Novák Vladimír

1947
Již více jak čtyřicet let vystupuje před uměleckou veřejností významný český malíř, grafik a ilustrátor Vladimír Novák. Narodil se 30.dubna 1947 v Lounech. Poté rodina odešla do Nymburka a v roce 1952 se přestěhovala do Prahy. Své dětství však prožil v krajině Českého středohoří, kde od malička jezdíval k babičce a strýčkovi do Blšan. Na procházkách se strýcem pak objevoval krásy tamější krajiny a také, díky strýcově bohaté knihovně, i krásy literatury. A právě tyto prázdninové pobyty se strýcem měly na Vladimíra zásadní vliv, který se projevil nejen v Novákově tvorbě, ale také při utváření samotné umělcovy osobnosti. Již od malička jej bavilo malovat a kreslit, a proto také nebylo divu, že v roce 1963 nastoupil Novák ke studiu Střední odborné školy výtvarné v Praze, kterou ukončil v roce 1967. Poté po úspěšném složení talentových zkoušek na Akademii výtvarných umění chtěl pokračovat ve studiu grafiky u profesora Tittelbacha. Z důvodu nedostatečné kapacity studentů byl však přijat do ateliéru profesora Arnošta Paderlíka ke studiu monumentální malby. Toho však nikdy..

Již více jak čtyřicet let vystupuje před uměleckou veřejností významný český malíř, grafik a ilustrátor Vladimír Novák. Narodil se 30.dubna 1947 v Lounech. Poté rodina odešla do Nymburka a v roce 1952 se přestěhovala do Prahy. Své dětství však prožil v krajině Českého středohoří, kde od malička jezdíval k babičce a strýčkovi do Blšan. Na procházkách se strýcem pak objevoval krásy tamější krajiny a také, díky strýcově bohaté knihovně, i krásy literatury. A právě tyto prázdninové pobyty se strýcem měly na Vladimíra zásadní vliv, který se projevil nejen v Novákově tvorbě, ale také při utváření samotné umělcovy osobnosti. Již od malička jej bavilo malovat a kreslit, a proto také nebylo divu, že v roce 1963 nastoupil Novák ke studiu Střední odborné školy výtvarné v Praze, kterou ukončil v roce 1967. Poté po úspěšném složení talentových zkoušek na Akademii výtvarných umění chtěl pokračovat ve studiu grafiky u profesora Tittelbacha. Z důvodu nedostatečné kapacity studentů byl však přijat do ateliéru profesora Arnošta Paderlíka ke studiu monumentální malby. Toho však nikdy nelitoval. Studium absolvoval ve velice tolerantní, až liberální atmosféře. Akademii opustil v roce 1973. V sedmdesátých letech, tedy již v době tvrdé normalizace, vstoupil Vladimír Novák na scénu moderního českého umění jako malíř – figuralista. Izolovanost od okolního světa řešila tato generace malířů sedmdesátých let navazováním na tradici moderního českého umění, jmenovitě existencionálního figuralismu. V roce 1972 se Novák zúčastnil své první společenské výstavy pořádané v Divadle E. F. Buriana. Zde představili svá díla i Novákovy spolužáci z Akademie Václav Bláha a Michael Rittstein. Zpočátku se Novák zabýval zkoumáním základních možností malby. Ústředním tématem, již od počátku, se mu stala figura, člověk v prostoru a vztah člověka k moderní společnosti, krajině, vesmíru. Svou originalitou uměleckého stylu toto téma figury dále rozvíjel. V průběhu osmdesátých let pokračuje Novák s tématem figur. Staví je však již do kontextu s blíže nespecifikovaným prostorem, což navozuje pocit nejistoty a strachu. Nedefinovaností a fiktivním prostorem se zabývá Novák dodnes. V polovině osmdesátých let vstupuje do Novákovy tvorby expresivnější forma projevu. V roce 1988 se stal Vladimír Novák spolu se svými generačními kolegy zakladatelem volného seskupení umělců 12/15 Pozdě, ale přece. Toto seskupení vzniklo kvůli potřebám umělců vzdorovat normalizačním tlakům osmdesátých let a přispět tak k umožnění spontánní spolupráce a konfrontace umělců s různými názory a výtvarnými přístupy. V současné době žije Vladimír Novák se svou ženou, italskou spisovatelkou, Serenou Vitale střídavě v Praze a italském Miláně. Obrazy Vladimíra Nováka jsou zastoupeny v soukromých i veřejných sbírkách různých českých galerií(Národní galerie v Praze, Galerie Hlavního města Prahy, České muzeum výtvarných umění, Oblastní galerie v Liberci, Galerie uměníKarlovy Vary a další).

celý text méně textu

Encyklopedie

a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s š t u v w z