Zykmund Václav

1914–1984
Václav Zykmund, významný český malíř, grafik, výtvarný teoretik a kritik, se narodil 18. června 1914 v pražské části Libeň. Během svého života se Zykmund nevěnoval pouze výtvarnému umění, ale byl to také fotograf, filmový tvůrce, básník, spisovatel a překladatel (překládal především francouzské básníky). Mnoho let pracoval také jako středoškolský a vysokoškolský pedagog. Studoval na reálné škole v Rakovníku. Po jejím úspěšném dokončení započal studia na Karlově univerzitě, přesněji na Fakultě architektury a na Českém vysokém učení technickém, kde se na Fakultě stavitelství věnoval deskriptivní geometrii a kreslení. Kvůli svým levicovým postojům byl poslán do Mukačova, kde do roku 1938 učil na ruském reformním gymnáziu. Během let 1948 – 1952 se věnoval loutkovému a kreslenému filmu v Brněnském studiu. Několik let pracoval a přednášel na Filosofické fakultě Masarykovi univerzity v Brně, kde získal tituly PhDr. a CSc., dále přednášel na JAMU a externě také na Vysoké škole výtvarného umění se sídlem v Bratislavě. Během let 1960 – 72 vedl Katedru ..

Václav Zykmund, významný český malíř, grafik, výtvarný teoretik a kritik, se narodil 18. června 1914 v pražské části Libeň. Během svého života se Zykmund nevěnoval pouze výtvarnému umění, ale byl to také fotograf, filmový tvůrce, básník, spisovatel a překladatel (překládal především francouzské básníky). Mnoho let pracoval také jako středoškolský a vysokoškolský pedagog. Studoval na reálné škole v Rakovníku. Po jejím úspěšném dokončení započal studia na Karlově univerzitě, přesněji na Fakultě architektury a na Českém vysokém učení technickém, kde se na Fakultě stavitelství věnoval deskriptivní geometrii a kreslení. Kvůli svým levicovým postojům byl poslán do Mukačova, kde do roku 1938 učil na ruském reformním gymnáziu. Během let 1948 – 1952 se věnoval loutkovému a kreslenému filmu v Brněnském studiu. Několik let pracoval a přednášel na Filosofické fakultě Masarykovi univerzity v Brně, kde získal tituly PhDr. a CSc., dále přednášel na JAMU a externě také na Vysoké škole výtvarného umění se sídlem v Bratislavě. Během let 1960 – 72 vedl Katedru výtvarné teorie a výchovy na Filosofické fakultě Univerzity Palackého vOlomouci, kde od roku 1966 působil jako docent. Svou první výstavu pořádal v roce 1933 v Rakovníku. Václav Zykmund byl zakladatelem edice Ra, která vznikla v roce 1937 v Rakovníku a také surrealistické skupiny Ra, která vznikla a během let 1947 – 1948 fungovala v Brně. Byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes v Praze, dále Bloku výtvarných umělců země Moravsko-slezské a Spolku výtvarných umělců moravskoslezských Aleš v Brně, Skupiny Parabola nebo sdruženíQ. Během let 1952 – 1972 se zaměřil a plně věnoval pouze teorii umění a estetice. Po roce 1972 mu bylo z politických důvodů zakázáno učit a publikovat mohl pouze pod cizími jmény, proto se Václav Zykmund rozhodl opět se plně soustředit na vlastní výtvarnou, spisovatelskou a filmovou činnost. Během let, kdy se plně nezabýval tvorbou umění, byl ponořen spíše do teoretické roviny tohoto odvětví. Věnoval se především publikaci časopiseckých statí, recenzí a napsal i několik úvodů k různým výstavním katalogům. Ve své estetické tvorbě se zprvu vyjadřoval k marxistické teorii a jejím aktuálním otázkám, k umění a estetiky. Jeho zájem se poté obrátil především k sémiotice F. de Saussura. Svůj pohled také upřel na povahu a roli symbolu v umělecké tvorbě, teorii archetypu, zajímal se také o díla W. Worringera, H. Sedlmayra nebo H. Hausensteina. Jejich díla zahrnul také do svých přednášek. Za zmínku stojí také politická orientace Václava Zykmunda. Byl považován za levicového intelektuála. Od roku 1933 byl členem KSČ. Po roce 1972 byl ze strany vyloučen a dokonce mu byla zakázána veškerá činnost v oblasti kultury. Václav Zykmund zemřel 10. května 1984 v Brně a je i v Brněnském krematoriu pochován.

celý text méně textu

Encyklopedie

a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s š t u v w z