Malíř Jaroslav Paur: solitér, který vzhlížel ke hvězdám

24. 8. 2017

Novinky Není zrovna obvyklé, aby na výstavě obrazů byl jedním z nejvýraznějších exponátů hvězdářský dalekohled. Na retrospektivní výstavě malíře Jaroslava Paura (1918–1987), která trvá v pražském Museu Kampa do 15. října, však nemůžete stříbřitý tubus přístroje minout.

Měl totiž pro tvůrce naprosto klíčovou úlohu. Celý život se zajímal o astronomii, a to, že se jím díval ke hvězdám, ho inspirovalo. Dalším inspiračním zdrojem bylo pro něj město. Zřejmě to souviselo s tím, že se narodil blízko Kladna, kde o sugestivní atmosféru industriální džungle nebyla nouze.

„Výstava je retrospektivní, snažili jsme se představit Paurovu tvorbu od začátku 40. let do konce 80. Je řazena do šesti tematických celků a každý z nich má název vystihující danou etapu. Je koncipovaná po jednotlivých dekádách a obsahuje sto čtyři obrazů ze soukromých i státních sbírek,“ uvedl o koncepci expozice její kurátor Milan Dospěl.

Zájem o výtvarnou oblast se u něj projevoval už od mládí, ovšem z počátku to pro syna horníka na profesionální kariéru nevypadalo. Vyučil se totiž u pražského železářského velkoobchodníka a posléze u něj pracoval coby aranžér, později na Kladně jako úředník. Přesto se odborně vzdělal u profesorů Ivana Kulce a Miloše Maliny, kteří dvacetiletému mladíkovi dali především řemeslo a základní návyky.

Po válce nastoupil na pražskou Akademii výtvarných umění do ateliéru profesora Jakuba Obrovského. Od začátku však tíhl k modernistickému pohledu na svět, vycházel například z kubismu a posléze civilismu.

Příklon k moderně je patrný už na Paurových figurativních tématech ze 40. let. Souvisela s tíživou dobou, náboženská témata byla často pojímána jako určitá duchovní opora. Proto olej Ukřižovaný nemá typické christologické rysy. Zobrazuje mladého člověka a v jeho utrpení se odráží symbolika mladé generace s válkou za zády.

Vedle něj visí na výstavě ženský akt Žena před zrcadlem jako protipól. V jeho případě má tělesnost evokovat krásu a smyslnost coby tu lepší stranu světa.

zdroj: https://www.novinky.cz/kultura/447214-malir-jaroslav-paur-soliter-ktery-vzhlizel-ke-hvezdam.html

Sophistica Gallery Privátní galerie českého moderního umění a současného umění.