Tikal Václav (1906 - 1965)

Václav Tikal, významný český malíř a keramik, se narodil 24. prosince 1906 v menší obci s názvem Ptetín na Plzeňsku. Pocházel z hornické rodiny, narodil se jako jeden z pěti potomků. V mladším věku využíval spíše své hudební nadání než to výtvarné. V době hospodářské krize (kolem roku 1929) se příležitostně živil hraním na housle. K soustavnému, i když stále převážně svátečnímu nedělnímu malování se dostal až na začátku 30. let, kdy se oženil a natrvalo usadil v Praze. Až během let 1936 – 1939 úspěšně složil zkoušku na pražskou Akademii výtvarných umění. Zde pod vedením a dohledem profesora Vratislava Nejezchleba a ve speciálce pod profesorem Jakubem Obrovským externě (v dnešní době bychom řekli dálkově) studoval. Právě během studií na Akademii výtvarných umění v Praze objevil vliv a krásu surrealismu a to zcela náhodou, když otevřel francouzský časopis Minotaure, v němž ho velmi upoutala díla takových velikánů, jako byli Salvador Dalí a Giorgio de Chirica. Byl to právě jejich imaginativní styl, který Tikala tak okouzlil. Jeho dalším velkým uměleckým vzorem byl blízký přítel Karel Teige, s nímž se seznámil v roce 1942. Co se týče umělecké strany Tikala, byl velmi zasažen smrtí právě výše zmíněného Karla Teigeho. V této době (Karel Teige umírá 1. října 1951) Tikal skoro přestal malovat a stáhl se do ústraní. Zhruba v tomto období můžeme pozorovat začátky jeho práce na designu keramiky a porcelánu. V druhé polovině 50. let se snažil k malbě navrátit, ovšem provázela jej nejistota, během tohoto období navazuje na předchozí tvorbu, vyrovnává se s abstrakcí a zároveň hledá něco nového. Byl členem skupiny s názvem Ra. Ta vznikla v roce 1936, jejím manifestem se stal článek Ludvíka Kundery s názvem: Mladší surrealisté. Tato skupina byla nelegální, neboť nacisté považovali surrealismus za pokleslé umění. Především během let 1949 – 1956 bránila a chránila čest československého umění. Václav Tikal byl také členem hnutíPhases a skupiny UDS. V roce 1945 se spoluúčastnil výstavy s názvem Konfrontace II. v Praze. V témže roce pořádal také samostatnou výstavu konanou ve Fantových závodech, jež zahajoval Karel Teige. Účastil se několika výstav během roku 1946, jako byla například Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes v Praze nebo výstava Art Tchécoslovaque La Boötie pořádaná v Paříži. V roce 1947 vystavoval na výstavě skupiny RA Czehslovák Szürrealistáj pořádané v Budapešti a na výstavě s názvem Moderne Kunst der Tchechoslowakei pořádané ve Švýcarském Luzernu. V tom samém roce se účastnil výstavy s názvem Generace Mánesa 1939 – 1947, kterou pořádal Spolek výtvarných umělců Mánes v Praze. Během let 1951 – 1956 nastalo u Václava Tikala období, které lze nazvat uměleckým odmlčením. V této době se Tikal věnoval především návrhářství keramiky a porcelánu. Co se týče jeho keramické tvorby, tak i s těmito uměleckými výtvory pořádal mnoho výstav nebo na ně byl pozván. V roce 1958 pořádá samostatnou výstavu v Československém spisovateli v Praze a v tomtéž roce se účastnil i světové výstavy s názvem Expo Brusel. O dva roky později, v roce 1960, se účastnil XII. Trienále v Miláně. V roce 1962 se účastnil mezinárodní výstavy současné keramiky pořádané v Praze. O rok později, v roce 1963, se podílel na výstavě umění 1900 – 1963, kterou pořádala Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou. V roce 1965 pořádá samostatnou výstavu v Ústí nad Orlicí, pak výstavu nových obrazů Galerie V. Špály v Praze. Poté retrospektivní výstava a Cannes Arte a resistensa in Europa v Boloni. V témže roce pořádá ještě v Divadle za branou v Praze. Václav Tikal umírá 26. listopadu 1965 v Praze. Po jeho smrti je pořádáno ještě několik výstav. V roce 1966 je to souborná výstava v Domě pánů z Kunštátu v Brně, pak přehlídka avantgardního umění v Domě umění v tehdejším Gottwaldově (dnešní Zlín), pak Československé malířství a sochařství 20. století v Domě umění v Ostravě a také retrospektivní výstava v Galerii u Betlémské kaple, která se konala během dubna a května 2007 a kde bylo vystaveno 90 děl.

Balcar Jiří

1929 - 1968

Bauch Jan

1898 - 1995

Bartovský Václav

1903 - 1961

Bělocvětov Andrej

1923 - 1997

Beneš Vincenc

1883 - 1979

Beneš Vlastimil

1919 - 1981

Beran Zdeněk

1937 - 2014

Born Adolf

1930 - 2016

Boštík Václav

1913 - 2005

Boudník Vladimír

1924 - 1968

Brázda Pavel

1926

Burian Zdeněk

1905 - 1981

Cimbura Emil

1922

Čapek Josef

1887 - 1945

Černý Karel

1910 - 1960

Demartini Hugo

1931 - 2010

Diviš Alén

1900 - 1956

Exner Ivan

1960

Fára Libor

1925 - 1988

Hejna Václav

1914 - 1985

Filla Emil

1882 - 1953

Fišárek Alois

1906 - 1980

Foltýn František

1891 - 1976

Fremund Richard

1928 - 1969

Gross František

1909 - 1985

Grygar Milan

1926

Gutfreund Otto

1889 - 1927

Hilmar Jiří

1937

Hlinomaz Josef

1914 - 1978

Hudeček František

1909 - 1990

Chad Václav

1923 - 1945

Chatrný Dalibor

1925 - 2012

Chlupáč Miloslav

1920 - 2008

Istler Josef

1919 - 2000

Janeček Ota

1919 - 1996

Janoušek František

1890 - 1943

Janoušková Věra

1922 - 2010

Jíra Josef

1929 - 2005

Jiroudek František

1914 - 1991

Jiří John

1923 - 1972

Justitz Alfréd

1879 - 1934

Kafka Čestmír

1922 - 1988

Kars Jiří

1880 - 1945

Kiml Václav

1928 - 2001

Kmentová Eva

1928 - 1980

Koblasa Jan

1932 - 2017

Kolář Jiří

1914 - 2002

Kolářová Běla

1923 - 2010

Kolíbal Stanislav

1925

Kolínská Jitka

1930 - 1992

Komárek Vladimír

1928 - 2002

Kopecký Bohdan

1928 - 2010

Kopecký Vladimír

1931

Kosárek Adolf

1830 - 1859

Kotík Jan

1916 - 2002

Kotík Pravoslav

1889 - 1970

Král Jaroslav

1883 - 1942

Kremlička Rudolf

1886 - 1932

Kubíček Jan

1927 - 2013

Kubín Otakar

1883 - 1969

Kubišta Bohumil

1884 - 1918

Kupka František

1871 - 1957

Lacina Bohdan

1912 - 1971

Lada Josef

1887 - 1957

Laška Pavel

1907 - 1983

Lhoták Kamil

1912 - 1990

Liesler Josef

1912 - 2005

Linhart Kamil

1920 - 2006

Lukavský Jaroslav

1924 - 1984

Majerník Cyprián

1909 - 1945

Málek Antonín

1937

Malich Karel

1924

Marešová Milada

1901 - 1987

Matal Bohumír

1922 - 1988

Matoušek František

1901 - 1961

Medek Mikuláš

1926 - 1974

Menčík Václav

1926

Mirvald Vladislav

1921 - 2003

Mrkvička Otakar

1898 - 1957

Muzika František

1900 - 1974

Načeradský Jiří

1939 - 2014

Nejedlý Otakar

1883 - 1957

Němec Rudolf

1936 - 2015

Nemes Endre

1909 - 1985

Nepraš Karel

1932 - 2002

Nešleha Pavel

1937 - 2003

Netík Miroslav

1920

Novák Vladimír

1947

Novák Ladislav

1925 - 1999

Ouhel Ivan

1945

Ovčáček Eduard

1933

Paderlík Arnošt

1919 - 1999

Jaroslav Paur

1918 - 1987

Pelc Antonín

1895 - 1967

Pešicová Jaroslava

1935 - 2015

Piesen Robert

1921 - 1977

Preissig Vojtěch

1873 - 1944

Procházka Antonín

1882 - 1945

Radimský Václav

1867 - 1946

Rittstein Michael

1949

Róna Jaroslav

1957

Ronovský František

1929 - 2006

Rykr Zdeněk

1900 - 1940

Schikaneder Jakub

1855 - 1924

Sion Zbyšek

1938

Sklenář Zdeněk

1910 - 1986

Slavíček Antonín

1870 - 1910

Slavík Otakar

1931 - 2010

Smetana Jan

1918 - 1998

Sopko Jiří

1942

Souček Karel

1915 - 1982

Stratil Václav

1950

Sutnar Ladislav

1897 - 1976

Sychra Vladimír

1903 - 1963

Sýkora Zdeněk

1920 - 2011

Šíma Josef

1891 - 1971

Šimák Lev

1896 - 1989

Šimotová Adriena

1926 - 2014

Šlenger Karel

1903 - 1981

Špála Václav

1885 - 1946

Štorek František

1933 - 1999

Štyrský Jindřich

1899 - 1942

Tichý František

1896 - 1961

Tikal Václav

1906 - 1965

Tittelbach Vojtěch

1900 - 1971

Toyen

1902 - 1980

Trampota Jan

1889 - 1942

Váchal Josef

1884 - 1969

Válová Jitka

1922 - 2011

Valter Karel

1909 - 2006

Vobecký František

1902 - 1991

Vostřebalová - Fischerová Vlasta

1898 - 1963

Vožniak Jaroslav

1933 - 2005

Vyleťal Josef

1940 - 1989

Wachsman Alois

1898 - 1942

Wiesner Richard

1900 - 1972

Zoubek Olbram

1926 - 2017

Zrzavý Jan

1890 - 1977

Zykmund Václav

1914 - 1984

Kokolia Vladimír

1956

Bauernfreund Jakub

1904 - 1976

Kaláb František

1908 - 1950

Klápště Jaroslav

1923 - 1999

Malý František

1900 - 1980

Podhrázský Stanislav

1921 - 1999

Serpan Jaroslav (Laroslav Sossountzov)

1922 - 1976

Vaca Karel

1919 - 1989

Neuschul Ernst

1895 - 1968

Orlik Emil

1870 - 1932

Fuka Vladimír

1926 - 1977

Mrázková Daisy

1923 - 2016

Trnka Jiří

1912 - 1969

Kyncl František

1934 - 2011

Herbst Jaroslav

1887 - 1971

Michalčík Antonín

1914 - 1998

Piskač Bedřich

1898 - 1929

Kubíček Jánuš

1921 - 1993

Urbásek Miloš

1932 - 1988

Merta Jan

1952

Procházková Linka

1884 - 1960

Dlouhý Bedřich

1932

Hliněnský Robert

1908 - 1979

Lamr Aleš

1943

Puchnarová Dana

1938

Gruber Ivan

1929

Hendrych Jan

1936

Jiří Mědílek

1954

Plicka Karel

1894 - 1987

Miroslav Šnajdr

1952

Smutný Oldřich

1925

Preclík Vladimír

1929 - 2008

Milan Kyncl

Tomáš Rajlich

Karel Nepraš

Rotrekl Theodor

Karel Valter

Štech Adam

Kintera Krištof

Stanislav Zippe

Bartuszová Mária

1936 - 1996

Chatrný Ivan

1928 - 1983

Trinkewitz Karel

Bilecki Jiří

Kučerová Alena

Valenta Jiří

Přibyl Lubomír

Jetelová Magdalena

Sophistica Gallery Privátní galerie českého moderního umění a současného umění.