Válová Jitka

1922–2011
Jitka Válová, přední osobnost českého poválečného umění, se narodila 13. prosince 1922 v Kladně. Pocházela z rodiny bankovního úředníka, ze čtyř dětí (samá děvčata). Ve své tvorbě a vlastně i v životě byla velmi úzce spjata se svou sestrou, o dvě hodiny mladším dvojčetem, Květou. Jitka ve čtrnácti letech nastoupila na sklářskou školu v Železném Brodě, kde studovala tři roky a poté zde absolvovala ještě jeden rok praxi. Během let 1945 – 1946 studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením jednoho z největších českých výtvarníků a architektů, Josefem Kaplickým, o kterém sama tvrdila, že byl výborný, ovšem velmi náročný na své žáky. Vyžadoval od nich mnoho a detailně, což Jitce nějak nesedělo a tak přešla k Emilu Fillovi, u něhož studovala během let 1946 – 1950. S ním byla Válová velmi spokojená jak po studijní stránce, tak jí velmi vyhovoval jako člověk. Fillův přístup k žákům byl vřelý, shovívavý a laskavý. I přes možnou nevýhodu své malé postavy tvořila Jitka Válová monumentální obrazy. Společně se svou sestrou Květou byla členkou skupiny Trasa, jež byla ..

Jitka Válová, přední osobnost českého poválečného umění, se narodila 13. prosince 1922 v Kladně. Pocházela z rodiny bankovního úředníka, ze čtyř dětí (samá děvčata). Ve své tvorbě a vlastně i v životě byla velmi úzce spjata se svou sestrou, o dvě hodiny mladším dvojčetem, Květou. Jitka ve čtrnácti letech nastoupila na sklářskou školu v Železném Brodě, kde studovala tři roky a poté zde absolvovala ještě jeden rok praxi. Během let 1945 – 1946 studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením jednoho z největších českých výtvarníků a architektů, Josefem Kaplickým, o kterém sama tvrdila, že byl výborný, ovšem velmi náročný na své žáky. Vyžadoval od nich mnoho a detailně, což Jitce nějak nesedělo a tak přešla k Emilu Fillovi, u něhož studovala během let 1946 – 1950. S ním byla Válová velmi spokojená jak po studijní stránce, tak jí velmi vyhovoval jako člověk. Fillův přístup k žákům byl vřelý, shovívavý a laskavý. I přes možnou nevýhodu své malé postavy tvořila Jitka Válová monumentální obrazy. Společně se svou sestrou Květou byla členkou skupiny Trasa, jež byla založena v roce 1954. V roce 2000 se Jitka Válová stala členkou obnovené Umělecké besedy. Velmi ojedinělou a zajímavou byla její dvojjediná tvorba se sestrou Květou Válovou. Obě patřily k jedinečným úkazům českého výtvarného umění 2. poloviny 20. století. Je až pozoruhodné, s jakou oddaností se obě sestry – dvojčata, až do smrti Květy Válové v roce 1998, doplňovaly a povzbuzovaly ve svém umění, a to jak v jeho pojetí, tak i v jeho mravním závazku. V šedesátých letech vynalezla, ještě s pomocí své sestry, originální techniku s názvem „lité kresby“. Tehdy Válová tuto techniku používala k vyjádření hudebního záznamu. Později, během sedmdesátých a osmdesátých let ji užila znovu, ovšem tehdy tato technika sloužila jako nástroj pro vytváření sugestivních lidských torz. Nyní se ve své tvorbě opět vrací k hudbě a tuto techniku užívala k zápisu akustických vjemů z poslechu svých oblíbených hudebních děl. Roku 1994 byla oběma sestrám Válovým udělena Herderova cena ve Vídni. V roce 2003 získala Jitka Válová cenu Ministerstva kultury České republiky za přínos v oblasti divadla, hudby, architektury a výtvarného umění. O rok později, v roce 2004, Jitce Válové udělilo cenu za umělecký přínos Zastupitelstvo statutárního města Kladna. V roce 2005 dostala čestnou cenu poroty za mimořádný grafický výkon na XII. Ročníku celostátní soutěže s názvem Grafika roku 2005. V roce 2007 dostala Jitka Medaili ministra kultury České republiky s názvem Artis Bohemia Amicis. Poslední udělenou cenou byla Plaketa Středočeského kraje v roce 2008. Prvně vystavovala společně se svou sestrou roku 1958 v Domě osvěty v Kladně. Další větší výstavu měly sestry Válovy roku 1966 v Galerii Václava Špály v Praze. Celkem společně sestry absolvovaly několik desítek výstav. Mezi ty nejvýznamnější patří například společná výstava v Galerii výtvarného umění v Chebu, v Roudnici nad Labem a v Karlových Varech pořádaných během roku 1983. Retrospektivní výstavy pořádané v roce 1993 ve Středočeské galerii v Praze, ve Státní galerii ve Zlíně, v Západočeské galerii v Plzni. Největší výstava, které podala ucelený pohled na tvorbu sester Válových, se pořádala ve Veletržním paláci v Praze v roce 2000. Od roku 1957 až do roku 2011 se Jitka Válová účastnila více než sta kolektivních výstav doma i v zahraničí. Během zahraničních výstav navštívila země jako například Belgie, Francie, Německo, Slovensko nebo dokonce Spojené státy americké. Díla Jitka Válové jsou zastoupena v mnoha soukromých i veřejných sbírkách u nás i po celém světě. Mezi ty nejvýznamnější u nás patří Národní galerie v Praze, České muzeum výtvarného umění v Praze a Galerie hlavního města Prahy, Moravská galerie v Brně, Muzeum umění v Olomouci, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie umění v Karlových Varech, Lidická galerie, Památník Terezín, Galerie Benedikta Rejta v Lounech. Roku 1995 byl o sestrách Válových natočen filmový dokument v České televizi v rámci cykluGenus, pod vedením Ester Krumbachové. Roku 2006 se Jitka Válová stala hostem pořadu Marka Ebena s názvem Na plovárně. Roku 2008 režíroval Petr Skala pořad v České televizi s názvem Malířský portrét Jitky Válové. Jitka Válová nás opustila 27. března 2011 a byla pochována v Kladně.

celý text méně textu

Encyklopedie

a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s š t u v w z