Fuka Vladimír (1926 - 1977)

Ilustrátor, grafik, typograf, malíř a kreslíř, autor plastik a objektů Vladimír Fuka se narodil 5. února 1926 v Písku. Středoškolské studium absolvoval ve válečných letech 1941 – 45 na Státní grafické škole v Praze. V této době měl Vladimír Fuka možnost rozvíjet počátky své tvorby v ateliéru fotografa Josefa Sudka, ve kterém byl také zaměstnán. Těsně po osvobození v roce 1945 byl po absolvování grafické školy přijat na pražskou Akademii výtvarných umění, kde strávil dva roky v ateliérech malíře a profesora speciální krajinářské školy Otakara Nejedlého a malíře, ilustrátora a spisovatele Vlastimila Rady. Ještě do konce čtyřicátých let Vladimír Fuka představil své dílo autorsky na pražských výstavách z podzimu roku 1946 „Vladimír Fuka: Kresby a akvarely“ v Divadle Větrník a o tři roky později na jaře 1949 své obrazy ve Vilímkově galerii pod názvem „Vladimír Fuka: Obrazy.“ V poválečném ročníku studentů pražské Akademie poznal Vladimír Fuka také svoji budoucí manželku, malířku a uměleckou fotografku Evu Fukovou, rozenou Podešvovou, která pocházela z pražského kulturního okruhu sdruženého kolem jejího otce - akademického malíře, scénografa a redaktora Františka Podešvy a maminky - spisovatelky a překladatelky Marie Podešvové. V jejich domku na pražském Spořilově se scházela tehdejší vybraná prvorepubliková umělecká společnost. Mezi jejich blízké přátele a časté návštěvníky patřili například literární kritik František Kovárna, spisovatelé Egon Hostovský a Jan Čarek nebo český divadelní a filmový teoretik a kritik, profesor Akademie Antonín Martin Brousil. Také pozdějšímanželé Fukovi se stýkali společně s okruhem tvůrců a umělců z řad svých blízkých přátel, zejména s Jiřím Kolářem, ale také Kamilem Lhotákem, Emanuelem Fryntou, Zdeňkem Urbánkem, Janem Hančem či Josefem Schwarzem-Červinkou a dalšími. Z jejich společných setkávání v průběhu několika let vzešla nejen vzájemná umělecká inspirace, ale společně se jim podařilo vydat i několik výtisků samizdatového časopisu s názvem „Magáč,“ ze kterého se bohužel již nedochoval ani jeden exemplář. Umělci si vyměňovali své postřehy ze svých deníků a navzájem se povzbuzovali v těžkých dobách první poloviny padesátých let. Toto neoficiální sdružení se scházelo nejprve utajeně po soukromých bytech, později se stala centrem jejich schůzek pražská kavárna Slávie. Pevné doživotní přátelství pojilo Vladimíra Fuku s básníkem a překladatelem Emanuelem Fryntou, který jako jediný byl obeznámen se záměrem manželů Fukových emigrovat a se kterým si až do posledních dní vyměňoval Vladimír Fuka prostřednictvím dopisů přes oceán své postřehy ze života v emigraci. Emanuel Frynta také tajně schoval a uchránil Fukovy politické kresby a deníky, v době svého vzniku z důvodu hrozící perzekuce tajné a neveřejné. Právě jeden z výtvarných deníků Vladimíra Fuky, vzešlý na základě reflexe soudobých politických a společenských událostí první poloviny padesátých let, se dochoval jen díky statečnosti Emanuela Frynty a mohl tak vyjít v roce 2010 knižně. Fukův deník datovaných a číslovaných kreseb z roku 1952 byl tvořen na základě tzv. „konfrontáží,“ způsobu zápisu událostí, na který přivedla Vladimíra Fuku jeho manželka Eva, spočívajícím v konfrontaci oficiálních zpráv s necenzurovanými kresbami a fotografiemi a krátkými slovními poznámkami. Fukova tvrdá kritika stalinismu a výjevy z každodenního života připomínající záměrně podmínky koncentračních táborů by jej tehdy, pokud by byly zveřejněny, stály nepochybně několik let těžkého vězení. Ve svém deníku používal také techniku koláže, se kterou pracoval díky přátelství s nejvýznamnějšími českými tvůrci této techniky Jiřím Kolářem či Kamilem Lhotákem již na sklonku čtyřicátých let. Již počátkem padesátých let začal Vladimír Fuka tvořit velký soubor imaginárních portrétů, v nichž reflektoval své vnímání děl předních uměleckých osobností výtvarného umění, literatury a hudby, např. Pabla Picassa, Franze Kafky nebo Arthura Rimbauda. Soubor vyšel ve třech jazykových mutacích knižně v roce 1956, na domácích pultech se však neobjevil, poněvadž byl rozhodnutím tehdejšího nakladatelství Artia určen pouze pro zahraničí publikum. V polovině šedesátých let projevilo na základě tohoto titulu zájem o Fukovu práci i newyorské nakladatelstvíMcGraw Hill a pozvalo Vladimíra Fuku na pracovní návštěvu do Spojených států. Před emigrací navštívil Vladimír Fuka Spojené státy celkem dvakrát v letech 1964 a 1965 a oslovil ho tamější svět městských konstrukcí, barevnosti, reklamy, moderní architektury a neonových světel. Těžce však při těchto pobytech nesl odloučení od své rodiny, která musela nuceně zůstat jako rukojmí v Československu. Tuto situaci vnímal jako jeden ze svých životních bezvýchodných labyrintů a byla i jedním z impulzů pro jeho budoucí odchod do zámoří. Počátkem padesátých let se tvorba Vladimíra Fuky zaměřila především na knižní grafiku a knižní ilustrace, jimiž doprovodil do doby své emigrace do Spojených států více než 250 česky psaných domácích i zahraničních titulů pro dospělé i dětské čtenáře. Z výběru z Fukových stěžejních ilustrací druhé poloviny padesátých let vynikala například sbírka básní amerického básníka Walta Whitmana „Stébla trávy“ (1955), román polského spisovatele Stanislava Lema „Nepromarněný čas“ (1956) nebo románová trilogie Johna Galsworthyho „Moderní komedie“ (1957). Z konce padesátých a počátku šedesátých let pak Aškenazyho „Putování za švestkovou vůní“ (1959), Čapkův „Život a dílo skladatel Foltýna“ (1960), na jehož realizaci spolupracoval Vladimír Fuka se svojí manželkou Evou, či román Kingsleyho Amise „Šťastný Jim“ (1960). V polovině šedesátých let se Vladimír Fuka věnoval intenzivněji ilustracím dětských knížek. Básníku Zdeňku Kriebelovi doprovodil v roce 1964 svými kresbami sbírku dětských básniček „Stradivárky z neónu. Posměšky na plot.“ S přítelem a kolegou Jiřím Kolářem spoluautorsky vydal v roce 1964 knížku jejich vlastních anekdot, hádanek a her pro malé i velké „V sedmém nebi,“ která byla později přeložena do tří dalších světových jazyků a následujícího roku po svém vydání byla v italské Bologni na prestižním veletrhu knižních ilustrací oceněna zlatou medailí„Medaglia d ?Oro." Další společnou knížkou, kterou vydal Vladimír Fuka se svým přítelem Jiřím Kolářem byla již v roce 1961 sbírka hravých básniček a říkanek s geniálně zpracovanou výtvarnou podobou „Nápady pana Apríla.“ Velmi populární ilustrovaná „Dětská encyklopedie“ (1966) s texty Bohumila Říhy byla od roku svého vydání opakovaně vydána s obrazovým doprovodem ilustrací Vladimíra Fuky, po jehož emigraci až v přepracovaném pátém vydání z roku 1978 jej vystřídal JiříKalousek. Specifická autorská spolupráce pojila Vladimíra Fuku se spisovatelem Zdeňkem Mahlerem, který byl v letech 1955-60 ze své funkce tiskového tajemníka tehdejšího ministra školství a kultury a také dramaturga Laterny magiky jedním z organizátorů československé účasti na světové výstavě Expo 58 v Bruselu. Vladimír Fuka patřil k tvůrcům výtvarného úspěchu tamějšího československého pavilonu. V roce 1965 vyšla na základě spolupráce Zdeňka Mahlera a Vladimíra Fuky jejich společná knížka „Jak se stát bubeníkem královské gardy.“ Již v roce 1964 však byla natištěna v arších v nakladatelstvíAlbatros knížka „New York,“ která ovšem spatřila světlo světa až v roce 2008. Vladimír Fuka totiž požádal o politický azyl právě v době, kdy sice byla knížka již vytištěna, ale nebyla ještě poslána do distribuce. Jediný výtisk zachránil tehdy právě Zdeněk Mahler přímo v redakci a na podkladu tohoto výtisku bylo možné později knížku znovu vydat, a to v původní grafické úpravě. Text a výtvarná podoba knížky se navzájem zcela doplňovaly a tvořily vzácnou jednotu tohoto „průvodce,“ kterému neubralo nic na jeho výrazu ani čtyřicet let zpožděné vydání. Lakonickými, výstižnými a téměř reportážními Mahlerovy texty a Fukovým výtvarným jazykem přiléhavě vystihli obtížně zachytitelnou atmosféru velkoměsta. Ve své malbě a zejména svých knižních ilustracích komponoval Vladimír Fuka jednotlivé kresby na první pohled proti všem pravidlům kompozičního uspořádání, jakoby náhodně. Při bližším pohledu však vynikl jeho přesný a účinný záměr. Narušoval velké plochy zdánlivě nahodilými, ve skutečnosti však plně funkčními geometrickými prvky, rozmanitě rozmístěnými objekty, konkrétními předměty, písmeny, nápisy nebo i drobnými kolážemi. Pomocí jednotlivých prvků, motivů, linek a černých zdůrazněných kontur perokresby své publikum precizně a hravě dovedl osobitou grafickou zkratkou k zamýšlenému sdělení. Hlavní Fukovou technikou byla kresba a kolorovaná kresba, často pracující s geometrickými motivy, avšak bez použití pomůcek, pouze naprosto jistým vedením malířovy ruky hraničícím až s dokonalostí, která mu umožňovala s detailní přesností proplétat a protínat jednotlivé různoběžky a rovnoběžky. V kolorovaných kresbách převažovaly spíše tlumenější barvy, z nichž převládaly zelená, modrá, hnědá a různé odstíny žluté, oranžové či tmavě fialové. Postavy, které na svých kresbách a ilustracích zachycoval Vladimír Fuka byly většinou laděny do komické, satirické až směšné roviny karikatury. Mužské figury se vyznačovaly výrazným špičatým nosem, většinou bez vlasů a s kloboukem. Ztvárnění postav bylo mistrně jednoduché, pár tahy pera či tuže, jejich kolorování někdy neúplné, s ponechanými bílými částmi. Často byly figury jeho ilustrací naznačeny jen v obrysu. Vladimír Fuka zaujímal nedůvěřivý postoj nejen k socialistickému řádu, ale po svém odchodu do zámoří i vůči komerční společnosti západu. Svým pesimistickým postojem hodnotil i vědeckotechnický pokrok, který sám od sebe nezaručoval společnosti lepší a spravedlivější životní podmínky. V jeho ilustracích se nicméně velmi často objevuje optimistický letecky komponovaný pohled, například právě v knížce „New York,“ kde sledoval svým pomyslným okem svrchu město v rozmanitých úhlech a vzdálenostech s precizním zpracováním jednotlivých detailů. Vladimír Fuka obdržel za své dílo řadu prestižních domácích i zahraničních ocenění. Byl znám především jako ilustrátor a kreslíř a jeho malířská tvorba tak ustoupila do pozadí a zůstala téměř neznámá. Po jeho emigraci se komunistický režim snažil vymazat jeho jméno ze širšího veřejného povědomí, což se mu téměř podařilo. Fukovy malířské cykly z počátku padesátých let, například temně laděný cyklus klaunů reflektující náladu a společenskou situaci té doby, byly do nedávné minulosti téměř neznámé. Počátkem šedesátých let začíná Fuka, vzhledem i ke svým zdravotním problémům, které jej upoutaly na dlouhou dobu na lůžko, zpracovávat své závažné životní malířské téma uzavřených labyrintů - symbolických útvarů, ze kterých není úniku. V roce 1967 byl Vladimír Fuka přizván Jiřím Trnkou k účasti na výtvarné podobě českého pavilonu na světové výstavě, konající se tentokrát v kanadském Montrealu. Výstava českého pavilonu zaznamenala velký mezinárodní úspěch a byla jedním z důvodů, pro které byl Fuka ještě téhož roku navržen na vysoké státní vyznamenání spolu s oceněním za zásluhy o rozvoj československé knižní tvorby. Vladimír Fuka však zvolil cestu svobodného života v americkém exilu a spolu se svojí manželkou a dcerkou se rozhodl vystěhovat do Spojených států amerických. Již v této době trpěl vážnou formou cukrovky a nechtěl strávit zbytek života v nesvobodě. Ve svém novém působišti ve Spojených státech získal Fuka díky svému mezinárodnímu věhlasu možnost pracovat jako knižní grafik a ilustrátor, věnoval se také malbě a po šesti letech pobytu získal i americké občanství. Prostředí svobodného světa se promítlo i do jeho tématiky labyrintů, ve kterých se v době exilového pobytu začaly symbolicky objevovat i náznaky úniku, vstupy a výstupy z uzavřeného prostředí. Do své vlasti mu již nebylo umožněno nikdy zavítat, přestože počátkem sedmdesátých let dlouho pobýval na ozdravných a léčebných kúrách v Německu a spolupracoval i s německými nakladateli. Pro svou exilovou tvorbu používal přídavné příjmení Fuka-Hervert. V díle Vladimíra Fuky nalezneme kromě malby, ilustrací, kreseb a koláží také plastiky, objekty, nábytek a různé designové ozdoby. V průřezu celé jeho tvorby se lze setkat s motivem labyrintu, který jej neopustil ani v emigraci, s hlubokým motivem s nesnadným významem, kterému nelze uniknout, lze se s ním pouze nějakým způsobem vnitřně srovnat. O znovuobnovení povědomí o díle a tvorbě Vladimíra Fuky v jeho rodné vlasti se po pádu železné opony zasadila zejména jeho manželka Eva, které bylo umožněno poprvé opět navštívit Československo až rok po úmrtí svého manžela. Vladimír Fuka podlehl svému dlouholetému vážnému onemocnění v New Yorku, 29. března 1977. V polovině devadesátých let byla jeho tvorba v České republice znovu představena širší veřejnosti na souborné výstavě s názvem „Vladimír Fuka: Cesta labyrintem: Souborné dílo,“ ke které vyšel v roce 1966 i rozsáhlý katalog s uceleným přehledem Fukovy tvorby.

Balcar Jiří

1929 - 1968

Bauch Jan

1898 - 1995

Bartovský Václav

1903 - 1961

Bělocvětov Andrej

1923 - 1997

Beneš Vincenc

1883 - 1979

Beneš Vlastimil

1919 - 1981

Beran Zdeněk

1937 - 2014

Born Adolf

1930 - 2016

Boštík Václav

1913 - 2005

Boudník Vladimír

1924 - 1968

Brázda Pavel

1926

Burian Zdeněk

1905 - 1981

Cimbura Emil

1922

Čapek Josef

1887 - 1945

Černý Karel

1910 - 1960

Demartini Hugo

1931 - 2010

Diviš Alén

1900 - 1956

Exner Ivan

1960

Fára Libor

1925 - 1988

Hejna Václav

1914 - 1985

Filla Emil

1882 - 1953

Fišárek Alois

1906 - 1980

Foltýn František

1891 - 1976

Fremund Richard

1928 - 1969

Gross František

1909 - 1985

Grygar Milan

1926

Gutfreund Otto

1889 - 1927

Hilmar Jiří

1937

Hlinomaz Josef

1914 - 1978

Hudeček František

1909 - 1990

Chad Václav

1923 - 1945

Chatrný Dalibor

1925 - 2012

Chlupáč Miloslav

1920 - 2008

Istler Josef

1919 - 2000

Janeček Ota

1919 - 1996

Janoušek František

1890 - 1943

Janoušková Věra

1922 - 2010

Jíra Josef

1929 - 2005

Jiroudek František

1914 - 1991

Jiří John

1923 - 1972

Justitz Alfréd

1879 - 1934

Kafka Čestmír

1922 - 1988

Kars Jiří

1880 - 1945

Kiml Václav

1928 - 2001

Kmentová Eva

1928 - 1980

Koblasa Jan

1932 - 2017

Kolář Jiří

1914 - 2002

Kolářová Běla

1923 - 2010

Kolíbal Stanislav

1925

Kolínská Jitka

1930 - 1992

Komárek Vladimír

1928 - 2002

Kopecký Bohdan

1928 - 2010

Kopecký Vladimír

1931

Kosárek Adolf

1830 - 1859

Kotík Jan

1916 - 2002

Kotík Pravoslav

1889 - 1970

Král Jaroslav

1883 - 1942

Kremlička Rudolf

1886 - 1932

Kubíček Jan

1927 - 2013

Kubín Otakar

1883 - 1969

Kubišta Bohumil

1884 - 1918

Kupka František

1871 - 1957

Lacina Bohdan

1912 - 1971

Lada Josef

1887 - 1957

Laška Pavel

1907 - 1983

Lhoták Kamil

1912 - 1990

Liesler Josef

1912 - 2005

Linhart Kamil

1920 - 2006

Lukavský Jaroslav

1924 - 1984

Majerník Cyprián

1909 - 1945

Málek Antonín

1937

Malich Karel

1924

Marešová Milada

1901 - 1987

Matal Bohumír

1922 - 1988

Matoušek František

1901 - 1961

Medek Mikuláš

1926 - 1974

Menčík Václav

1926

Mirvald Vladislav

1921 - 2003

Mrkvička Otakar

1898 - 1957

Muzika František

1900 - 1974

Načeradský Jiří

1939 - 2014

Nejedlý Otakar

1883 - 1957

Němec Rudolf

1936 - 2015

Nemes Endre

1909 - 1985

Nepraš Karel

1932 - 2002

Nešleha Pavel

1937 - 2003

Netík Miroslav

1920

Novák Vladimír

1947

Novák Ladislav

1925 - 1999

Ouhel Ivan

1945

Ovčáček Eduard

1933

Paderlík Arnošt

1919 - 1999

Jaroslav Paur

1918 - 1987

Pelc Antonín

1895 - 1967

Pešicová Jaroslava

1935 - 2015

Piesen Robert

1921 - 1977

Preissig Vojtěch

1873 - 1944

Procházka Antonín

1882 - 1945

Radimský Václav

1867 - 1946

Rittstein Michael

1949

Róna Jaroslav

1957

Ronovský František

1929 - 2006

Rykr Zdeněk

1900 - 1940

Schikaneder Jakub

1855 - 1924

Sion Zbyšek

1938

Sklenář Zdeněk

1910 - 1986

Slavíček Antonín

1870 - 1910

Slavík Otakar

1931 - 2010

Smetana Jan

1918 - 1998

Sopko Jiří

1942

Souček Karel

1915 - 1982

Stratil Václav

1950

Sutnar Ladislav

1897 - 1976

Sychra Vladimír

1903 - 1963

Sýkora Zdeněk

1920 - 2011

Šíma Josef

1891 - 1971

Šimák Lev

1896 - 1989

Šimotová Adriena

1926 - 2014

Šlenger Karel

1903 - 1981

Špála Václav

1885 - 1946

Štorek František

1933 - 1999

Štyrský Jindřich

1899 - 1942

Tichý František

1896 - 1961

Tikal Václav

1906 - 1965

Tittelbach Vojtěch

1900 - 1971

Toyen

1902 - 1980

Trampota Jan

1889 - 1942

Váchal Josef

1884 - 1969

Válová Jitka

1922 - 2011

Valter Karel

1909 - 2006

Vobecký František

1902 - 1991

Vostřebalová - Fischerová Vlasta

1898 - 1963

Vožniak Jaroslav

1933 - 2005

Vyleťal Josef

1940 - 1989

Wachsman Alois

1898 - 1942

Wiesner Richard

1900 - 1972

Zoubek Olbram

1926 - 2017

Zrzavý Jan

1890 - 1977

Zykmund Václav

1914 - 1984

Kokolia Vladimír

1956

Bauernfreund Jakub

1904 - 1976

Kaláb František

1908 - 1950

Klápště Jaroslav

1923 - 1999

Malý František

1900 - 1980

Podhrázský Stanislav

1921 - 1999

Serpan Jaroslav (Laroslav Sossountzov)

1922 - 1976

Vaca Karel

1919 - 1989

Neuschul Ernst

1895 - 1968

Orlik Emil

1870 - 1932

Fuka Vladimír

1926 - 1977

Mrázková Daisy

1923 - 2016

Trnka Jiří

1912 - 1969

Kyncl František

1934 - 2011

Herbst Jaroslav

1887 - 1971

Michalčík Antonín

1914 - 1998

Piskač Bedřich

1898 - 1929

Kubíček Jánuš

1921 - 1993

Urbásek Miloš

1932 - 1988

Merta Jan

1952

Procházková Linka

1884 - 1960

Dlouhý Bedřich

1932

Hliněnský Robert

1908 - 1979

Lamr Aleš

1943

Puchnarová Dana

1938

Gruber Ivan

1929

Hendrych Jan

1936

Jiří Mědílek

1954

Plicka Karel

1894 - 1987

Miroslav Šnajdr

1952

Smutný Oldřich

1925

Preclík Vladimír

1929 - 2008

Milan Kyncl

Tomáš Rajlich

Karel Nepraš

Rotrekl Theodor

Karel Valter

Štech Adam

Kintera Krištof

Stanislav Zippe

Bartuszová Mária

1936 - 1996

Chatrný Ivan

1928 - 1983

Trinkewitz Karel

Bilecki Jiří

Kučerová Alena

Valenta Jiří

Přibyl Lubomír

Jetelová Magdalena

Zippe Stanislav

Wojnar Jan

Novosad Karel

Milkov Stefan

Bauer Michal

Vyleťal Jan

Antal Eduard

dfdf

Švankmajer Jan

Dobeš Milan

Kunc Milan

Válová Květa

Géza Szóbel

Pavel Rudolf

Boška Jindřich

Kádár Béla

Fiedler François

Bielecki Jiří

Přibyl Lubomír

1937

Kučerová Alena

1935

Paur Jaroslav

Bielecki Jiří

1929 - 2000

Zemánek Bohumil

Válová Květa

1922 - 1998

Bolf Josef

Pištěk Theodor

Antal Eduard

1929 - 2011

Vohrabal Josef

fdf

Drtikol František

Maňka Pavel

Čihánková Jarmila

Miertušová Anastázia

Radoslav Kratina

Nápravník Milan

Jelínek Jiří

1901 - 1941

Pražák Čeněk

1914 - 1996

Lubomír Typlt

Aleš Veselý

Jaroslav Vožniak

Květa Válová

Jiří Valenta

Kresba II.

Daniel Pitín

Císařovský Tomáš

Nikl Petr

John Jiří

Belohradský Štefan

Hampl Josef

Bartuzs Juraj

Fila Rudolf

Bartusz Juraj

1933

Švec Ján

Monogramista D.T.

Klimo Alojz

Rybka Zdeněk

Zívr Ladislav

Vasilko Ján

Anderle Jiří

Sophistica Gallery Privátní galerie českého moderního umění a současného umění.