Jaroslav Paur, Museum Kampa

8. 8. 2017

Informuj V kontextu neobyčejně silné generace mladých tvůrců vstupujících na výtvarnou scénu v průběhu čtyřicátých let představuje malířské dílo Jaroslava Paura (1918–1987) jeden z dosud ne zcela poznaných uměleckých odkazů, který ovšem nepostrádá jak kvalitativní úroveň jednotlivých tvůrčích etap, tak svébytnost výtvarného projevu.

Cílem výstavy, kterou pro muzeum vytvořila Sophistica Gallery, je představit malířovu tvorbu v celé její šíři a mnohovrstevnatosti, pro kterou je charakteristické rozvíjení aktuální obsahové složky ve vnitřně sevřených tematických cyklech.

zdroj: https://www.informuji.cz/akce/praha/85060-jaroslav-paur/

Sophistica Gallery Privátní galerie českého moderního umění a současného umění.