Události v kultuře, Česká televize

Události v kultuře, Česká televize

Česká televize natočila reportáž o retrospektivní výstavě malíře Jaroslava Paura (1918-1987)
konající se v Museu Kampa v Praze. K letošnímu 30. výročí od autorovy smrti bude v průřezu jeho
tvorby představeno na 110 olejomaleb z období roku 1943 až do roku jeho úmrtí.

Autor se ve své tvorbě zaměřoval na vztah člověka k městské aglomeraci a na samotné motivy města.
Prvním ze tří měst, která Paurovu tvorbu nejvíce ovlivnila, je Kladno. Zde prožil autor své dětství,
a právě v Kladně se zrodil jeho zájem o město jako takové. V roce 1943 představil poprvé svá díla
kde jinde než v kladenském divadle. Už tehdy se svými futuristickými díly vyrovnával s odkazem
kubismu a reagoval na civilistní tendence, viditelně absorboval aktuální moderní výtvarné
proudy.

Varšava je druhým městem, které tolik inspirovalo Jaroslava Paura. Zde ho fascinovalo
rozbombardované a znovu z trosek postávající město.

Třetím a posledním z důležitých měst v autorově tvorbě se stala ke konci 50. let Paříž, která ho
utvrdila v rozhodnutí dále rozvíjet téma městských struktur a krajin.

Dalším z celoživotních témat Jaroslava Paura byl vesmír, s nímž začal autor v 60. letech ve svých
dílech propojovat městskou tématiku.

Výstava potrvá do 15. října.