Chlupáč Miloslav

1920–2008
Miloslav Chlupáč patřil mezi jedny z nejvýznamnějších sochařů a malířů 2. poloviny 20. století. Narodil se 10. července 1920 v Benešově u Prahy. Když nastal čas vysokoškolského studia, jako první to táhlo Miloslava Chlupáče na medicínu, kde ale setrval jen do uzavření vysokých škol v roce 1939. Poté se šel učit do kamenického závodu v Kralupech nad Vltavou, později nastoupil do kamenosochařské dílnyOtakara Velínského v Praze. Po válce se přeci jen vrátil na vysokou školu, už to ovšem nebyla medicína, ale absolvoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze v ateliéru Josefa Wagnera. Ihned po skončení války se jako předseda studentské rady z větší části podílel na její reformě, která způsobila povýšení této školy na školu vysokou. Především i díky Miloslavu Chlupáčovi se na profesorská místa tehdy dostaly takové osobnosti jako Emil Fila, Jan Bauch nebo Josef Wagner. Mimo sochařství se věnoval také teorii umění a malbě. Stal se členem umělecké skupin Máj. V roce 1968 byl zvolen do čela Blogu tvůrčích skupin. Po roce 1968 mu právě kvůli jeho funkci ve skupině Blog tvůrčích skupin byla zakázána účast na ..

Miloslav Chlupáč patřil mezi jedny z nejvýznamnějších sochařů a malířů 2. poloviny 20. století. Narodil se 10. července 1920 v Benešově u Prahy. Když nastal čas vysokoškolského studia, jako první to táhlo Miloslava Chlupáče na medicínu, kde ale setrval jen do uzavření vysokých škol v roce 1939. Poté se šel učit do kamenického závodu v Kralupech nad Vltavou, později nastoupil do kamenosochařské dílnyOtakara Velínského v Praze. Po válce se přeci jen vrátil na vysokou školu, už to ovšem nebyla medicína, ale absolvoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze v ateliéru Josefa Wagnera. Ihned po skončení války se jako předseda studentské rady z větší části podílel na její reformě, která způsobila povýšení této školy na školu vysokou. Především i díky Miloslavu Chlupáčovi se na profesorská místa tehdy dostaly takové osobnosti jako Emil Fila, Jan Bauch nebo Josef Wagner. Mimo sochařství se věnoval také teorii umění a malbě. Stal se členem umělecké skupin Máj. V roce 1968 byl zvolen do čela Blogu tvůrčích skupin. Po roce 1968 mu právě kvůli jeho funkci ve skupině Blog tvůrčích skupin byla zakázána účast na některých veřejných zakázkách. S nástupem Normalizace byla kvůli jeho tzv. politické nespolehlivosti odložena nebo úplně pozastavena většina jeho prací na architektonických projektech a metru. V tomto období se Miloslav Chlupáč živil jako topič. Až od konce 70. let se směl začít živit restaurátorstvím. Přes to všechno u Chlupáče nalezneme mnoho realizací především v architektuře ze 70. a z 80. let, což lze vysvětlit pouze jakousi nejednotností cenzorských úřadů. Počátkem roku 1986 začal vyučovat na letních sochařských akademiích, které byly pořádány v Salzburgu a ve Wadgassenu v Sársku. Miloslav Chlupáč byl autorem mnoha soch, které byly později posazeny do volných, ale i architektonických prostor v Čechách i v zahraničí (Mexicocity, Salzburg, Europark u Klagenfurtu, Čína, Praha, Brno…). Nejvýznamější jeho plastiky jsou trvale umístěny na nádvoří benešovského Muzea umění a pražského Muzea Kampa. Tvorba Miloslava Chlupáče vychází z figurativních kořenů, ale i z abstraktních prvků. Velmi je v jeho dílech poznat silný vliv českého předválečného kubismu. Jeho díla se vyznačují silným vnitřním přesvědčením. Nesnažil se přizpůsobit a líbit všem. Nabádal k vytvoření vlastní estetiky. Jeho monumentální sochy patřímezi ty nejlepší a nejuznávanější v československé moderně 2. poloviny 20. století. Miloslav Chlupáč se svými díly absolvoval mnoho výstav. Svou první a na mnoho let i poslední výstavu, pořádal v roce 1962 v galerii Nová síň v Praze. Po této výstavě mel celých 38 let zakázáno tvořit a vystavovat, takže jeho další výstava se konala až v roce 1990 v Praze v galerii Peithner – Lichtenfels. Během let 1994 – 2000 vystavoval své sochy, obrazy a kresby ve Státní galerii výtvarného umění v Mostě, v Krajské galerii výtvarných umění v Litoměřicích, ve Státní galerii výtvarného umění v Náchodě, v Městském muzeu a galerii v Litomyšli, v Galeri moderního umění v Hradci Králové a několikrát v mnoha galeriích v Praze. V roce 2001 byla pořádána retrospektivní výstava tvorby Miloslava Chlupáče v Egon Schiele Art Centrum českém Krumlově. Poslední výstava Miloslava Chlupáče se konala v roce 2009 v Praze v galerii U Betlémské kaple. Až do své smrti 30. listopadu 2008 žil a pracoval v pražských Kobylisích.

celý text méně textu

Encyklopedie

a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s š t u v w z