Viktor Pivovarov

Zimní jablko / Winter Apple
18. 02. 2022–31. 03. 2022

Cyklus obrazů Zimní jablko namaloval Viktor Pivovarov v roce 2020 v době nastupující covidové pandemie. Poetickým způsobem v sobě spojuje mnoho témat, kterými se umělec zabýval v předcházející tvorbě: melancholii, dětství, erotiku, humor, grotesku, lásku k umění, fantazii i hravost. Po formální stránce je inspirován především ranou fází evropského modernismu, ale i moskevským neoficiálním uměním padesátých let.

Máša Černá Pivovarová – kurátorka výstavy

Výstavní činnost Sophistica Gallery je založena především na kvalitních mezilidských vztazích mezi umělcem a galerií, na lásce k umění, na potřebě přinášet veřejnosti kvalitní projekty.
Viktor Pivovarov je čestný, velkorysý, chytrý, pokorný a nesmírně talentovaný umělec světového formátu.
Po dohodě s ním, vám zde na našich webových stránkách přinášíme jeho vyjádření / postoj k činům ruské vlády.

Sophistica Gallery

Ruská vláda byla vždy k člověku i ke kultuře nepřátelská. Dnes ohrožuje život na celé Zemi. Válečná hlášení oznamují, že je bombardováno město Vasilkov nedaleko Kyjeva. V tomto městě žil můj dědeček a babička, tady se narodila moje máma. Jediná zbraň, kterou můžu držet v ruce, je štětec. Ale nemůžu touto zbraní bránit žádnou živou duši. Jsem bezmocný vůči násilí. Jsem zoufalý.

The Russian government has always been hostile to man and culture. Today, it threatens life on the Earth. War reports announce that the city of Vasilkov near Kiev is being bombed. My grandfather and grandmother lived in this very city, my mother was born here. The only weapon I can hold in my hands is a paintbrush. But I can’t defend any living soul with this weapon. I am helpless against violence. I’m desperate.

Власть в России всегда, во все времена, была враждебна к человеку и культуре. Сегодня она угрожает жизни на Земле. Военные сводки сообщают, что бомбят город Васильков, недалеко от Киева. В этом городе жили мои дедушка и бабушка, здесь родилась моя мама. Единственное оружие, которое я могу держать в руках, это кисть. Но я не могу этим оружием защитить ни одну живую душу. Я бессилен против насилия. Я в отчаянии.

Viktor Pivovarov / Виктор Пивоваров