Olga Karlíková – Naslouchání, Artyčok.tv

Olga Karlíková – Naslouchání, Artyčok.tv

Jméno Olgy Karlíkové (1923–2004) bývá spojováno především s jejími “ptačími zpěvy”, jimiž originálním způsobem obohatila umění druhé poloviny 20. století o vizuální záznamy zvuků přírody. Její přístup byl ve své době ojedinělý: nejednalo se o konceptuální záměr, ale o pokorné naslouchání přírodě, které se stalo základním principem celé její mnohostranné tvorby.

Retrospektiva v Museu Kampa, člení dílo Olgy Karlíkové do tematických celků Země / Voda / Prostor / Zpěvy, které od 60. let průběžně systematicky zkoumala. Na výstavě jsou představeny malby a kresby jak ze sbírek českých galerií a muzeí, tak především z pozůstalosti autorky. První komplexní přehlídku jejího díla z období 1948–2004, včetně pozoruhodné informelní etapy, doplňují i ukázky ilustrátorské práce a také návrhy a realizace textilu, kterému se více než dvacet let profesně věnovala v Ústavu oděvní a bytové kultury.
Výstavu uspořádala Sophistica Gallery ve spolupráci s Museem Kampa.

 

https://artycok.tv/44024/olga-karlikova-1923-2004-naslouchani