Události v kultuře, Česká televize.

8. 8. 2017


Česká televize natočila reportáž o retrospektivní výstavě malíře Jaroslava Paura (1918-1987) konající se v Museu Kampa v Praze. K letošnímu 30. výročí od autorovy smrti bude v průřezu jeho tvorby představeno na 110 olejomaleb z období roku 1943 až do roku jeho úmrtí.

Autor se ve své tvorbě zaměřoval na vztah člověka k městské aglomeraci a na samotné motivy města. Prvním ze tří měst, která Paurovu tvorbu nejvíce ovlivnila, je Kladno. Zde prožil autor své dětství, a právě v Kladně se zrodil jeho zájem o město jako takové. V roce 1943 představil poprvé svá díla kde jinde než v kladenském divadle. Už tehdy se svými futuristickými díly vyrovnával s odkazem kubismu a reagoval na civilistní tendence, viditelně absorboval aktuální moderní výtvarné proudy.

Varšava je druhým městem, které tolik inspirovalo Jaroslava Paura. Zde ho fascinovalo rozbombardované a znovu z trosek postávající město.

Třetím a posledním z důležitých měst v autorově tvorbě se stala ke konci 50. let Paříž, která ho utvrdila v rozhodnutí dále rozvíjet téma městských struktur a krajin.

Dalším z celoživotních témat Jaroslava Paura byl vesmír, s nímž začal autor v 60. letech ve svých dílech propojovat městskou tématiku.

Výstava potrvá do 15. října.

zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/217411000120809/obsah/561518-jaroslav-paur-v-kampa-muzeum

Sophistica Gallery Privátní galerie českého moderního umění a současného umění.