Kolínská Jitka

1930–1992
Jitka Kolínská, významná česká malířka, grafička a ilustrátorka zejména dětské literatury, se narodila 24. září 1930 v Praze. V letech 1945 – 1947 působila jako studentka na pražské Soukromé škole dekorativního umění u profesora Jaroslava Masáka. Poté přešla v roce 1947 na Akademii výtvarných umění v Praze do ateliéru profesora Vladimíra Sychry a profesora Vladimíra Pukla. Na Akademii zůstala až do roku 1952. V umělecké činnosti byla Jitka Kolínská zaměřena převážně na ilustrační činnost. Její rozsáhlá tvorba pro děti pokrývá širokou škálu nejrůznějších žánrů. Asi nejbližší jí byla literatura pro nejmenší čtenáře. Na počátku své ilustrační tvorby se Kolínská zaměřila na poezii naivního výrazu. Její dekorativní znak a lyrické rysy obrazu vytvářely celkovou podstatu umělecké tvorby v celém jejím vývoji. Jako příklad nám poslouží ilustrační obrazy v knihách Bílý havran (Filip Cyril Župka) a Červený vagón (Nikolaj Pečerský). V sedmdesátých letech se mění technika ilustrací. Kolínská začala ..

Jitka Kolínská, významná česká malířka, grafička a ilustrátorka zejména dětské literatury, se narodila 24. září 1930 v Praze. V letech 1945 – 1947 působila jako studentka na pražské Soukromé škole dekorativního umění u profesora Jaroslava Masáka. Poté přešla v roce 1947 na Akademii výtvarných umění v Praze do ateliéru profesora Vladimíra Sychry a profesora Vladimíra Pukla. Na Akademii zůstala až do roku 1952. V umělecké činnosti byla Jitka Kolínská zaměřena převážně na ilustrační činnost. Její rozsáhlá tvorba pro děti pokrývá širokou škálu nejrůznějších žánrů. Asi nejbližší jí byla literatura pro nejmenší čtenáře. Na počátku své ilustrační tvorby se Kolínská zaměřila na poezii naivního výrazu. Její dekorativní znak a lyrické rysy obrazu vytvářely celkovou podstatu umělecké tvorby v celém jejím vývoji. Jako příklad nám poslouží ilustrační obrazy v knihách Bílý havran (Filip Cyril Župka) a Červený vagón (Nikolaj Pečerský). V sedmdesátých letech se mění technika ilustrací. Kolínská začala používat dominantní techniku koláží. Snažila se využít jedinečnosti tvarů a barev a vnést do svých ilustrací co nejvíce citovosti. Emotivní znaky jsou patrny v ilustracích jako například k povídce Tmo, kdo tam v tobě je? nebo ke knize Království na drátkách (Olga Scheinpflugová). Další okruh její činnosti tvořila ilustrační kresba, která se táhla celým jejím uměleckým obdobím. Ze začátku používala při prácí pastelově kolorovanou kresbu k příběhům (Dům u nemocnice, 1959), poté přešla k barevným ilustracím pohádek a povídek (Franta a já). V uměleckém stylu střídmě přecházela od impresivně laděných obrazů až po díla expresivní (Jiná dívka, 1979). Kombinace barevných koláží a kreseb ji přinesla druhou cenu na bratislavské výstavě za exoticky laděnou ilustraci knihy René Guillota. V druhé půlce let sedmdesátých a v průběhu let osmdesátých, vznikaly ilustrace rozsáhlých barevných kompozic, v nichž se pojí snaha o vyjádření pohádkové poetizace v rámci rozsahu klasického realismu a neo-secesního poetismu (Tolstoj dětem, 1976; Pohádky na dobrý den, 1984). Co se týče výstavní činnosti Jitky Kolínské, tak tato umělkyně vystavovala již od roku 1953. Svou první samostatnou výstavu obrazů, kreseb a grafiky uspořádala v roce 1957 v galerii Československý spisovatel a další se konala v roce 1979 v galerii Albatros v Praze. Byla členkou Tvůrčí skupiny Máj 57, se kterou rovněž vystavovala. Dále pak jsou její díla spojena se skupinami Aleš a Svaz českých výtvarných umělců. Účastnila se jak výstav domácích (v Praze, Olomouci, Brně, Jihlavě, Českých Budějovicích a dalších městech), tak i zahraničních. Svou poslední autorskou výstavu uspořádala v roce 1991 v pražské Galerii Fronta. V šedesátých letech se zúčastnila celostátní výstavy ilustrací pro děti, která se konala v Bratislavě (1965) a o dva roky později prvního bienále ilustrací tamtéž. V sedmdesátých letech zase přispěla svými pracemi do výstavy Čeští ilustrátoři dětem v Praze (1979) a v roce 1984 se zúčastnila výstavy Svět dítěte v pražském Albatrosu. V roce 1967 obdržela Jitka Kolínská druhou cenu na výstavě v Bratislavě za ilustrace ke knize René Guillota a v roce 1976 získala Cenu ministerstva kultury za ilustrace ke knize Tolstoj dětem. Jitka Kolínská zemřela 10. srpna 1992 v Praze.

celý text méně textu

Encyklopedie

a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s š t u v w z