Wachsman Alois (1898 - 1942)

Alois Wachsman byl český malíř, architekt a scénograf. Narodil se 14. května 1898 v Praze, jako syn zubaře Aloise Wachsmana a Milady Wachsmanové, rozené Kratochvílové. Zemřel 16. května 1942 v Jičíně. V roce 1909 začal studovat na gymnáziu v Křemencově ulici v Praze, kde jeho profesorem kreslení byl malíř Ladislav Šíma. V sextě přestoupil a začal studovat na reálce Na Smetance v Ječné ulici v Praze. Zde roku 1917 úspěšně složil maturitní zkoušku. V tom samém roce je položen základ jeho přátelství se spolužákem básníkem Josefem Fričem. V letech 1917 – 1922 vystudoval architekturu na technice na pražském ČVUT. Roku 1918 reprodukuje revue Červen Wachsmanův linoryt Dáma v mantile. Tento rok byl pro mladého Wachsmana velmi přínosný. Seznamuje se v něm s S. K. Neumannem a bratry Čapky, jejichž prostřednictvím se seznámil s Janem Zrzavým. Začíná se soustavně věnovat malbě a kresbě. Velký vliv na něj měli Bohumil Kubišta, Josef Čapek a Tvrdošíjní. V červnu roku 1929 uzavírá sňatek s Vlastou Skořepovou. Rok po svatbě se jim narodila dcera Jana. V roce 1920 spoluzakládá skupinu Devětsil, stává se členem společně s Vladislavem Vančurou, Adolfem Hoffmeistrem, Karlem Teigem, bratry Vaňkovými, Jiřím Wolkerem, Jaroslavem Seifertem a Františkem Muzikou a dalšími. Se spolkem posluchačů architektury vystavoval na České technice. Byl dokonce při prvních výstavách Devětsilu v Pštrosově ulici a ve Spálené ulici v knihkupectví U Zlatého klasu. V roce 1922 se účastnil Jarní výstavy 1922. Tato výstava se realizovala ve výstavních místnostech Krasoumné jednoty v Rudolfinu spolu s B. Feuersteinem, A. Hoffmeistrem, J. Jiříkovským, F. Muzikou, B. Piskačem, O. Stefanem, L. Süssem, J. Šímou, K. Teigem a K. Vaňkem. O rok později se účastnil Jarní výstavy 1923 společně s A. Hoffmeistrem, F. Muzikou, B. Piskačem, O. Stefanem a jinými. Vstoupil do Spolku výtvarných umělců Mánes. V tomto období začíná malovat jednoduchá stolní zátiší. Od roku 1925 začal studovat architekturu na Akademii výtvarných umění v Praze pod vedením českého architekta Josefa Gočára a stává se projektantem v jeho ateliéru. V roce 1928 podniká studijní cestu do Paříže. Díla malíře Aloise Wachsmana byla zprvu velmi ovlivněna francouzským kubismem, v pozdějších etapách jeho malířského umění se obrazy blížily surrealismu. Své první výstavy se účastnil v roce 1930. Byla to výstava Secese z Mánesa v Topičově salónu. V tomto období na něj a jeho tvorbu velmi působí Pablo Picasso. V roce 1931 poprvé samostatně vystavoval v Aventinské mansardě. Tentýž rok se účastnil Letní výstavy členů Spolku výtvarných umělců Mánes a členské výstavy Spolku výtvarných umělců Mánes. Tento rok byl pro Wachsmana velmi produktivní, neboť ještě v témže roce podniká s architektem Josefem Gočárem cestu do Paříže. Následujících pár let bylo pro Wachsmana velmi náročných. V každém roce jej čekala minimálně jedna výstava. V roce 1932 se účastnil výstavy Poesie 1932, nand se podíleli mj, M. Ernst, S. Dali, P. Klee, E. Filla, J. Šíma, Toyen. V následujících dvou letech se každý rok účastnil členské výstavy Spolku výtvarných umělců Mánes. Dne 21. března 1934 vznikl manifest pražské surrealistické skupiny, který ale Wachsman nepodepsal. V roce 1936 vydává Spolek výtvarných umělců Mánes sbírku J. Friče Umělé květiny, kterou doprovází ilustrace Aloise Wachsmana. V červenci odchází, na doporučení architekta josefa Gočára, který z části rozpustil svůj ateliér, do Dvora Králové, kde přijímá pracovní místo na pozici výtvarného poradce v Sochorově textilní továrně. V roce 1937 se sem s celou rodinou přestěhoval, v tomtéž roce těžce onemocněl. Od roku 1938 se ve své kresbě věnoval především biblickým námětům. Začíná se věnovat malířské technologii a maluje opět zátiší. Roku 1940 navrhl nástěnné obrazy pro kapli sv. Jana Křtitele v chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Jsou to díla: Křest Kristův, Nanebevzetí Jana Křtitele, Koncert andělů. V letech 1941 – 1942 jsou vydány dvě knihy, které doprovází právě ilustrace Aloise Wachsmana. První z nich je báseň Vladimíra Holana Chór, kterou vydalo nakladatelstvíMelantrich. Druhou, vycházející v roce 1942 je sbírka básní Františka Halase Do usínání, pod nakladatelstvím Kruh krásné knihy. Alois Wachsman umírá 16. května 1942 v jičínské nemocnici, kde podléhá tuberkulosnímu zánětu mozkových blan.

Balcar Jiří

1929 - 1968

Bauch Jan

1898 - 1995

Bartovský Václav

1903 - 1961

Bělocvětov Andrej

1923 - 1997

Beneš Vincenc

1883 - 1979

Beneš Vlastimil

1919 - 1981

Beran Zdeněk

1937 - 2014

Born Adolf

1930 - 2016

Boštík Václav

1913 - 2005

Boudník Vladimír

1924 - 1968

Brázda Pavel

1926

Burian Zdeněk

1905 - 1981

Cimbura Emil

1922

Čapek Josef

1887 - 1945

Černý Karel

1910 - 1960

Demartini Hugo

1931 - 2010

Diviš Alén

1900 - 1956

Exner Ivan

1960

Fára Libor

1925 - 1988

Hejna Václav

1914 - 1985

Filla Emil

1882 - 1953

Fišárek Alois

1906 - 1980

Foltýn František

1891 - 1976

Fremund Richard

1928 - 1969

Gross František

1909 - 1985

Grygar Milan

1926

Gutfreund Otto

1889 - 1927

Hilmar Jiří

1937

Hlinomaz Josef

1914 - 1978

Hudeček František

1909 - 1990

Chad Václav

1923 - 1945

Chatrný Dalibor

1925 - 2012

Chlupáč Miloslav

1920 - 2008

Istler Josef

1919 - 2000

Janeček Ota

1919 - 1996

Janoušek František

1890 - 1943

Janoušková Věra

1922 - 2010

Jíra Josef

1929 - 2005

Jiroudek František

1914 - 1991

Jiří John

1923 - 1972

Justitz Alfréd

1879 - 1934

Kafka Čestmír

1922 - 1988

Kars Jiří

1880 - 1945

Kiml Václav

1928 - 2001

Kmentová Eva

1928 - 1980

Koblasa Jan

1932 - 2017

Kolář Jiří

1914 - 2002

Kolářová Běla

1923 - 2010

Kolíbal Stanislav

1925

Kolínská Jitka

1930 - 1992

Komárek Vladimír

1928 - 2002

Kopecký Bohdan

1928 - 2010

Kopecký Vladimír

1931

Kosárek Adolf

1830 - 1859

Kotík Jan

1916 - 2002

Kotík Pravoslav

1889 - 1970

Král Jaroslav

1883 - 1942

Kremlička Rudolf

1886 - 1932

Kubíček Jan

1927 - 2013

Kubín Otakar

1883 - 1969

Kubišta Bohumil

1884 - 1918

Kupka František

1871 - 1957

Lacina Bohdan

1912 - 1971

Lada Josef

1887 - 1957

Laška Pavel

1907 - 1983

Lhoták Kamil

1912 - 1990

Liesler Josef

1912 - 2005

Linhart Kamil

1920 - 2006

Lukavský Jaroslav

1924 - 1984

Majerník Cyprián

1909 - 1945

Málek Antonín

1937

Malich Karel

1924

Marešová Milada

1901 - 1987

Matal Bohumír

1922 - 1988

Matoušek František

1901 - 1961

Medek Mikuláš

1926 - 1974

Menčík Václav

1926

Mirvald Vladislav

1921 - 2003

Mrkvička Otakar

1898 - 1957

Muzika František

1900 - 1974

Načeradský Jiří

1939 - 2014

Nejedlý Otakar

1883 - 1957

Němec Rudolf

1936 - 2015

Nemes Endre

1909 - 1985

Nepraš Karel

1932 - 2002

Nešleha Pavel

1937 - 2003

Netík Miroslav

1920

Novák Vladimír

1947

Novák Ladislav

1925 - 1999

Ouhel Ivan

1945

Ovčáček Eduard

1933

Paderlík Arnošt

1919 - 1999

Jaroslav Paur

1918 - 1987

Pelc Antonín

1895 - 1967

Pešicová Jaroslava

1935 - 2015

Piesen Robert

1921 - 1977

Preissig Vojtěch

1873 - 1944

Procházka Antonín

1882 - 1945

Radimský Václav

1867 - 1946

Rittstein Michael

1949

Róna Jaroslav

1957

Ronovský František

1929 - 2006

Rykr Zdeněk

1900 - 1940

Schikaneder Jakub

1855 - 1924

Sion Zbyšek

1938

Sklenář Zdeněk

1910 - 1986

Slavíček Antonín

1870 - 1910

Slavík Otakar

1931 - 2010

Smetana Jan

1918 - 1998

Sopko Jiří

1942

Souček Karel

1915 - 1982

Stratil Václav

1950

Sutnar Ladislav

1897 - 1976

Sychra Vladimír

1903 - 1963

Sýkora Zdeněk

1920 - 2011

Šíma Josef

1891 - 1971

Šimák Lev

1896 - 1989

Šimotová Adriena

1926 - 2014

Šlenger Karel

1903 - 1981

Špála Václav

1885 - 1946

Štorek František

1933 - 1999

Štyrský Jindřich

1899 - 1942

Tichý František

1896 - 1961

Tikal Václav

1906 - 1965

Tittelbach Vojtěch

1900 - 1971

Toyen

1902 - 1980

Trampota Jan

1889 - 1942

Váchal Josef

1884 - 1969

Válová Jitka

1922 - 2011

Valter Karel

1909 - 2006

Vobecký František

1902 - 1991

Vostřebalová - Fischerová Vlasta

1898 - 1963

Vožniak Jaroslav

1933 - 2005

Vyleťal Josef

1940 - 1989

Wachsman Alois

1898 - 1942

Wiesner Richard

1900 - 1972

Zoubek Olbram

1926 - 2017

Zrzavý Jan

1890 - 1977

Zykmund Václav

1914 - 1984

Kokolia Vladimír

1956

Bauernfreund Jakub

1904 - 1976

Kaláb František

1908 - 1950

Klápště Jaroslav

1923 - 1999

Malý František

1900 - 1980

Podhrázský Stanislav

1921 - 1999

Serpan Jaroslav (Laroslav Sossountzov)

1922 - 1976

Vaca Karel

1919 - 1989

Neuschul Ernst

1895 - 1968

Orlik Emil

1870 - 1932

Fuka Vladimír

1926 - 1977

Mrázková Daisy

1923 - 2016

Trnka Jiří

1912 - 1969

Kyncl František

1934 - 2011

Herbst Jaroslav

1887 - 1971

Michalčík Antonín

1914 - 1998

Piskač Bedřich

1898 - 1929

Kubíček Jánuš

1921 - 1993

Urbásek Miloš

1932 - 1988

Merta Jan

1952

Procházková Linka

1884 - 1960

Dlouhý Bedřich

1932

Hliněnský Robert

1908 - 1979

Lamr Aleš

1943

Puchnarová Dana

1938

Gruber Ivan

1929

Hendrych Jan

1936

Jiří Mědílek

1954

Plicka Karel

1894 - 1987

Miroslav Šnajdr

1952

Smutný Oldřich

1925

Preclík Vladimír

1929 - 2008

Milan Kyncl

Tomáš Rajlich

Karel Nepraš

Rotrekl Theodor

Karel Valter

Štech Adam

Kintera Krištof

Stanislav Zippe

Bartuszová Mária

1936 - 1996

Chatrný Ivan

1928 - 1983

Trinkewitz Karel

Bilecki Jiří

Kučerová Alena

Valenta Jiří

Přibyl Lubomír

Jetelová Magdalena

Sophistica Gallery Privátní galerie českého moderního umění a současného umění.