Škoda Michal / Přes vrstvy každodennosti / Beyond the Layers of Dailiness