Velíšek Martin

1968
Martin Velíšek se narodil v roce 1968 v Athénách. V letech 1989-1996 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v malířském ateliéru Bedřicha Dlouhého a v ateliéru konceptuálních tendencí Miloše Šejna. V letech 1999–2003 pokračoval na pražské AVU v doktorandském studiu u profesora Zdeňka Berana. Teoretická část práce vznikala pod vedením profesora Miroslava Petříčka. V roce 2014 byl habilitován. Ve své tvorbě dokázal organicky spojit zkušenosti z obou ateliérů, kterými na Akademii výtvarných umění prošel, a to mu umožňuje vést zajímavý dialog současného umělce s díly starých mistrů. „Staré umění“ nevnímá jako mrtvý materiál, se kterým by si pouze pohrával nebo ho citoval (jak je vlastní postmoderním apropriacím), ale vnímá ho jako stále živé poselství. Tento dialog, v současné době tak důležitý, se Velíškovi vést daří. Možná proto, že využívá všech možností: svůj mimořádný malířský talent, intelekt, reflexi vlastní umělecké tvorby, různá media – malbu, kresbu, grafiku, konceptuální postupy, instalaci, i jejich kombinace. Jako jeden z mála současných umělců se snaží znovu napojit na onu kulturní řeku, která Evropou po staletí protéká. Překročit bariéry, zbudované avantgardou. Martin Velíšek je autorem řady publikací. Z nejdůležitějších můžeme zmínit vynikající studii o holandských zátiších sedmnáctého století s názvem Dějiny citronu (Univerzita Karlova, 2017) a knihu statí a úvah o podstatě uměleckých ..

Martin Velíšek se narodil v roce 1968 v Athénách. V letech 1989-1996 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v malířském ateliéru Bedřicha Dlouhého a v ateliéru konceptuálních tendencí Miloše Šejna. V letech 1999–2003 pokračoval na pražské AVU v doktorandském studiu u profesora Zdeňka Berana. Teoretická část práce vznikala pod vedením profesora Miroslava Petříčka. V roce 2014 byl habilitován.

Ve své tvorbě dokázal organicky spojit zkušenosti z obou ateliérů, kterými na Akademii výtvarných umění prošel, a to mu umožňuje vést zajímavý dialog současného umělce s díly starých mistrů. „Staré umění“ nevnímá jako mrtvý materiál, se kterým by si pouze pohrával nebo ho citoval (jak je vlastní postmoderním apropriacím), ale vnímá ho jako stále živé poselství. Tento dialog, v současné době tak důležitý, se Velíškovi vést daří. Možná proto, že využívá všech možností: svůj mimořádný malířský talent, intelekt, reflexi vlastní umělecké tvorby, různá media – malbu, kresbu, grafiku, konceptuální postupy, instalaci, i jejich kombinace. Jako jeden z mála současných umělců se snaží znovu napojit na onu kulturní řeku, která Evropou po staletí protéká. Překročit bariéry, zbudované avantgardou.

Martin Velíšek je autorem řady publikací. Z nejdůležitějších můžeme zmínit vynikající studii o holandských zátiších sedmnáctého století s názvem Dějiny citronu (Univerzita Karlova, 2017) a knihu statí a úvah o podstatě uměleckých děl Pohledy (které tvoří obrazy) napsanou společně s filozofem Miroslavem Petříčkem (Univerzita Karlova, 2012).

Vystavoval v Čechách i v zahraničí, je laureátem mnoha ocenění, mimo jiné získal opakovaně cenu Grafika roku. Působí rovněž jako vysokoškolský pedagog.

Zastoupení ve veřejných sbírkách ČR:

GHMP, Galerie hlavního města Prahy
MUO, Muzeum umění Olomouc
Galerie Klatovy-Klenová, Klatovy
Oblastní galerie Liberec, Liberec
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Památník národního písemnictví, Praha

Zastoupení ve veřejných sbírkách v zahraničí:

Centre d´Art de l´Ancienne Synagogue, La Ferté sous Jouarre, Francie
OECD – Paris, Francie
Ministerstvo zahraničí Lucemburského velkovévodství, Lucembursko
Wichita State University, Kansas, USA

celý text méně textu

Encyklopedie

a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s š t u v w z