Beneš Vlastimil

1919–1981
Vlastimil Beneš se narodil 3. října 1919 v Praze a zemřel 17. března 1981 také v Praze. Byl výrazným českým malířem, sochařem, grafikem a scénografem. Jeho díla vznikala pod taktovkou lidového umění, zatížené civilistními náměty předměstí, továren a pískoven, později upřednostňoval spíše motivy krajinné a figurální. Nepatřil mezi malíře, kteří by přímo vytvářeli nové umělecké směry, ani mezi takové, kteří by se plně přizpůsobili směrům existujícím. Společně s osobnostmi své doby (J. Lada, J. Zrzavý, J. John) je velice obtížné zařadit jej do určitého uměleckého proudu. V jeho tvorbě jednoznačně převažovalo malířství. Ostatní činnosti jako sochařství, grafika nebo loutkový film jsou pouze jen doplňujícími aktivitami. Svými díly působil na veřejnost jednoduchou krásou, neokázalostí a srozumitelností. Svou dobou a názory je pojen s malíři Skupiny 42, která byla výrazně ovlivněna kubismem, futurismem, civilismem a surrealismem. Rovněž jako ona se ve svých dílech zaměřil na městské prostředí a městský způsob života. Speciálně na periferii, prostředí továren a životy ..

Vlastimil Beneš se narodil 3. října 1919 v Praze a zemřel 17. března 1981 také v Praze. Byl výrazným českým malířem, sochařem, grafikem a scénografem. Jeho díla vznikala pod taktovkou lidového umění, zatížené civilistními náměty předměstí, továren a pískoven, později upřednostňoval spíše motivy krajinné a figurální. Nepatřil mezi malíře, kteří by přímo vytvářeli nové umělecké směry, ani mezi takové, kteří by se plně přizpůsobili směrům existujícím. Společně s osobnostmi své doby (J. Lada, J. Zrzavý, J. John) je velice obtížné zařadit jej do určitého uměleckého proudu. V jeho tvorbě jednoznačně převažovalo malířství. Ostatní činnosti jako sochařství, grafika nebo loutkový film jsou pouze jen doplňujícími aktivitami. Svými díly působil na veřejnost jednoduchou krásou, neokázalostí a srozumitelností. Svou dobou a názory je pojen s malíři Skupiny 42, která byla výrazně ovlivněna kubismem, futurismem, civilismem a surrealismem. Rovněž jako ona se ve svých dílech zaměřil na městské prostředí a městský způsob života. Speciálně na periferii, prostředí továren a životy obyčejných pracujících lidí. Lidské postavy bychom však v jeho dílech hledali marně. Pojetí lidské populace ztvárnil symbolicky jako její odkaz v podobě městských budov a pokroku vůbec. Dokázal velice citlivě zachytit městskou scenérii a s jistou dávkou nostalgie i rozdíly českého venkova a průmyslové krajiny. Ve svých dílech se snažil obratným způsobem odlehčit tehdejší uspěchané době technického pokroku, a proto nese jeho tvorba jistý nádech grotesknosti. Během svého života se stal velice uznávaným umělcem, jehož díla jsou vyhledávána a velice ceněna.

celý text méně textu

Encyklopedie

a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s š t u v w z