Magdaléna Roztočilová

Okamžik proměny / Moment of Transformation
20. 10. 2021–30. 11. 2021

Magdaléna Roztočilová se narodila v roce 1989 v Boskovicích. Podle slovníkové definice je rozpětí tvorby Magdalény Roztočilové široké, věnuje se soše, prostorovým instalacím a plastikám ve veřejném prostoru, vytváří malby, kresby a skleněné mozaiky. Přes původní zaměření na malbu vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze v sochařském ateliéru Jaroslava Róny, v ateliéru u Kryštofa Kintery na Vysoké škole uměleckoprůmyslové byla na stáži. Výstava „Okamžik proměny“ představí sochařčiny práce z posledních tří let.

kurátorka výstavy – Helena Musilová