Janeček Ota

1919–1996
Ota Janeček, známý český malíř, grafik, sochař a ilustrátor, který výrazným způsobem zasáhl do moderního uměleckého světa 20. století. Narodil se 15. srpna 1919 v Pardubičkách u Pardubic a zemřel v Praze 1. července 1996. Byl charakteristickým představitele tzv. generace druhé světové války, který se dokázal mistrovsky vcítit do poválečného umění a vnesl do něj hluboký vztah k jeho největší inspiraci, přírodě. V letech 1937 – 1939 studoval profesuru kreslení a deskriptivní geometrie na Českém vysokém učení technickém v Praze u Cyrila Boudy, českého malíře a grafika, a sochaře Karla Pokorného. Poté nastoupil studium na Uměleckoprůmyslovou školu (1941 – 1942) k profesoru Josefu Novákovi. Od roku 1943 byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes a v roce 1945 členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tak jako u většiny malířů okupační doby, měla i tvorba Oty Janečka nápadné znaky expresivního uměleckého stylu. Na počátku 40. let se nechal inspirovat díly italského malíře Amadea Modiglianiho. S nástupem roku 1943 postupně podlehl sílícímu vlivu kubismu. Janečkova tvorba se tak stala námětově velice ..

Ota Janeček, známý český malíř, grafik, sochař a ilustrátor, který výrazným způsobem zasáhl do moderního uměleckého světa 20. století. Narodil se 15. srpna 1919 v Pardubičkách u Pardubic a zemřel v Praze 1. července 1996. Byl charakteristickým představitele tzv. generace druhé světové války, který se dokázal mistrovsky vcítit do poválečného umění a vnesl do něj hluboký vztah k jeho největší inspiraci, přírodě. V letech 1937 – 1939 studoval profesuru kreslení a deskriptivní geometrie na Českém vysokém učení technickém v Praze u Cyrila Boudy, českého malíře a grafika, a sochaře Karla Pokorného. Poté nastoupil studium na Uměleckoprůmyslovou školu (1941 – 1942) k profesoru Josefu Novákovi. Od roku 1943 byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes a v roce 1945 členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tak jako u většiny malířů okupační doby, měla i tvorba Oty Janečka nápadné znaky expresivního uměleckého stylu. Na počátku 40. let se nechal inspirovat díly italského malíře Amadea Modiglianiho. S nástupem roku 1943 postupně podlehl sílícímu vlivu kubismu. Janečkova tvorba se tak stala námětově velice bohatou. Na počátku padesátých let převažuje vliv lyrického realismu, který postupem času přechází do znamení nefigurativního vyjádření tvarů. Jeho tvorba se vyvíjela od převažujících maleb zátiší inspirovaných tvorbou Emila Filly, přes figurální motivy, až dovršila k typickým motivům přiblížené přírody, jejichž náměty čerpal bezprostředně ze svého blízkého okolí. Tímto našel Janeček svůj osobitý styl, kterého se držel v podstatě až do konce života. Bylo to převážně zobrazování květin, ptáků, motýlů, stébel trávy v nejrůznějších podobách a variantách. V pozdějším období se vlivem ilustrátorské činnosti začaly vedle přírodní škály motivů v jeho tvorbě vyvíjet a prolínat realistické postupy s fantazijnějšími prvky. Jako grafik proslul zejména svými technikami litografie, linorytu, ale hlavně technikou suché jehly, v níž neměl konkurenci. Během svého života vytvořil více jak 1000 grafických listů. V roce 1963 získal první cenu v Sao Paulu za ilustraci dětské knihy a v roce 1970 stříbrného orla na Mezinárodním knižním veletrhu v Nice. Dále byl několikrát vyznamenán v soutěži o nejkrásnější československou knihu. Je také ilustrátorem nejznámější české Čítanky. V roce 1985 byl jmenován zasloužilým umělcem.

celý text méně textu

Encyklopedie

a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s š t u v w z