Kolíbal Stanislav

Zlatá deska

1975, bronzový plech na dřevě, špejle, drát, 65 x 50 x 2,5 cm, datováno, signováno, publikováno - monografie Stanislav Kolíbal, 1997, str. 109 a vystaveno - Marlborough Galleria d'Arte 1976

 

 

prodáno