Václav Krůček

Diaphanous
25. 05. 2021–30. 06. 2021

Tvorba Václava Krůčka (1955) je určena vizuálně i konstruktivně zároveň. Krůček sleduje průnik obou tendencí, tak aby udržel produktivní vztah mezi fenomenalitou a konceptualitou.
Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze (1975-1981) a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2013-2020), kde na katedře filmových studií v rámci doktorského studia obhájil práci Intuice a vakuum filmového obrazu.

 

Pro záznam z výstavy klikněte na odkaz  https://www.youtube.com/watch?v=ukl5J_o8qv4

____________________________

Diaphane

průsvitný povrch
nositel nekontrastního, nejasného znaku

umění mimo emblémy, mimo grafické znaky
vizuální rozpouštění pevných ploch, průhlednost, poukazující
na samotnou existenci podkladu
artefakt jako nekontrastní znak, jako prchavost
která se děje – nikoli podstatné jméno ale sloveso

prchavost probíhá, trvá
znaky jen setrvávají, ale jejich stíny nebo reflexe se dějí
znaky jsou krajnosti
nejasné – mezi, je tajemství

nezachytitelný svět nuance, která rozeznívá reálné a tím ho přibližuje

aktivní prázdno
text na bílé stránce obsahuje nejen znaky, ale také bílé mezery
a prázdné plochy, které jsou aktivní
neboť způsobují oddělenost a čitelnost znaků
bílá kovová mřížka v předsazení od bílé stěny obsahuje prázdno
které ale vnímáme jako mlhavý útvar
jehož mlhavost je způsobena stíny – prolínáním pevné a prázdné
plochy – prázdno je v aktivaci mezer, začínáme ho pociťovat

barva vyzařující
barva, kterou na opačné straně nemůžeme vidět
její odraz pociťujeme

V.K.