Jaroslav Paur, Museum Kampa

8. 8. 2017


Český rozhlas Vltava odvysílal reportáž o malíři Jaroslavu Paurovi (1918–1987), jenž vstoupil na českou výtvarnou scénu až v době druhé světové války. V autorově rané tvorbě můžeme vidět prvky kubismu, civilistní poetiky a tíživou válečnou atmosféru.

Jedním z jeho hlavních životních témat se však v poválečném období stává město, nejprve expresivně a existenciálně pojaté, později přerůstající do geometrické abstrakce a informelu, a nakonec až ke kosmologickým vizím. V pražském Museu Kampa budou až do 15. října vystavena autorova díla z let 1943-1987. Expozici zahrnující na 110 olejomaleb připravila Sophistica Gallery ke 100. výročí autorova narození, které si připomeneme v příštím roce. Kurátorem této výstavy je Milan Dospěl.

Přes městskou tématiku, inspirovanou hlavně Kladnem, Varšavou a Paříží se ke konci 50. let autor ubíral spíše abstraktním směrem, i přesto ale stále propojoval tuto abstrakci s motivy města. Až v 60. letech se více ponořil do téma kosmu.

zdroj: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3902209

Sophistica Gallery Privátní galerie českého moderního umění a současného umění.