Málek Antonín

1937

Malich Karel

1924

Marešová Milada

1901 - 1987

Matal Bohumír

1922 - 1988

Matoušek František

1901 - 1961

Medek Mikuláš

1926 - 1974

Menčík Václav

1926

Mirvald Vladislav

1921 - 2003

Mrkvička Otakar

1898 - 1957

Muzika František

1900 - 1974

Načeradský Jiří

1939 - 2014

Nejedlý Otakar

1883 - 1957

Němec Rudolf

1936 - 2015

Nemes Endre

1909 - 1985

Nepraš Karel

1932 - 2002

Nešleha Pavel

1937 - 2003

Netík Miroslav

1920

Novák Vladimír

1947

Novák Ladislav

1925 - 1999

Ouhel Ivan

1945

Ovčáček Eduard

1933

Paderlík Arnošt

1919 - 1999

Jaroslav Paur

1918 - 1987

Pelc Antonín

1895 - 1967

Pešicová Jaroslava

1935 - 2015

Piesen Robert

1921 - 1977

Preissig Vojtěch

1873 - 1944

Procházka Antonín

1882 - 1945

Radimský Václav

1867 - 1946

Rittstein Michael

1949

Róna Jaroslav

1957

Ronovský František

1929 - 2006

Rykr Zdeněk

1900 - 1940

Schikaneder Jakub

1855 - 1924

Sion Zbyšek

1938

Sklenář Zdeněk

1910 - 1986

Slavíček Antonín

1870 - 1910

Slavík Otakar

1931 - 2010

Smetana Jan

1918 - 1998

Sopko Jiří

1942

Souček Karel

1915 - 1982

Stratil Václav

1950

Sutnar Ladislav

1897 - 1976

Sychra Vladimír

1903 - 1963

Sýkora Zdeněk

1920 - 2011

Šíma Josef

1891 - 1971

Šimák Lev

1896 - 1989

Šimotová Adriena

1926 - 2014

Šlenger Karel

1903 - 1981

Špála Václav

1885 - 1946

Štorek František

1933 - 1999

Štyrský Jindřich

1899 - 1942

Tichý František

1896 - 1961

Tikal Václav

1906 - 1965

Tittelbach Vojtěch

1900 - 1971

Toyen

1902 - 1980

Trampota Jan

1889 - 1942

Váchal Josef

1884 - 1969

Válová Jitka

1922 - 2011

Valter Karel

1909 - 2006

Vobecký František

1902 - 1991

Vostřebalová - Fischerová Vlasta

1898 - 1963

Vožniak Jaroslav

1933 - 2005

Vyleťal Josef

1940 - 1989

Wachsman Alois

1898 - 1942

Wiesner Richard

1900 - 1972

Zoubek Olbram

1926 - 2017

Zrzavý Jan

1890 - 1977

Zykmund Václav

1914 - 1984

Kokolia Vladimír

1956

Bauernfreund Jakub

1904 - 1976

Kaláb František

1908 - 1950

Klápště Jaroslav

1923 - 1999

Malý František

1900 - 1980

Podhrázský Stanislav

1921 - 1999

Serpan Jaroslav (Laroslav Sossountzov)

1922 - 1976

Vaca Karel

1919 - 1989

Neuschul Ernst

1895 - 1968

Orlik Emil

1870 - 1932

Fuka Vladimír

1926 - 1977

Mrázková Daisy

1923 - 2016

Trnka Jiří

1912 - 1969

Kyncl František

1934 - 2011

Herbst Jaroslav

1887 - 1971

Michalčík Antonín

1914 - 1998

Piskač Bedřich

1898 - 1929

Kubíček Jánuš

1921 - 1993

Urbásek Miloš

1932 - 1988

Merta Jan

1952

Procházková Linka

1884 - 1960

Dlouhý Bedřich

1932

Hliněnský Robert

1908 - 1979

Lamr Aleš

1943

Puchnarová Dana

1938

Gruber Ivan

1929

Hendrych Jan

1936

Jiří Mědílek

1954

Plicka Karel

1894 - 1987

Miroslav Šnajdr

1952

Smutný Oldřich

1925

Preclík Vladimír

1929 - 2008

Milan Kyncl

Tomáš Rajlich

Karel Nepraš

Rotrekl Theodor

Karel Valter

Štech Adam

Kintera Krištof

Stanislav Zippe

Bartuszová Mária

1936 - 1996

Chatrný Ivan

1928 - 1983

Trinkewitz Karel

Bilecki Jiří

Kučerová Alena

Valenta Jiří

Přibyl Lubomír

Jetelová Magdalena

Sophistica Gallery Privátní galerie českého moderního umění a současného umění.