Kars Jiří

1880–1945
Evropsky proslulý malíř židovského původu, vlastním jménem Jiří Karpeles, se narodil 2. května 1880 v Kralupech jako syn bohatého mlynáře Viléma Karpelese a jeho manželky Berty (rozené Popperové). Od roku 1891 měla rodina Karpelesových stálé bydliště v Praze. V roce 1894 nastoupil mladý Karpeles na gymnasium v Praze. Už v mládí byl Jiří velmi uchvácen uměním. Pravidelně navštěvoval výstavy Krasoumné jednoty a obchodníka s obrazy Lehmanna. V roce 1896 se rodina seznámila s Alexandrem Brandejsem, který se stal blízkým přítelem rodiny a snažil se přimět Karsova otce, aby synovi dovolil studovat umění v Mnichově. Jeho apel otec vyslyšel a Jiří nastoupil na studium dějin umění na univerzitě v Mnichově. Zde jej vyučoval profesor Heinrich Knirr, který stál v čele soukromé malířské školy. Postupně se seznamuje s Paulem Kleem, který se podobně jako Kars připravoval na studium na Akademii. Kars byl přijat k profesoru Franz fon Stuckovi, který byl v té době nejvyhledávanějším pedagogem oné mnichovské Akademie. Při studiu na Akademii se seznámil s pozdějším velmi blízkým přítelem Julesem Pascilem. V roce 1905 ukončil svá studia na Akademii. V roce 1906 bylo jméno ..

Evropsky proslulý malíř židovského původu, vlastním jménem Jiří Karpeles, se narodil 2. května 1880 v Kralupech jako syn bohatého mlynáře Viléma Karpelese a jeho manželky Berty (rozené Popperové). Od roku 1891 měla rodina Karpelesových stálé bydliště v Praze. V roce 1894 nastoupil mladý Karpeles na gymnasium v Praze. Už v mládí byl Jiří velmi uchvácen uměním. Pravidelně navštěvoval výstavy Krasoumné jednoty a obchodníka s obrazy Lehmanna. V roce 1896 se rodina seznámila s Alexandrem Brandejsem, který se stal blízkým přítelem rodiny a snažil se přimět Karsova otce, aby synovi dovolil studovat umění v Mnichově. Jeho apel otec vyslyšel a Jiří nastoupil na studium dějin umění na univerzitě v Mnichově. Zde jej vyučoval profesor Heinrich Knirr, který stál v čele soukromé malířské školy. Postupně se seznamuje s Paulem Kleem, který se podobně jako Kars připravoval na studium na Akademii. Kars byl přijat k profesoru Franz fon Stuckovi, který byl v té době nejvyhledávanějším pedagogem oné mnichovské Akademie. Při studiu na Akademii se seznámil s pozdějším velmi blízkým přítelem Julesem Pascilem. V roce 1905 ukončil svá studia na Akademii. V roce 1906 bylo jméno rodiny Karpeles změněno na Kars. Od roku 1908 žila v Paříži. Zhruba v této době se Kars oženil. Jeho ženou se stala Nora Berta Karsová, která pocházela z Jihlavy. Roku 1927 společně se svými sourozenci zdědil po rodičích mlýn. Až do vypuknutí války byl, díky svým výnosům, finančně zabezpečen. Roku 1930 jej velmi zasáhla sebevražda blízkého přítele Julese Pascina. V roce 1939, těsně před začátkem okupace odjel do Paříže a do Prahy, kde v jeho ateliéru zůstalo mnoho jeho děl, se už nevrátil. Ta díla, které v ateliéru zůstala, byla z jeho rané tvorby a Kars je chtěl darovat Museu v Kralupech. Obrazy byly ovšem konfiskovány jako židovský majetek. O rok později utekl s manželkou do Lyonu, kde se usadil. 17. prosince 1942, těsně před tím, než nacisté obsadili Lyon, uprchl se svou ženou tajně do Švýcarska. Jeho žena byla aktivně zapojena do francouzského odboje a po válce obdržela za své činy Válečný kříž s hvězdou. V září roku 1900 podnikl svou první cestu, při níž navštívil Ostende, Brug, Rouenu, Dieppe a Paříž. Roku 1906 cestoval do Španělska a Portugalska, na dva roky se zastavil v Madridu a navštívil i Hamburk. Během roku 1914 podnikl se svou chotí a Julesem Pascinem cestu do Belgie. Roku 1919 se vrátil do Paříže, kde bydlel na Montmartru. V roce 1924 cestoval do Holandska. V roce 1909 se stal členem Salon d ?Automne. Roku 1913 se stal členem Salonu des Indépendants. Jiří Kars poprvé vystavoval roku 1906 v Secession v Mnichově. V roce 1907 vystavoval v pražském Rudolfinu s Veein der ildenden Künstler in Böhmen. V roce 1912 se zúčastnil velké výstavy pořádané v Drážďanech. V roce 1913 pořádal první společnou výstavu v Mnichově u Hanse Goltze. Roku 1914 vystavoval v Galerii Flechtheim v Düseldorfu a v Kunstsalonu Hanse Goltze v Mnichově. Roku 1915 se zúčastnil výstavy Müncher Neue Secession. Během let 1916 – 1917 se účastnil výstav v Berlíně s názvy Secession a Free Secession. O rok později, v roce 1918 se účastnil výstav Secession Wien, Darmstadt-Deutsche Kunstausstellung, Simmerausstelung Dreden. V roce 1919 vystavuje v Kestner-Gesselschaft v Hannoveru. V roce 1922 poprvé vystavuje také v Paříži v Galerie de la Licorne. V roce 1926 se účastnil Mezinárodní výstavy ve Vídni a v Berlíně na Salon Sud.Est v Lyonu. Od tohoto roku zde vystavuje pravidelně. Společně se 32 umělci pařížské školy se zúčastnil nástěnné výstavy restaurantu La Coupole, která byla otevřena 20. prosince 1927. V témže roce se účastnil Exposition Internationale de Bordeaux, mezinárodních výstav pořádaných v Ženevě, Londýně a Chicagu. Roku 1928 vystavoval samostatně v Galerie Berthe Weil v Paříži. Roku 1930 se zúčastnil Internationale jüdische Ausstellung v Praze. O rok později Kars sám uspořádal výstavy v Praze a v Brně. Během roku 1932 vystavoval v Galerie Berthe Weil v Paříži, v Galerii Feigl v Praze, v The Arts Institute v Chicagu a v galerii Moos v Ženevě. Roku 1935 vystavoval na výstavě současných malířů v Barceloně. V roce 1937 se konala Karsova souborná výstava v Mánesu v Praze. Roku 1937 dostal Grand Prix v Paříži a je jmenován Rytířem Čestné legie. Jiří Kars zemřel 5. února 1945 na cestě zpět do Francie, kdy spáchal sebevraždu v hotelovém pokoji v Ženevě. Toho samého roku byla uspořádána posmrtná výstava jeho děl v Galerie des Beaux-Arts v Paříži. V červnu roku 1949 Nora Karsová pohřbila ostatky svého muže do rodinného hrobu na Novém židovském hřbitově v Praze. Roku 1963 bylo ve Velvarech otevřeno Karsovo muzeum, které roku 1972 zaniklo, a díla byla převedena do Městského musea ve Velvarech.

celý text méně textu

Encyklopedie

a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s š t u v w z