Mirvald Vladislav

Ondulační válce

1967, perokresba na papíře, 50 x 70 cm, adjustováno a publikováno
prodáno