Kampa nabízí málo známého Paura

8. 8. 2017

Informuj Ode dneška je v pražském Museu Kampa k vidění r etrospektivní výstava malíře Jaroslava Paura (1918 až 1987). V průřezu autorovy tvorby je zde představeno na 110 olejomaleb z období od roku 1943 až do roku jeho smrti, od níž letos uplyne 30 let. Paur byl zpočátku ovlivněn expresivními tendencemi válečných let, později si oblíbil tematiku města a v 60. a 70. letech měla jeho malba aktuální rysy abstrakce a informelu. Výstava, jež potrvá do 15. října, chce přiblížit veřejnosti tohoto méně známého autora. „V kontextu neobyčejně silné generace mladých tvůrců vstupujících na výtvarnou scénu ve 40. letech představuje malířské dílo Jaroslava Paura jeden z dosud ne zcela poznaných uměleckých odkazů, který ovšem nepostrádá jak kvalitativní úroveň jednotlivých tvůrčích etap, tak svébytnost výtvarného projevu,“ uvedl k výstavě její kurátor Milan Dospěl. D ůležitou součástí malířových kompozic je tajuplná atmosféra monumentálně koncipovaných abstraktních městských krajin, které v některých případech evokují až jakési kosmické struktury. Paurovo malířské dílo je výpovědí o vztahu člověka k městské aglomeraci, v níž jsou vedle lyricko-poetických tendencí obsažena naléhavá existenciální vyjádření. Retrospektivní výstavu pro Muzeum Kampa připravila Sophistica Gallery, která vydává i autorovu monografii.

zdroj: https://www.lidovenoviny.cz

Sophistica Gallery Privátní galerie českého moderního umění a současného umění.