Stanislav Kolíbal Řád forem a formy existence

Stanislav Kolíbal – řád forem a formy existence

 

Kdy: 30.10. – 22. 11. 2019

Kde: Sophistica Gallery, Salvátorská 6, Praha 1

        úterý - pátek  od 13 - 18 hodin 

        V tvorbě Stanislava Kolíbala (1925) se spojuje intelektuální řád s jednoduchými a čistými výtvarnými formami a jejich metaforickými obsahy. Je konceptuální ve svém rozvrhu, promyšlená z hlediska svého smyslového působení a současně má též existenciální dimenzi; všechny tři roviny se zde prostupují a ovlivňují. K umělecké tvorbě Kolíbal přistupuje vědomě a soustředěně. Svá díla formuje promyšleně a buduje je na základě hledání obecnějšího řádu. Řád, jenž sleduje, ale není abstraktní a čistě ideální, nýbrž se odkrývá a realizuje ve faktickém materiálu konkrétního díla. Tento řád je způsobem artikulace skutečnosti. Z hlediska umělecké tvorby v něm jde o hledání a stanovování poměrů a částí díla, o vztah materiálů a jejich forem, o jejich pevné i proměnlivé uspořádání. Kolíbala zajímá řád jako obecný strukturující princip, který dává světu i věcem určitost a stálost, ale zároveň jej zajímá i jeho variabilita a nestabilita. Přemýšlí o uchování řádu ve změně, kterou s sebou přináší proměnlivost a časovost světa i naší existence, současně s tím ale usiluje i o možnost uchování změny v řádu, aby se tento řád mohl podle okolností transformovat a nestal se rigidní a strnulý. Právě odtud vyrůstá metaforická a specificky existenciální rovina jeho díla. Naše zkušenost s touto „dialektikou řádu“ umožňuje, aby jeho geometrické konstrukce fungovaly jako svého druhu znaky, to znamená, aby nezůstaly jen „uvnitř sebe“, aby nebyly určeny jen čistými vztahy svých forem, ale ani aby nebyly jen odkazy k vnější abstraktní ideji, nýbrž aby v nich probíhal významový pohyb. Abychom vždy museli jejich význam sami uchopit a konstruovat. To znamená, abychom se svým způsobem i my sami podíleli na Kolíbalově neustálém hledání a formování řádu.

Geometrie je hlavním výrazovým jazykem Stanislava Kolíbala. Není to ale geometrie statická, je pojata spíše jako proces budování, členění a proměňování tvaru. Je prostředkem hledání řádu, shod, souvislostí a analogií. Geometrie je tak obrazem naší tvořivé účasti na formování světa, je funkčně proměnlivým nástrojem tohoto procesu. Díky tomu není jen neosobní konstrukcí nebo výtvarným motivem, ale její řád má i dimenzi metaforickou, je nakonec způsobem poetické realizace existenciálních významů. Stabilita tvaru je tedy i obrazem životní stability, labilita uspořádání reprezentuje i naši konkrétní, proměnlivou a v jistém smyslu stále ohroženou životní situaci. Hranice a rozhraničování tvaru je otázkou i našeho životního sebeurčování. Umělecké dílo i naše existence jsou z tohoto hlediska nakonec výrazem stejného řádu…

Kamil Nábělek

Stanislav Kolíbal Řád forem a formy existence

30.10.2019 - 22.11.2019
Sophistica Gallery

Konec moderny v Čechách - Jaroslava Pešicová, František Štorek

13. 6. 2019 - 6. 10. 2019
Galerie výtvarného umění v Chebu, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16, 350 02 Cheb

Já, Naděžda Plíšková

1. 6. 2019 - 18. 8. 2019
Museum Kampa, U Sovových mlýnů 2, 118 00 Malá Strana

STANISLAV KOLÍBAL: BÝVALÉ NEJISTÉ TUŠENÉ

11.5.2019 - 24.11.2019
Giardini di Castello, Benátky, Itálie, 30122

Transformace geometrie

28. 11. 2018 - 31. 3. 2019
Městská knihovna, Praha 1-Staré Město

František Kupka 1871-1957

7.9. 2018 - 20.1. 2019
Národní galerie Praha

Victor Vasarely - V labyrintu modernismu

26. 9. 2018 - 13. 1. 2019
Städel museum

Josef Šíma - Cesta k Vysoké hře

26. 10. 2018 - 24. 2. 2019
Místodržitelský palác, Brno

Victor Vasarely - Zrození optického umění

7. června - 9. září 2018
Muzeum Thyssen-Bornemisza

Anatomie skoku do prázdna

20. 6. 2018 - 16. 9. 2018
výstavní síň Masné krámy

CHIHULY - LIBENSKÝ - BRYCHTOVÁ

1. 6. - 24. 9. 2018
Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7

Nadace Huberta Schoellera - Miloš Urbásek

19. květen - 11. listopad 2018
Leopold-Hoesch-Museum & Papiermuseum Düren

Abstrakce.PL - polská poválečná abstrakce

20. 4. 2018 - 19. 8. 2018
Muzeum moderního umění Olomouc | Trojlodí

FERNAND LÉGER - LE BEAU EST PARTOUT

9. 2. - 3. 6. 2018
BOZAR, Palais des Beaux-Arts, Brusel

Vladimír Škoda - Mysterium Cosmograficum - Johanes Kepler

20. 3. 2018 - 3. 6. 2018
Museum Kampa

Tomas Rajlich

10. - 27. května 2018
Museum Boijmans Van Beuningen v Rotterdamu

Jan Zrzavý - ze sbírek soukromých sběratelů

24. 3. 2018 - 1. 7. 2018
Museum Kampa

František Kupka-PIONNIER DE L'ABSTRACTION

21. 3. 2018 - 30. 7. 2018
Grand Palais v Paříži

Hledáme díla Jiřího Bieleckého


Maria Lassnig 1919 - 2014

16.02.2018 - 17.06.2018
Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7

Kamil Lhoták - Retrospektiva

7. 2. 2018 - 22. 4. 2018
Obecní dům Praha, nám. Republiky 5, Staré Město

Nová díla ve sbírkách GHMP

8. 12. 2017 - 29. 4. 2018
Městská knihovna, 2. patro

Hledáme díla Olgy Karlíkové


Stavy mysli / Za obrazem - obměny a intervence

03. 12. 2017 - 23. 11. 2020
Galerie Středočeského kraje

Emil Filla a jeho žáci: Tušení metamorfóz

28. 6. - 15. 10. 2017
Dům u Jonáše, Zámek 3

Alois Wachsman - Malířská vášeň pro hazardní hru

17:00, 2. 11. 2017
Galerie umění Karlovy Vary

Muž s hořící hřívou, Emil Filla a surrealismus

27.10. 2017 - 11.2. 2018
Muzeum Kampa

Připravujeme monografii a retrospektivní výstavu.

9. 8. - 15. 10. 2017
Muzeum Kampa

Narušená Imaginace

25. 1. - 26. 3. 2017
Dům umění Ostrava

Proběhlo
Výstava Gerharda Richtera

26. 4. - 3. 9. 2017
Palác Kinských

Galerie Václava Chada - Theodor Pištěk - Ze života

19. 5. - 18. 8. 2017
Zlínský zámek

Zorka Ságlová - Retrospektiva

9. 6. 2017 - 24. 9. 2017
Galerie moderního umění v Hradci Králové

Amedeo Modigliani - Galerie Tate Modern

23. listopad 2017 - 2. září 2018
Galerie Tate Modern

Rudolf Němec - Vše může souviset se vším

2.5. - 10.6.2016
Topičův salon

Proběhlo
Krása bude křečovitá

15. 5. - 2. 10. 2016
Alšova jihočeská galerie

Proběhlo
Zemřel významný český výtvarník Adolf Born

22.5.2016
Praha

Proběhlo
Jiří Bielicki - Vznášení

21. 5. - 28. 9. 2016
Museum Kampa

Proběhlo
Zdeněk Rykr - Továrna na čokoládu

27.5.-28.8.2016
Veletržní palác

Proběhlo
Georg Grosz a český trn

29. 9. - 27.10. 2016
Veletržní palác

Proběhlo
Bohdan Kopecký - Vladyka z Bídy

2. 7. - 2. 10. 2016
Galerie Litomyšl, Dům U Rytířů

Proběhlo
Rousseau - Malířův ztracený ráj

15. 9. 2016 - 15. 1. 2017
Palác Kinských

Proběhlo
V novém světě

28. 9. 2016 - 8. 1. 2017
Galerie výtvarného umění v Ostravě

Proběhlo
Výstava Eduarda Steinberga

24. 2. - 28. 5. 2017
Dům U Kamenného zvonu

Proběhlo
Kremlička: Cesta k modernímu obrazu

1. 3. - 30. 4. 2017
Baťův institut

Proběhlo
Alšova jihočeská galerie - Victor Vasarely

25. 6. - 1. 10. 2017
Zámecká jízdárna, Hluboká nad Vltavou

Alena Kučerová - Práce z let 1959 - 2017

29. 6. - 19. 8. 2017
Galerie města Trutnova

Výstava Jaroslava Paura

9. 8. - 15. 10. 2017
Muzeum Kampa

Výstava Věry Novákové a Pavla Brázdy

13. 4. - 29. 10. 2017
Egon Schiele Art Centrum

Monografie Jaroslava Paura Právě vyšlo
Sophistica Gallery Privátní galerie českého moderního umění a současného umění.