Výstava Jaroslava Paura v Museum Kampa

20. 8. 2017

Art Plus Když se řekne Jaroslav Paur, většině se vybaví poněkud tendenčně stylizovaná malba městské krajiny ze 70. let. Další, a nutno přiznat, že daleko kvalitnější výtvarné polohy odkrývá průřezová výstava v Museu Kampa, kterou kurátoroval autor tohoto článku Milan Dospěl. Dosud nejrozsáhlejší autorova retrospektiva, kterou připravila Sophistica Gallery je koncipována do šesti tematických bloků a představuje i některé méně známé etapy Paurova díla, jež nepostrádají svébytnost a vysokou kultivovanost výtvarného projevu.

Jaroslav Paur, jenž by v červenci příštího roku oslavil sté výročí narození, náleží k silné generaci umělců vstupujících na scénu v průběhu 40. let. Pro jejich tvorbu je charakteristická zvláštní a nesnadno uchopitelná osobitost. V roce 1943 se uskutečnila první samostatná výstava malířovy tvorby ve foyer Kladenského divadla, která jej uvedla do veřejného povědomí. Existenciálně laděná malba byla poznamenána prožitky druhé světové války a odrážela atmosféru průmyslového Kladenska. Zvláště raná léta prožitá na Kladně, jej silně formovala v hlubokém vztahu k tematice městského prostředí, tvořící centrální osu jeho životní tvorby.

V počáteční fázi se Paur konfrontoval s expresivními tendencemi válečných let a svým výtvarným uvažováním se přibližuje programovému názoru členů skupiny Sedm v říjnu či civilistnímu projevu umělců z okruhu Skupiny 42. Bez nadsázky lze říci, že právě obrazy ze 40. let lze vnímat jako jeden z pilířů Paurova odkazu, a je důležité si uvědomit, že to není pouze Varšavský cyklus z let 1946 až 1948, za který v poválečné výtvarné kritice sklidil široké uznání, ale zvýšené pozornosti se těšil také vystavovaný široký soubor raných maleb pozoruhodné invence, nacházející se nyní většinou ve státních institucích.

zdroj: http://www.artplus.cz/cs/aukcni-zpravodajstvi/1/mesto-jako-poznavaci-znameni

Sophistica Gallery Privátní galerie českého moderního umění a současného umění.